×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

Колаж "Късче от Рая"

Колаж "Късче от Рая"
В този урок ще създадем едно късче от Рая. Нека първо погледнем крайния резултат:

Натиснете върху изображението за цял размер


Първо изтеглете този архив. В него са всички картини и четки, които ще са ви необходими за изпълнението на урока.

1. Отворете първата картинка „01. Background”. Тя ще е основата на цялото творение.
Променете размера й: Image > Image Size, задайте 1125px за ширина и 1334px за височина. Сега трябва да махнем луната. Изберете Clone Stamp Tool (S), вземете мека четка с диаметър 250-300px и изтрийте луната. След което използвайте Smudge Tool с голяма мека четка и Strength 25%, за да махнете следите, които са останали след Clone Stamp Tool.

Натиснете върху изображението за цял размер


2. Създайте нов слой Layer > New > Layer (Shift + Ctrl + N) и го запълнете с черен цвят, като използвате Paint Bucket Tool (G). Натиснете с десния бутон на мишката върху този слой и изберете Convert to Smart Object. След това отидете на Filter > Render > Lens Flare и направете настройките, които са показани на следващото изображение. Настройте Blend mode на Linear Dodge (Add) и го преименувайте на “lens flare”.

Натиснете върху изображението за цял размер


3. От тук нататък ще групирам слоевете, за да бъде всичко по-подредено, което ще улесни работата ни. Създайте нова група Layer > New > Group с име “island” . Създайте още една група в тази - “mist”. Заредете четките „Abstract_Glow”. Създайте нов слой, настройте бял цвят за foreground, изберете някоя от четките и създайте мъгла в центъра на изображението. Използвайте колкото и които четки искате, като всяка трябва да е на нов слой.


Натиснете върху изображението за цял размер


4. Създайте нова група с име “rocks”. Отворете втората картинка от архива „02. Rocks” – File > Open. Отключете слоя Background, като кликнете два пъти върху него. Използвайте Magic Wand Tool (W), за да селектирате небето и натиснете Delete.

Натиснете върху изображението за цял размер


5. С Move Tool (V) преместете скалата в първия документ. Преименувайте новия слой - “rocks”. Натиснете върху него с десния бутон на мишката и изберете Convert to Smart Object. След това отидете на Edit > Free Transform (Ctrl+T) и задържайки Shift смалете изображението. После го обърнете хоризонтално Edit > Transform > Flip Horizontal и вертикално Edit > Transform > Flip Vertical.

Натиснете върху изображението за цял размер


6. Добавете маска на слоя “rocks” Layer > Layer Mask > Reveal All, вземете черна четка с диаметър 30px и твърдост 60%, и скрийте някои части от скалата, както е показано на следващото изображение. Не е нужно да замаскирвате горната част, тъй като по-късно ще я покрием с трева.

Натиснете върху изображението за цял размер


7. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Curves, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете крива, както е показано на следващото изображение. Запълнете маската с черен цвят, вземете бяла мека четка и минете с нея по някои части на скалата.

Натиснете върху изображението за цял размер


8. Отново отидете на Layer > New Adjustment Layer > Curves, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете крива, както е показано на следващата картинка. Запълнете маската с черен цвят, вземете бяла мека четка и минете с нея по някои части на скалата.

Натиснете върху изображението за цял размер


9. Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и задайте настройките, показани на изображението:

Натиснете върху изображението за цял размер


10. Добавете маска на групата “rocks”, вземете голяма мека черна четка с Opacity 50% и замаскирайте ръба на скалата, така че да се вижда малко от светлината, която идва отзад.

Натиснете върху изображението за цял размер


11. Създайте нова група с името “grass”. Отворете от архива картинка „03. Grass” и с Move Tool (V) я преместете в първия документ. Преименувайте слоя на “grass”.

Натиснете върху изображението за цял размер


12. Добавете черна маска на този слой Layer > Layer Mask > Hide All. Сега тревата не се вижда. Задайте бял цвят за foreground, вземете Brush Tool (B) с четка 40px и твърдост 55%. Почнете да рисувате по горната част на острова. Погледнете следващото изображение, за да се ориентирате:

Натиснете върху изображението за цял размер


13. Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, както е показано:

Натиснете върху изображението за цял размер


14. Сега ще потъмним долната част на тревата. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Curves, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, показани на следващото изображение. След което запълнете маската с черен цвят, вземете бяла мека четка и рисувайте по долната част на тревата.

