×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

Как да поставим фантастично същество в мъглив пейзаж

Как да поставим фантастично същество в мъглив пейзаж
Краен резултат:

Натиснете върху изображението за цял размер


Урокът е за напреднали!

Нужни снимки:

Петел:

Натиснете върху изображението за цял размер


Яйце

Ездач:

Натиснете върху изображението за цял размер


Рог:

Натиснете върху изображението за цял размер


Облаци

Пейзаж:

Натиснете върху изображението за цял размер


Има няколко снимки на яйца и облаци, защото в оригиналния урок липсват снимките. Поради тази причина намерих няколко снимки, изберете най-подходящите според вас.

1. Отворете пейзажа и изтрийте овцата с Clone Stamp Tool(S). След като я изтриете кликнете два пъти на слоя за да го направите редактируем, именувайте го Landscape и запишете документа (във .psd) с каквото име искате. Скрийте слоя за известно време.

Натиснете върху изображението за цял размер


2. Нека започнем със създаването на съществото ни. Отворете изображението с петела и селектирайте го с Polygonal Lasso Tool (L). Копирайте селекцията и я поставете в главния документ на нов слой с име Rooster, който трябва да е над слоя Landscape. Подредбата на слоевете е важна във всяка манипулация.

Натиснете върху изображението за цял размер


3. Отворете яйцето и го селкетирайте с най-удобния за вас метод. Копирайте селекцията и я поставете в главния документ на нов слой с име Egg. Поставете яйцето над тялото на петела, закривайки го. Ясно е, че можете да използвате Free Transfrom, за да уголемите или смалите петела и яицето.

Натиснете върху изображението за цял размер


4. Сега сложете малко пукнатини на яйцето. Изберете слоя Egg и му сложете маска Layer Mask > Rеveal All, след това изберете маската на слоя, ако вече не е избрана. С Polygonal Lasso Tool (L) направете пукнатини на врата на петела, по крилото му и по крака му. След като сте завършили селекцията я запълнете с черно. Чувствайте се свободни да правите пукнатините, каквито вие ги искате.

Натиснете върху изображението за цял размер


5. Сега нека оправим осветяването на яйцето. Тъй като светлината идва от лявата страна на изображението ще добавим светлини и сенки към яйцето, така че да съвпадне с общата светлина, ще оправим осветяването на петела по-късно.

Трябва да направите две копия на слоя с яйцето оправете левелите на Egg copy, така че да е по-тъмно, а на Egg copy 2 да е по светло. Сложете светлото копие над слоя Egg, а тъмното под него.

Натиснете върху изображението за цял размер


6. Вземете голяма, мека, черна четка, изберете светлото копие на яйцето и рисувайте върху маската. Закрийте някои части на светлия слой, така че да се вижда нормалния слой. След това изберете непроменения слой (Egg) и със същата четка рисувайте върху маската му. По този начин ще скриете някои части от нормалния слой и ще се покажи затъмнения. По този начин трябва да постигнете такъв резултат, че светлината да пада върху яйцето от ляво.

Това е вариращ процес, за това опитвайте докато получите желания резултат.Групирайте слоевете с яйцата за по-нататък. След което дублирайте групата и слейте една от тях. Скрийте останалата група.

Натиснете върху изображението за цял размер


7. Тъй като яйцето е прекалено наситено ще използваме Sponge Tool (O), за да го направим по-малко наситено.

Натиснете върху изображението за цял размер


8. Нека сложим малко пера над яйцето. За целта дублирайте слоя с петела Сложете го над Egg copy и сложете маска Layer Mask > Hide All. След това използвайте с няколко размера от черна и бяла четка върху маската, направете някои пера видими над яйцето. Не забравяйте, че главната светлина идва от ляво. Погрижете се да сложите главните сенки от обратната страна на светлината.

Натиснете върху изображението за цял размер


9. Направете нов слой под Egg copy и го именувате Egg shadows. Сега използвайте малка черна четка с Opacity и Flow на 75% и нарисувайте сенки под яйцето. С по-малка четка направете сенки на перата, под Rooster copy, на нов слой наречен Feather shadows.

