×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

Нереална сцена в пустиня

Нереална сцена в пустиня
Краен резултат:

Натиснете върху изображението за цял размер


Нужни снимки:

Пустиня 1:

Натиснете върху изображението за цял размер


Пустиня 2:

Натиснете върху изображението за цял размер


Желязна маска:

Натиснете върху изображението за цял размер


Часовник:

Натиснете върху изображението за цял размер


Бронзова ръка:

Натиснете върху изображението за цял размер


Небе:

Натиснете върху изображението за цял размер


Текстура на дърво:

Натиснете върху изображението за цял размер


Келтски руни

Четки за зъбни колела

Галактични четки


Четки за птици


Инсталирахте четките преди да пуснете Photoshop, защото ако ги инсталирате докато е пуснат няма да ги имате до слдеващото пускане.

1. Създайте нов документ с размери 1800х1300 пиксела. Отворете небето и го преместете в работния документ с Move Tool (V). Натиснете Ctrl+T и задържайки Shift оразмерете небето, така че да пасне на документа. След това отидете на Edit > Transform > Flip Horizontal. Именувайте слоя sky, натиснете Ctrl+G, за да го групирате и преименувайте групата на background.

Натиснете върху изображението за цял размер


2. Създайте нов слой в групата background (Shift+Ctrl+N) с име galaxy. Вземете Brush Tool (B), изберете която искате галактика от галактичните четки и направете малка галактика на небето с цвят #8c8c8c. След това променете Blend Mode на Color Dodge и Opacity на 25%.

Натиснете върху изображението за цял размер


3. Отворете пустиня 1 и кликнете два пъти на слоя Background, за да го отключит. Използвайте Magic Wand Tool (W), за да изтриете небето (с Shift се добавя към селекцият, а с Alt с маха от нея). Можете да използвате също така и Eraser Tool (E) с мека четка, за да изтриете някои части от небето. Преместете пустинята в работния документ с Move Tool (V). Натиснете Ctrl+M, за да отворите диалога с Curves, и сложете настройките в по-долното изображение. Преименувайте слоя на desert 1.

Натиснете върху изображението за цял размер


4. Дублирайте desert 1 (Ctrl+J) и отидете на Edit > Transform > Flip Horizontal. Използвйте Move Tool (V), за да преместете слоя надясно (като задържате Shift местите хоризонтално, вертикално или диагонално) и го преименувайте на desert 2.

Натиснете върху изображението за цял размер


5. Отворете пустиня 2 и кликнете два пъти на слоя Background, за да го отключит. Използвайте Magic Wand Tool (W), за да изтриете небето (с Shift се добавя към селекцият, а с Alt с маха от нея). Можете да използвате също така и Eraser Tool (E) с мека четка, за да изтриете горната част на пустинята. Преместете пустинят в работния документ с Move Tool (V) и отидете на Edit > Transform > Flip Horizontal. Двоен клик на слоя и сложете Gradient Overaly с натрсойките в изображението по-долу. Преименувайте слоя на desert 3.
Наместете пустинята така, че да се виждат хълмовете на двете пустини под пустиня от тази стъпка (5).

Натиснете върху изображението за цял размер


6. Отворете желязната маска. В оригиналния урок за изрязването на маската е казано само да се изреже с Pen Tool (P), но аз съм предложил друг начин, който според мен е по-добър и по-лесен. Направете селекция с Lasso Tool (L) (с Shift се добавя към селекцият, а с Alt с маха от нея) около маската. Секецията не е нужно да е прецизна. Копирайте селекцията (Ctrl+C) и я поставете в работния документ (Ctrl+V). Слоя НЕ трябва да е в групата background! Сложете маска на слоя и с черни и бели четки с различни размери и мекота махнете излишните участъци около желязна маска. Да не забравите да махнете и ненужните части в дупките на желязната маска. Оразмерете маската като натиснете Ctrl+T и задържате Shift докато правите това. Преди да сте излезли от Free Transform дайте десен клик и изберете Flip Horizontal. Именувайте слоя iron mask и го групирайте (Ctrl+G) в група с име отново iron mask.

Натиснете върху изображението за цял размер


7. Двоен клик на слоя и сложете Gradient Overlay с настройките в по-долното изображение.

Натиснете върху изображението за цял размер


8. Долната част на желязната маската трябва да е заровена в пясъка. За да постигнете изберете маската на слоя като кликнете на иконката й до иконката на слоя и закриете малко от долната част на желязната маска с черна мека четка.

Натиснете върху изображението за цял размер


9. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Levels, сложете отметка на Use Previous Layer to Create Clipping Mask и използвайте настройките от изображението по-долу, за да направите желязната маска по-светла.