Натиснете върху изображението за цял размер


15. Сега ще осветлим горната част на тревата, Layer > New Adjustment Layer > Curves, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, показани на следващото изображение. Запълнете маската с черен цвят, вземете бяла мека четка и рисувайте по горната част на тревата.

Натиснете върху изображението за цял размер


16. За момента тревата не изглежда много реалистично върху скалата. За да коригираме това, задръжте Alt, натиснете с левия бутон на мишката върху слоя “grass” и привлачете копието под оригинала. След това кликнете върху маската на този слой, за да я активирате. Вземете бяла мека четка и минете зоната, която се вижда под оригиналната трева. Настройте Blend mode на този слой на Soft Light.

Натиснете върху изображението за цял размер


17. От архива, който изтеглихте в началото на урока отворете картинката с оградата „ 04.Fence”. С Pen Tool (P) изрежете оградата и я преместете в първия документ. Преименувайте слоя на “fence”. Натиснете с десния бутон на мишката върху него и задайте Convert to Smart Object. След което Edit > Free Transform (Ctrl+T), задръжте Shift и намалете размера й. Сложете този слой в нова група с името “fence”.

Натиснете върху изображението за цял размер


18. Добавете маска на слоя с оградата, вземете малка мека черна четка с Оpacity 40% и замаскирайте долната част на оградата, за да изглежда така, че наистина е върху тревата.

Натиснете върху изображението за цял размер


19. Задръжте Ctrl и натиснете с левия бутон на мишката върху слоя с оградата, за да активирате селекция. Отидете на Edit > Free Transform, натиснете с десния бутон на мишката върху изображението и изберете Flip Vertical. Преместете този слой в долната част на оградата. Задръжте Ctrl и преместете долния среден курсор, както е показано на следващото изображение. Настройте Оpacity на този слой на 20%, преместете го под слоя с оградата и го наименувайте “shadow”.

Натиснете върху изображението за цял размер


20. Създайте нова група с името “cave”. Отворете картинка „05. Cave” – File > Open, с Pen Tool (P) изрежете пещерата, а с Move Tool (V) я преместете във вашия документ в групата, която последно създадохте. Преименувайте новия слой “cave”. Натиснете върху този слой с десния бутон на мишката и изберете Convert to Smart Object. След което задайте Edit > Free Transform (Ctrl+T), обърнете изображението хоризонтално и намалете размера му, задържайки Shift. Edit > Free Transform (Ctrl+T). Отидете на Filter > Sharpen > Unsharp Mask и направете настройките, показани на следващото изображение.

Натиснете върху изображението за цял размер


21. Добавете маска на слоя - Layer > Layer Mask > Reveal All, вземете черна четка с твърдост 80% и замаскирайте ръбовете на пещерата.

Натиснете върху изображението за цял размер


22. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Color Balance, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, показани на следващото изображение.

Натиснете върху изображението за цял размер


23. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, показани на следващото изображение.

Натиснете върху изображението за цял размер


24. Сега ще потъмним долната част на пещерата. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Curves, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, показани на следващото изображение. Запълнете маската с черен цвят, вземете бяла мека четка и замаскирайте долната част на пещерата.

Натиснете върху изображението за цял размер


25. Сега ще осветлим горната й част. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Curves, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, показани на следващото изображение. Запълнете маската с черен цвят, вземете бяла мека четка и замаскирайте горната част на пещерата.

Натиснете върху изображението за цял размер


26. Трябва да добавим и сянка. Задръжте Ctrl и натиснете с левия бутон на мишката върху слоя с пещерата. Сега имате селектирана цялата пещера, включително и частите, които скрихме. За това задръжте едновременно Ctrl+Alt+Shift и натиснете с левия бутон на мишката върху маската пещерата. Вече селекцията е само за видимата част от пещерата. Създайте нов слой с името “shadow” под слоя “cave” и запълнете селекцията с черен цвят. Чрез Edit > Transform >Flip Vertical обърнете сянката вертiкално, после я преместете под пещерата. След това Edit > Free Transform (Ctrl+T), задръжте Ctrl и преместете долния среден курсор, както е показано на следващото изображение.