Натиснете върху изображението за цял размер


10. Вземете Doge Tool (O), изберете някоя необичайна четка (всяка Chalk четка става), сложете Range на Midtones и Exposure на 35%. На Egg copy поосветлете краищата на напуканото яйце.

Натиснете върху изображението за цял размер


11. Сега ще добавим ездача. Отворете изображението на ездача и Lasso или Polygonal Lasso Tool (L) селектирайте ездача. Копирайте селекцията и я поставете в главния документ на нов слой, именуван Rider. Също така сложете rooster, egg и слоевете със сенките в нова група, именувана Rooster. Намалете размера на групата, така че да е съобразена с размера на ездача. Поставете ездача върху гърба на петела.

Натиснете върху изображението за цял размер


12. Използвайте бяла четка, за да рисувате върху маската на слоя с крилата, за да покажете някои малки части на крилото, опитайте се да направите хубава връзка между крилото и кожата на тялото. Също опитайте се да подобрите формата на крилото особенно на извивката ди тялото.

Сменяйте размера на четката по всяко време, когато ви се налага. Накрая използвайте Eraser Tool (E), за да оправите някои детайли на ездача, като омекотяването по крайщата (feather), краищата на седлото и за изтриване на някои части на кожените юзди.

Натиснете върху изображението за цял размер


13. Нека добавим юзди. Можете или да намерете изображение и да изрежете юздите, или да ги направите от нулата. Сега ще ги направим от нула. Създайте нов слой под Rider и го именувайте Reins. Сега с Elliptical Marquee Tool (M) направете елипсовидна селкеция на тои слой. Докато сте избрали Elliptical Marquee Tool (M) кликнете на Subtract From Selection в менюто на инструмента.

Направете нова по-малка селекеция и се опитайте да постигнете добре извита селекция като тази във втория скрийншот в изображението по-долу. След като сте го направили запълнете селкецията с черно. След това я завъртете, така че да пасва перфектно на врата на петела.

Натиснете върху изображението за цял размер


14. Сложете на юздата лек Grdient Overlay (#000000 - #010101) и Inner Glow (#5C5C5C).

Натиснете върху изображението за цял размер


15. Дублирайте юздата няколко пъти и поставете копията, където искате като ги променяте с Free Transform. Групирайте всички копия на юздата и именувайте групата Reins. Дублирайте групата и слейте копието. Поставете слятото копие Reins copy под Reins. Сега преместете копието няколко пиксела нагоре и надясно, след това сложете Gaussian Blur с Radius 2 пиксела, за да създадете сенки от юздите.

Натиснете върху изображението за цял размер


16. Време е да сложим сенките на ездача върху яйцето. Дублирайте слоя с ездача, сложете копието под оригиналния слой и го преместете няколко пиксела надясно. Сложете стойността Lightness на Riders copy на -100 в Hue/Saturation.

Натиснете Ctr+F, за да повторите Gaussian Blur филтера (2 пиксела). С мека четка изтрийте сянката на ездача от главата до гръдния кош, като оставите само сянката върху седлото и яйцето. Накрая променете Opacity или Fill на 75%.

Натиснете върху изображението за цял размер


17. Ще добавим малко пера върху юздите. Дублирайте групата Rooster, слейте копието и го поставете над групата Reins. Сложете маска Layer Mask > Reveal all. Сега с помощта на различни размери на мека черн и бяла четка, направете видими само някои пера върху юздите и върху пукнатините на яйцето, ако искате. Можете ако искате да сложите лек Drop Shadow на Rooster copy.

Натиснете върху изображението за цял размер


18. Ще добавим още един ненормален детайл - рога на овен. Отворете изображението и селкетирайте само рога и го поставете на нов слой над всички други. Можете да използвате Clone Stamp Tool (S), за да изтриете козината върху рога.

Сега сложете маска Layer Mask > Reveal all на слоя Horn. Използвайте голяма мека четка върху маската, за да слеете рога с главата на петела. След това използвайте Burn Tool (O) да добавите дълбочина на сенките.