Натиснете върху изображението за цял размер


10. Ctrl+Click на иконата на слоя с желязната маската, за да селектирате, за тези, които са изрязвали желязната маска с Lasso Tool (L) и маска да натиснат Shift+Ctrl+Alt+Click на иконата на маската на този слоя, за да махнат от селекцията маската на слоя. Направете нов слоя и запълнете селекцията с черно. Сложете слоя под iron mask и отидете на Edit > Transform > Flip Vertical. Преместете сянката под желязната маската. Ctrl+T и задържайки Ctrl трансформирайте сянката както в изображението. Отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur и сложете най-подходящата стойност според вас, след това използвайте Eraser Tool (E) или маска и с мека четка и Opacity на четка 20% изтрийте някои части на сянката. Водете се по изображението. Имайте предвид, че сянката трябва да е по-тъмна в долната част на желязната маска и по-светла на другия край. Преименувайте слоя на shadow.

Натиснете върху изображението за цял размер


11. Създайте нов слой, сложете foreground цвета на #cca899 и с мека четка с диаметър 100 пиксела кликнете веднъж посредата на челото на меската. Преименъвайте слоя на forehead light, сложете Blend Mode на Overlay и Opacity на 75%. Отворете Rune-Ger.jpg от пакета с келтските руни и използвайте Pen Tool (P), за да отделите знака от задния фон. Преместете знака в работния документ с Move Tool (V) и го поставете над forehead light. Именувайте слоя forehead sign и поставете Blend Mode на Overlay.

Натиснете върху изображението за цял размер


12. Отворете дървената текстура и я поставете в работния документ, натиснете Ctrl+T и оразмерете текстурата, след което я поставете на лявате страна на желязната маската. Сложете Blend Mode на Soft Light и използвайте Eraser Tool (E) или маска с мека четка, за да махнете ненужната текстура. Дублирайте слоя (Ctrl+J), отидете на Edit > Transform > Flip Horizontal, след което натиснете Ctrl+T, за да оразмерите текстурата и наместете белезите на другата буза на маската.

Натиснете върху изображението за цял размер


13. Създайте нов слой и с мека бяла четка направете светлини, които да излизат от очите на маската. Именувайте слоя eyes light и сложете Blend Mode на Soft Light и Opacity на 85%.

Натиснете върху изображението за цял размер


14. Създайте нова група с име hand. Отворете брозновата ръка. Изпозлвайте Magic Wand Tool (W) да я отделите от задния фон и Move Tool (V) да я преместете в работния документ. Оразмерете ръката и я завъртете (Ctrl+T). Използвайте Eraser Tool (E) или маскат да изтриете малко от долната част на ръката, така че да изглежда заровена в пясъка. Можете да използвате Spatter, Chalk, Charcoal или Dry Brush четки за целта. Именувайте слоя hand.

Натиснете върху изображението за цял размер


15. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Curves, отметнете Use Previous Layer to Create Clipping Mask и използвайте настройките от изображението. Сложете Opacity на слоя на 80%.

Натиснете върху изображението за цял размер


16. СЪздайте още три регулиращи (adjustment) слоя (Color Balance, Channel Mixer и Levels) с натройките в изображението. Можете да ги създадете от Layer > New Adjustment Layer.

Натиснете върху изображението за цял размер


17. Изберете една от тези каменни текстури или намерете друга в интернета, отворете я и я преместете в работния документ. Натиснете Ctrl+T, оразмерете я и я завъртете. Уверете се, че слоя с текстурата е над всички регулиращи (adjustment) слоеве, дайте десен клик върху слоя и изберете Create Clipping Mask. Именувайте слоя texture, сложете Blend Mode на Soft Light и Opacity на 30%.

Натиснете върху изображението за цял размер


18. Дублирайте слоя iron mask от групата iron mask (Ctrl+J). Преместете го над слоя с текстурата за ръката, десен клик и изберете Create Clipping Mask. Сложете Blend Mode на Soft Light.

Натиснете върху изображението за цял размер


19. Създайте нов слой и използвайте една от четките за зъбни колела с черен цвят да направите стрелка на часовник показваща се от един от прустите на ръката. Двоен клик на слоя и сложете Bevel and Emboss с натройките от изображението. Именувайте слоя clock needle.

Натиснете върху изображението за цял размер


20. Ctrl+Click на иконата на слоя, за да слекетирате слоя. Създайте нов слой и запълнете селекцията с #d57426. Именувайте слоя orange hand и сложете Blend Mode на Soft Light и Opacity на 70%. Използвайте Eraser Tool (E)[b] или маска и голяма мека четка да изтриете долната част на слоя.

Натиснете върху изображението за цял размер


21. Създайте нов слой и използвайте четките за зъбни колела с черен цвят да направите няколко зъбни колела в ръката. Двоен клик на слоя и сложете Bevel and Emboss с нстройките от изображението. Изпозлвайте [b]Eraser Tool (E)
или маска с твърда четка да изтриете частите, които не ви трябват.