Останала е една празна зона в сянката към входа на пешерата. Отменете селекцията Ctrl + D. Използвайте черна четка, за да я запълните празнината. Натиснете с десния бутон на мишката върху слоя със сянката и задайте Convert to Smart Object. Отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur и задайте 3px. Променете Opacity на този слой на 60%. Приложете маска, вземете черна мека четка и замаскирайте тази част на сянката, която изглежда твърде тъмна.

Натиснете върху изображението за цял размер


27. Отворете файла „06. Small tree” – File > Open. С Move Tool (V) преместете слоя с дървото във вашия документ. Променете името на новия слой на “tree”. Натиснете с десния бутон на мишката върху този слой и изберете Convert to Smart Object. Отидете на Edit > Free Transform и задържайки Shift намалете размерите на дървото. След това Filter > Sharpen > Unsharp Mask и направете настройките, показани на следващото изображение.

Натиснете върху изображението за цял размер


28. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, показани на следващото изображение.

Натиснете върху изображението за цял размер


29. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Color Balance, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, показани на следващото изображение.

Натиснете върху изображението за цял размер


30. Поставете слоя с дървото и прилежащите към него слоевe с Brightness/Contrast и Color Balance в нова група с името “tree 1”. Добавете маска на групата и с мека черна четка замаскирайте долната част на дървото.

Натиснете върху изображението за цял размер


31. Направете сянка на дървото, по същия начин, който използвахте за сянката на оградата и пещерата.

Натиснете върху изображението за цял размер


32. Създайте още дървета на острова. Организирайте слоевете в групи. За да се ориентирате, вижте следващото изображение:

Натиснете върху изображението за цял размер


33. От архива отворете „07. Ангел” – File > Open. С Pen Tool (P) или друг удобен за вас метод, изрежете статуята. С Move Tool (V) я преместете във вашия документ. Променете името на новия слой на “angel”. Задайте Convert to Smart Object. Поставете слоя в нова група с името “angel”. Намалете размерите на статуята, по начина, който използвахме до сега. Добавете маска на слоя и с мека черна четка замаскирайте долната част на ангела.

Натиснете върху изображението за цял размер


34. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, показани на следващото изображение.

Натиснете върху изображението за цял размер


35. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Curves, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете кривата, както е показано на следващото изображение. Запълнете маската с черeн цвят, вземете мека бяла четка и минете с нея по местата, където искате статуята да е малко по-тъмна.

Натиснете върху изображението за цял размер


36. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Curves, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете кривата, както е показано на следващото изображение. Запълнете маската с черн цвят, вземете мека бяла четка и минете с нея по местата, където искате статуята да е по-светла.

Натиснете върху изображението за цял размер


37. Създайте нова група с името “ivy”. Отворете „08. Ivy” от архива – File > Open и с Move Tool (V) преместете бръшляна във вашия документ. Преименувайте слоя на “ivy”. Натиснете с десния бутон на мишката върху него и изберете Convert to Smart Object. Променете размерите на бръшляна и го поставете в основата на статуята.

Натиснете върху изображението за цял размер


38. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, показани на следващото изображение.

После Layer > New Adjustment Layer > Curves, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask. Запълнете маската на този слой с черен цвят, вземете мека бяла четка и потъмнете долната част на бръшляна.

Натиснете върху изображението за цял размер


39. От архива отворете „09. Bonsai” – File > Open. Отидете на Select > Color Range, задръжте Shift и кликайте с левия бутон на мишката върху фона, колкото пъти е нужно, докато фона стане изцяло бял, а изображението остане черно. Натиснете OK, отключете слоя Backround и натиснете Delete. За да премахнете и саксията използвайте Pen Tool (P) или друг удобен за вас метод.

Натиснете върху изображението за цял размер


40. Вземете Move Tool (V) и преместете бонзая във вашия документ. Преименувайте слоя му на „bonsai”, изберете Convert to Smart Object. Сложете слоя в нова група с името „bonsai”. Намалете размерите на изображението с Ctrl+T. Отидете на Filter > Sharpen > Unsharp Mask и направете настройките, както е показано:

Натиснете върху изображението за цял размер


41. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, показани на следващото изображение.

Натиснете върху изображението за цял размер


42. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Curves, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете кривата, както на следващото изображение. Запълнете маската на този слой с черен цвят, вземете мека бяла четка и потъмнете някои части на дървото.

