×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

Плаващ остров

Плаващ остров
1.Създайте нов документ с размери 500/570 pixels. Островът се намира във въздуха, поради което задния план на изображението трябва да бъде небе. За Foreground и Background изберете цвeтове съответно #58b4cf и #ffffff.
2. Създайте нов слой и го наименовайте Sky Layer . Изберете Filter >Render >Clouds.
Изберете инструмента Pen Tool в режим Shape Layers и цвят на запълване #976e3b.

Натиснете върху изображението за цял размер


Начертайте формата от изображението по-долу. Дайте наименование на слоя Island Layer.3. Изберете Filter>Noise>Add Noise със следните настройки:4. Изберете инструмента Burn Tool, за да оформите повърхността на острова. Настройките за инструмента са дадени на изображението по-долу. Не поставяйте високи стойности на опцията Exposure, защото цветът на областите, които обработвате ще стане много тъмен. За опцията Range изберете Midtones.На изображението по-долу авторът е показал по какъв начин трябва да движите четката, за да постигнете неговият ефект.
Първо създайте вертикалните линии, като ги повтаряте неколкократно, за да постигнете ефекта от изображението (1). Създайте хоризонтални линии близо до вертикалните (2). Създайте тъмни области на посочените места (3).5. С помощта на инструмента Dodge Tool можете да постигнете още по-добър ефект, като осветите някои части на изображението.На изображението по-долу черните линии ви посочват местата, които трябва да осветите.Същият ефект можете да получите с инструмента Brush Tool с ниска прозрачност и различни тонове на кафявото.

6. Сега ще добавите текстура към острова. Текстурата можете да изтеглите от mayang.com.
Когато свалите изображението го копирайте в работния документ. Изберете Edit>Transform>Scale и в лентата с опции за инструментите въведете следните стойности за намаляване на ширината и височината на изображението: W: 10 % H:10%. Изображението стана твърде малко за острова. Дублирайте слоя (Layer>Duplicate Layer). Изберете Edit>Transform>Flip Horizontal. Натиснете клавишната комбинация Ctrl+E (Layer>Merge Down), за да обедините избрания слой и стоящия под него. Дайте наименование на новият слой Mud 1. Дублирайте слоя Mud 1 и изберете Edit>Transform>Flip Vertical. Дайте наименование на слоя Mud 2. Дублирайте слоя Mud 1 и дайте наименование на дубликата Mud 3. Поставете Mud 3 над всички останали слоеве.
На изображението по-долу е представено нагледно как да поставите текстурата.Можете да обединете последните три слоя. Дайте наименование на новия слой Mud Texture Layer.
Изберете Edit>Transform>Warp и променете формата на Mud Texture Layer, както е показано на изображението по-долу. Когато сте готови натиснете клавиш Enter, за да приложите трансформацията.Изберете Layer>Create Clipping mask (Alt+Ctrl+G), за да приложите изрязваща маска и текстурата да се разположи точно по контурите на острова. Променете Blending Mode на Overlay. Обединете последните два слоя.7. Изберете инструмента Ellipse Tool в режим Shape Layers и цвят на запълване #455609. Начертайте елипса и дайте наименование на слоя Grass Layer. Този слой поставете под слоя Mud Texture Layers.
Към елипсата, каято начертахте ще добавите текстура на трева, която можете да свалите от flickr.com. Копирайте текстурата в документа. Дайте наименование на слоя Grass Texture Layer. Променете Blending Mode на слоя на Overlay. Приложете изрязваща маска (clipping mask).8. Можете да си изтеглите изображение на красив замък от Flickr . Копирайте изображението в работния документ и дайте наименование на слоя Castle Layer.
Изберете инструмента Pen Tool в режим Shape Layers, с цвят на запълване # ff7f29. Очертайте замъка (можете да намалите малко Opacity на слоя, за да имате по-добра видимост, а когато завършите очертаването на замъка, отново върнете прозрачността на 100%) . Дайте наименование на слоя Castle Shape Layer.
При задържан клавиш Ctrl кликнете върху миниатюрата на слоя Castle Shape Layer. Сега кликнете върху слоя Castle Layer, за да го направите активен. Изберете Select>Inverse. Натиснете клавиш Delete от клавиатурата, за да изтриете съдържанието на селекцията. Изберете Select>Deselect.В палитрата Layers поставете blending mode на слоя Castle Shape Layer на Color. Слоят Castle Shape Layer трябва да бъде над слоя Castle Layer. Слейте двата слоя (Ctrl+E).
С инструментите Burn Tool и Dodge Tool можете да засенчите и съответно да просветлите някои части от изображението.9. Създайте нов слой над всички останали слоеве. Изберете инструмента Pen Tool в режим Shape Layers и цвят на запълване #fae5b9. Очертайте стената на замъка. Променете Blending Mode на слоя на Color.10. Ще създадете сянката на замъка. Създайте нов слой и го наименовайте Castle Shadow Layer. За Foreground изберете цвят # 142c01. С инструмента Brush Tool очертайте сянката на замъка.Изберете Filter>Blur>Gaussian Blur с radius 1,8 pixels. Променете Blending Mode на слоя на Soft Light. С инструмента Burn Tool „обгорете” някои части на сянката.