Натиснете върху изображението за цял размер


22. Двоен клик на слоя и сложете Gradient Overlay с настройките в изображението. Използвайте Burn Tool (O) и Dodge Tool (O) да направите свтлини и сенки. Експериментирайте с Range и Exposure от лентата с опции, за да постигнете желания ефект.
Когато са селектирани Dodge Tool и Burn Tool можете да използвате Alt, за да ги сменяте бързо.

Натиснете върху изображението за цял размер


23. Използвайте същия процес, който използвахте да направите сянката на желязната маска.

Натиснете върху изображението за цял размер


24. Създайте нова група с име clocks. Отворете изображението на часовника и отделете часовника или с Pen Tool (P)[b] или с маска, както е обяснено в стъпката за изрязването на желязната маска (6). След това преместете часовника в работния документ. Натиснете Ctrl+T и задържайки Shift оразмерете часовника. След това използвайте [b]Eraser Tool (E) или маска с Spatter, Chalk, Charcoal или Dry Brush четки да изтриете някои части.

Повторете стъпката, за да добавите още часовници. Променяйте размера и ги въртете. Восете се по изображението. Изберете всички часовници и ги слейте (Ctrl+E). Иманувайте слоя clocks.

Натиснете върху изображението за цял размер


25. Двоен клик на слоя и сложете Drop Shadow с настройките от изображението.

Натиснете върху изображението за цял размер


26. Създайте нов слой и го запълнете с черно. Сложете Blend Mode на слоя на Linear Dodge (Add). Вземете Brush Tool (B) изберете четка с големина 2 - 3 пиксела, изберете хубав оранжев цвят и направете произволни линии около часовниците. Водете се по изображението.

Натиснете върху изображението за цял размер


27. Използвайте четките за птици с черен цвят на нов слой , за да създадете птици в небето. Именувайте слоя birds.

Натиснете върху изображението за цял размер


28. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map и използвайте натройките в изображението. Сложете Blend Mode на Soft Light.

Натиснете върху изображението за цял размер


29. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map и използвайте натройките в изображението. Сложете Blend Mode на Soft Light и Opacity на 38%.

Натиснете върху изображението за цял размер


30. Отидете на Layer > New Fill Layer > Gradient Fill и използвайте натройките в изображението. Сложете Blend Mode на Soft Light.

Натиснете върху изображението за цял размер


31. Създайте нов слой вземете голяма мека четка и рисувайте с жълт цвят в лявата част на изображението ви и със син в дясната. Сложете Blend Mode на Color и Opacity на 25%.

Натиснете върху изображението за цял размер


Натиснете върху изображението за цял размер


.PSD файлът

Оригинал

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: nikolai_t_93
Източник: http://www.tutorial9.net/

Коментари

John Front

Има пропуски авторът...пък и стига е лъгал,че неможело да се слагат четки и тем подобни по време на photoshop.Моя и при затваряне си ги помни...
Та ако имате затруднения относно сенките...използвайте gaussian blur за по-размити.А за изрязването на обекти (часовници,маски...) ако сте с CS4 използвайте
quick selection tool с brush на 17 -> спасява винаги.
И на последно -> Импровизирайте и използвайте фантазията си ,защото ще ви е нужна.

http://i205.photobucket.com/albums/bb296/John_Front/Theguardian.jpg

nikolai_t_93

Аз ако си инсталирам четките докато ми е пуснат фотошопа не ми се появявят веднага, а трябва да го ресна за да ми се появят, за това съм го обавил това.

John Front

Иначе ти давам шестица за това , че намери урока и го преведе.
Този е един от най-любимите ми!

Tsank0`

Мисля че ми се получи гледам тука 44 лаера има па аз само 14 :D
http://yfrog.com/j3prostounikatj

sexandviolence

Аз пробвах да направя с моето лице http://prikachi.com/files/1530215n.jpg

mechy

урока е супер добър бравоо.. :)

а ето и моя опит мисля че се получи..

http://inlinethumb12.webshots.com/27595/2184767910104654653S600x600Q85.jpg

mechy

четките като не ви се инсталират просто ги Load-нете

ggabby

ами аз не следвах урока ... просто взех картинките и експериментирах хах
това се получи:

http://prikachi.com/images/89/2332089i.jpg

diabol0_

Леле това фотошопа си зане работата :D Иначе браво урока е супер ефектен и доста лесен :)

John Front

Ver.2 Redesign

Мисля, че така доста и отива на масчицата. :D

http://i205.photobucket.com/albums/bb296/John_Front/11.jpg

Troublemaker*

Браво доста добър урок :)

Ето го и моя опит:

http://prikachi.com/images.php?images/442/3448442e.jpg

mimoza784

Страхотен урок! Браво за труда!

aatt

Красиво и напълно объркващо.)))

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.