После Layer > New Adjustment Layer > Curves, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете кривата, както на следващото изображение. Запълнете маската на този слой с черен цвят, вземете мека бяла четка и минете върху някои части на дървото, за да ги направите по-светли.

Натиснете върху изображението за цял размер


43. Направете сянка на дървото, по същия начин, който използвахте за сянката на оградата, пещерата и малките дървета.

Натиснете върху изображението за цял размер


44. Отворете „10. Quartz_Crystal” – File > Open. Използвайте Magic Wand Tool (W), за да премахнете фона. Преместете кварца във вашия документ, преименувайте слоя му на “quartz”. Натиснете върху слоя с десния бутон на мишката и изберете Convert to Smart Object. Сложете слоя в нова група с името “quartz”. Намалете размерите на изображението, завъртете го и го поставете в дясната част на острова:

Натиснете върху изображението за цял размер


45. Добавете маска на този слой Layer > Layer Mask > Hide All. Така кварца става невидим. Вземете бяла четка с твърдост 50% и минете с нея зоните, в които искате кварца да се вижда.

Натиснете върху изображението за цял размер


46. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Curves, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете кривата, както на следващото изображение. Запълнете маската на този слой с черен цвят, вземете мека бяла четка и потъмнете местата, където кварца докосва острова.

Натиснете върху изображението за цял размер


47. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, показани на следващото изображение.

После Layer > New Adjustment Layer > Color Balance, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, показани на следващото изображение.

Натиснете върху изображението за цял размер


48. Отворете „11. Stairs” – File > Open. Изрежете стълбите с Pen Tool (P). С Move Tool (V) ги преместете във вашия документ. Променете името на новия слой на “stairs”, натиснете с десния бутон на мишката върху него и изберете Convert to Smart Object. Отидете на Edit > Transform > Flip Horizontal, за да го завъртете хоризонтално, после Edit > Free Transform (Ctrl+T) и задържайки Shift намалете размерите му. Сложете този слой в нова група с името “stairs”.

Натиснете върху изображението за цял размер


49. Добавете маска на слоя Layer > Layer Mask > Reveal All, вземете черна четка с твърдост 60% и замаскирайте долната част на стълбите.

Натиснете върху изображението за цял размер


50. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, показани на следващото изображение.

После Layer > New Adjustment Layer > Color Balance, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Maskи направете настройките, показани на следващото изображение.

След това отидете на Layer > New Adjustment Layer > Curves, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете кривата, както на следващото изображение. Запълнете маската на този слой с черен цвят, вземете мека бяла четка и потъмнете стълбите в долната и дясната им част.

Натиснете върху изображението за цял размер


51. Отворете „12. Rock” от архива, който изтеглихте в началото на този урок - File > Open. Чрез удобен за вас метод отделете изображението от фона – можете да използвате Pen Tool (P) и Color Range (Select > Color Range) или Quick Selection Tool (W).

Преместете скалата във вашия документ с Move Tool (V), променете името на слоя на “rock”, натиснете върху него с десния бутон на мишката и изберете Convert to Smart Object. Поставете този слой в нов група със същото име “rock” .

Променете размерите на скалата и я завъртете хоризонтално с метода, който използвахме до сега.
Добавете маска Layer > Layer Mask > Reveal All, вземете бяла четка с твърдост 50% и замаскирайте долната част на скалата, както е показано на изображението:

Натиснете върху изображението за цял размер


52. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, показани на следващото изображение.

След това отидете на Layer > New Adjustment Layer > Curves, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете кривата, както на следващото изображение. Запълнете маската на този слой с черен цвят, вземете мека бяла четка и потъмнете скалата в долната й част.

После Layer > New Adjustment Layer > Channel Mixer, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Maskи направете настройките, показани на следващото изображение.

Натиснете върху изображението за цял размер


53. Отворете „13. Old Tap” от архива - File > Open. Изрежете кранчето с Pen Tool (P) и го преместете във вашия документ. Промете името на този слой на “tap”. Натиснете с десния бутон на мишката върху слоя и изберете Convert to Smart object. След което отидете на Edit > Free Transform и намалете размера му. Добавете маска на този слой Layer > Layer Mask > Reveal All, вземете мека черна четка и замаскирайте мястото, където кранчето докосва острова. Поставете този слой в нова група с името “tap”.

Натиснете върху изображението за цял размер


54. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, показани на следващото изображение.