11. Сега ще добавите малко корени, които се показват през пукнатините на острова. За Foreground изберете цвят # 654725. С инструмента Pen Tool в режим Shape Layers очертайте формата на първият корен. С десен клавиш на мишката кликнете върху слоя в палитрата Layers и от контекстното меню изберете командата Rasterize Layer. С инструментите Burn Tool и Dodge Tool създайте засенчвате и просветлете някои части на корена.

Изберете инструмента Smudge Tool. Настройките за инструмента в лентата с опции за инструментите са дадени на изображението по-долу. Направете разклоненията на главния корен.

Дублирайте слоя два пъти. На дублираните слоеве приложете Edit>Transform>Flip Horizontal. С инструмента Move Tool ги преместете от другата страна на острова. По същият начин нарисувайте и другите корени.12. Изтеглете си тези четки, с които ще нарисувате дръвчета. Отворете четките във фотошоп.
Създайте нов слой. Дайте наименование на слоя Tree. Авторът е използвал четката Dead2 с размер 130 px, 120 px и различни тонове на кафявият цвят, които можете да избирате за цвят за Foreground.13. С инструментите Burn и Dodge Tool създайте засенчване и просветлете някои части, както е показано на изображението по-долу. Работете последователно върху слоевете със замъка, тревната текстура и острова. На изображението по-долу е показано в кои части да обработвате слоевете. Червените кръгчета са за обработване на съответните места с инструмента Burn Tool, а жълтите ви показват къде да просветлите с Dodge Tool.14. Сега към изображението ще добавите облаци. Изтеглете си това изображение. Копирайте го в работния документ. С инструмента Rectangular Marquee Tool очертайте селекция около града, натиснете Delete, за да премахнете съдържанието на селекцията. Дайте наименование на слоя Clouds Layer. Можете да изберете инструмента Eraser Tool с мека четка, с голям диаметър и да пообработите долната част на изображението, за да има по-плавен преход между този слой и слоя с облаците, които вие създадохте в началото на работата си. Дублирайте слоя и дайте наименование на дублирания слой Bottom Clouds Layer.
Кликнете върху слоя Castle Shape Layer. При задържан клавиш Ctrl кликнете върху миниатюрата на слоя в палитрата Layers, за да го селектирате. Направете активен слоя Clouds Layer. Натиснете клавиш Delete, за да изтриете съдържанието на селекцията. Замъкът вече е видим.

Ако дръвчетата ви не се виждат изпод облаците можете да постъпите по същият начин, за да ги направите видими.
Изберете инструмента Rectangle Marquee Tool. Създайте правоъгълна селекция в долната част на изображението. За Foreground изберете цвят #88c6d9. С инструмента Paint Bucket Tool запълнете селекцията. Изберете Filter>Blur>Gaussian Blur с радиус 54px. Намалете Оpacity на слоя на 70 %.

Сега с инструмента Move Tool можете да преместите слоят Bottom Clouds Layer в долната част на изображението. Можете с инструмента Smudge Tool да направите по-плавен прехода между изображенията на облаците и небето.

Натиснете върху изображението за цял размер
Намалете Opacity на слоя на 70%.15. Изтеглете си тези четки. Отворете ги във фотошоп. Ще добавите птички към изображението. За Foreground изберете цвят #52696d. Изберете си четка и нарисувайте птичките.
За Foreground изберете цвят #b1aa9e. Изберете инструмента Rectagle Tool в режим Shape Layers. Изтеглете правоъгълник, покриващ цялото изображение. Слоят трябва да се намира над всички други слоеве. Променете Blending Mode на Hue и намалете opacity на 40 %.

Краен резултат:Моят опит:Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: poli1111
Източник: http://www.tutorialized.com/

Коментари

Gioradi

То си е направо Фотоманипулация. Това е моят опит ->

http://www.prikachi.com/images/817/3040817Y.jpg

milev5

Мойто е малко по различно от урока :)

http://ouvercklock.hit.bg/farchasht%20ostrov.jpg

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.