Натиснете върху изображението за цял размер


55. Отоврете „14. Water” - File > Open.

Натиснете върху изображението за цял размер


56. Изрежете водата с Pen Tool (P) и го преместете във вашия документ. Промете името на този слой на “water”. Натиснете с десния бутон на мишката върху слоя и изберете Convert to Smart object. Завъртете водата хоризонтално и вертикално, намалете малко размера й. Преместете изображението в долната част на кранчето, така че да изглежда, че водата излиза от него. Променете Оpacity на слоя “water” на 90% и го сложете под слоя “tap”.

Натиснете върху изображението за цял размер


57. Добавете маска на слоя с водата Layer > Layer Mask > Reveal All, вземете малка черна четка и замаскирайте, ако е нужно, местата, където водата е извън очертанията на кранчето.

Натиснете върху изображението за цял размер


58. Копирайте слоя “water” с Ctrl+J. След това отидете на Filter > Blur > Radial Blur и направете настройките, показани на следващото изображение. Променете Blend mode на Screen, а Opacity на 70%. Преименувайте слоя с копието на “water 70% screen”.

Натиснете върху изображението за цял размер


59. Отново копирайте слоя с водата Ctrl+J. Променете Blend mode на този слой на Linear Light, а Opacity на 30%. Преименувайте слоя с копието на “water 30% Linear Light” .

Натиснете върху изображението за цял размер


60. Но какво е Рай без бели гълъби, нали? Създайте нова група с името “pigeons”. Отворете „15. Big Pigeon” - File > Open. Използвайте удобен за вас метод, за да изрежете гълъба от фона. Автора на урока е предложил чрез Pen Tool (P) . Аз бих ви препорачала да използвате метода, показан в този урок. След това вземете Move Tool (V) и преместете гълъба във вашия документ. Конвертирайте го - Convert to Smart Object и променете името на слоя на “big pigeon”. С Edit > Free Transform и задържайки Shift намалете размера на птицата.
Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, показани на следващото изображение:

Натиснете върху изображението за цял размер


61. Под слоя “big pigeon” създайте нов и го запълнете с черен цвят. Натиснете с десен бутон върху новия слой и изберете Convert to Smart Object. След това отидете на Filter > Render > Lens Flare и направете настройките, показани на следващото изображение. Променете Blend mode на този слой на Linear Dodge (Add) и го преименувайте на “lens flare”.

Натиснете върху изображението за цял размер


62. По съшия начин процедирайте и с другите картинки на гълъби от архива. Ориентирайте се за подредбата им по следващото изображение или ги подредете по ваш вкус. Ако се загледате ще видите, че гълъбът върху скалата е съшия, като този върху статуята, само че с по-малак размер и обърнат хоризонтално.

Натиснете върху изображението за цял размер


63. Използвайте Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask, за да добавите светлина върху гълъбите. Съшо така можете да добавите сянка на гълъба, който е върху скалата (или на който и да е друг по ваша преценка). За целта създайте нов слой под слоя със гълъба, вземете черна мека четка и оцветете горната част на скалата. Настройте Opacity на слоя на 40% и променете името му на “shadow”.

Натиснете върху изображението за цял размер


64. Създайте нова група под групата “pigeons”, с името “light”. Променете Blend mode на новата група на Linear Dodge (Add) и Opacity на 90%. Създайте нов слой в тази група. Вземете Polygonal Lasso Tool (L) и начертайте сноп от лъчи, както е показано на следващото изображение. Запълнете селекцията с бял цвят. Създайте колкото искате подобни форми, като всяка от тях трябва да е на отделен слой. Конвертирайте всеки от слоевете (Convert to Smart Object). Променете Opacity на всеки слой различно – от 10 до 20%.

Натиснете върху изображението за цял размер


65. Добавете на всеки слой в групата “light” Filter > Blur > Gaussian Blur. За различните слоеве използвайте различни стойности за филтъра.

Натиснете върху изображението за цял размер


66. Над основната група, която кръстихме “island”, създайте нова с името “feathers”. Отворете „19. Feather” и изрежете перото от черния фон (можете да използвате Magic Wand Tool (W) или Select > Color Range). С Move Tool (V) преместете перцето във вашия документ, конвертирайте (Convert to Smart Objec) и променете името на слоя на “feather”. Отидете на Edit > Free Transform и задържайки Shift намалете размера на изображението.

Копирайте този слой няколко пъти, променете размерите и разположението на прецата. На всеки един слой добавете Filter > Blur > Gaussian Blur с различни стойности.

Натиснете върху изображението за цял размер


67. Заредете четките „feather_brushes”. Задайте бял цвят за foreground и направете още пера. Всяко перце правете в отделен слой. Променете размерите и местата им по ваше желание. Добавете на всяко перо Filter > Blur > Gaussian Blur с различни стойности.

Натиснете върху изображението за цял размер


68. Създайте нова група с име “stars”. В нея направете слой със същото име и го запълнете с черен цвят. Натиснете върху новия слой с десния бутон на мишката и изберете Convert to Smart Object. Отидете на Filter > Noise > Add Noise и направете настройките, показани на следващото изображение.
Добавете маска на слоя Layer > Layer Mask > Reveal All, вземете голяма черна мека четка и нанесете върху облаците и острова. Ако прецените, можете да минете с четката и върху някои части в небето. Променете Blend mode на слоя “stars” на Screen.

Натиснете върху изображението за цял размер


69. Сега ще вдъхнем малко реализъм на звездите. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Levels, чекнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и направете настройките, показани на следващото изображение:

Натиснете върху изображението за цял размер


70. Копирайте групата “stars” (натиснете с десен бутон върху групата и изберете Duplicate Group). Натиснете с десния бутон на мишката върху новия слой и изберете Convert to Smart Object. Променете Blend mode на Screen. Отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur с настройка 1px и натиснете OK.
Не искаме всички звезди да светят, за това добавете маска на слоя Layer > Layer Mask > Reveal All, вземете мека черна четка и минете с нея върху някои звезди.

Натиснете върху изображението за цял размер


71. Създайте нова група с името “rays”, а в нея слой със същото име. Заредете четките „SS-light-beams”, настройте бял цвят за foreground и създайте лъчи. Натиснете с десния бутон на мишката върху този слой и изберете Convert to Smart Object. Променете Blend mode на Overlay.

Натиснете върху изображението за цял размер


72. Копирайте слоя “rays”, отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur и задайте 20px. Променете Opacity на слоя с копието на 60%.

Натиснете върху изображението за цял размер


73. Над група “rays” създайте нов слой с име “mist”. Изберете бял цвят за foreground и с четките, които използвахме в началто на урока („Abstract_Glow”) създайте мъгла. Променете Opacity на 70%. Както се вижда на следвашото изображение, автора на урока е използвал и маска. Вие решавате дали да го направите така или не.

Натиснете върху изображението за цял размер


74. Вземете Type Tool (T) и напишете цитат или каквото вие решите, шрифта също е по ваша преценка. Автора на урока е изпозлвал Trajan Pro. Променете Opacity на слоя с текста на 90%.

Натиснете върху изображението за цял размер


75. Със следвашите техники ще придадем малко яркост на картината. Създайте нов слой над всички групи, отидете на Image > Apply Image и натиснете OK. Задайте Convert to Smart Object. След това Filter > Blur > Guassian Blur със стойност 6,6px. Променете Blend mode на Color, а Opacity на 60%.

Копирайте този слой (Ctrl+J), променете Blend mode на Screen, а Opacity на 10%.

Копирайте слоя още веднъж, променете Blend mode на Soft Light, а Opacity на 55%.

Натиснете върху изображението за цял размер


Това е крайния резултат:

Натиснете върху изображението за цял размер


Вече си имаме наше собствено късче от Рая. Мисля, че си заслужаваше усилията.

Ето и моя опит от урока:

Натиснете върху изображението за цял размер


Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: mimoza784
Източник: http://www.photoshoplady.com/

Коментари

milev5

Страшен урок 7+ за труда :)

http://ouvercklock.hit.bg/rai.jpg

beznadejdna

Първо да благодаря за урока...направо е фантастичен...все още работя върху моя опит :) след като го завърша ще го покажа.
Възникна един въпрос!
Какъв е смисълът на smart objects...това не ми става много ясно?

mimoza784

Честно казано и аз не съм сигурна. Но направих и преведох урока, така както го беше написал автора.

2godsmack

http://www.prikachi.com/images/626/3504626T.jpg


горе-долу май стана :)

ivididam

Фантастично .. веднага се заемам с правенето :)

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.