Натиснете върху изображението за цял размер


19. Още веднъж ще добавим сенки. Дублирайте слоя Horn. Намалете Lightness на -100. Трансформирайте я за да я направите малко по-голяма от оригиналната форма. Сложете Gaussian Blur филтъра два пъти.

Променете Blend Mode на Horn copy на Multiplyи намалете Opacity на 85%. Като последен детайл, дублирайте Horn слоя, поставете го на слоя Landscape и го преместете малко нагоре, за да създадете втория рог.

Натиснете върху изображението за цял размер


20. Тази стъпка е по избор. Тъй като Rider слоя е по-ясно очертан от слоя Rooster трябва да отидете на Filter > Sharpen > Unsharp Mask, да сложите стойностите по-долу и да наложите филтъра на слоя Rooster.

Натиснете върху изображението за цял размер


21. Време е да поставим съществото в пейзажа. Направете слоя Ladscape видим, след това групирайте всички слоеве освен Landscape и именувайте групата Rider. Дублирайте групата (хубаво е винаги да запазвате слоевете, които не са слети в групи или в умни обекти (Smart Objects), за по нататъшно редактиране или ако сгрешите нещо), слейте копието и го поставете най-отгоре в панела със слоевете. Именувайте и него Rider и скрийте групата. Намалете размера и го поставете където искате. Сложете маска Layer Mask > Reveal All на слоя Rider.

Натиснете върху изображението за цял размер


22. Трябва да нагласим още веднъж осветяването, за да съответства на сцената. Дублирайте Rider слоя два пъти, именувайте първото копие Rider Light и нагласете левелите му, така че да е по-светло. Сложете го над слоя Rider. Именувайте второто копие Rider Dark, нагласете левелите, така че да е по-тъмно и го поставете под слоя Rider Light.

Натиснете върху изображението за цял размер


23. Използвайки голяма черна четка нарисувайте черни места върху маската на Rider Light, по този начин ще покажете малко от тъмния слой. Повторете процеса на рисуване и върху маската на Rider Dark, за да направите някои части от обикновения Rider видими. Накрая слейте трите слоя в един.

Натиснете върху изображението за цял размер


24. Сега ще добавим сянката на ездача върху тревата. За целта изберете слоя Rider2, натиснете Ctrl+A, за да селкетирате всичко и Ctrl+C, за да копирате изображението. Направете нов слой с име Rider Shadow и го изберете. След това отидете на Filter > Vanishing Point и направете равнина, като тази показана в изображението по-долу.

Сега поставете селекцията, която копирахте преди малко върху равнината и я поставете където искате, в този случай равнината е доста разтегната, за това и сянката е разтегната. След като сте я сложили на правилното място намалете Lightness на слоя на -100 в Hue/Saturation и сложете Gaussian Blur с Radius 3 пиксела.

Натиснете върху изображението за цял размер


25. Променете Blend Mode на слоя Rider Shadow на Soft Light и Opacity на 75%. Сега дублирайте слоя и променете Blend Mode на Multiply и Opacity на 45%. Дублирайте го отново, разширете го с Free Transform. Сложете Blend Mode на Multiply и Opacity на 25%.

Натиснете върху изображението за цял размер


26. Сега трябва да добавим още сенки. Групирайте всички слоеве Rider shadow в група именувана Rider shadow. Направете нов слой над групата Rider shadow и го именувайте shadows. На този слой с малка мека четка нарисувайте сенките на ноктите на петела върху тревата.

Направете още един слой Shadows, но този път над слоя Rider 2. Използвайте този слой да направите сенки обратни по посоката на светлината. Сложете Blend Mode на Multiply и Opacity на 75%. Ctrl+Click на иконата на слоя Rider 2, за да селектирате слоя, обърнете селекцията (Shift+Ctrl+I) и изтрийте излишните на слоя Shadows.

Натиснете върху изображението за цял размер


27. Нека добавим още детайли. Изберете слоя Landscape, вземете Clone Stamp Tool (S). Направете източника накъде в тревата и сложете стойността Sample на Current Layer. Направете нов слой с име More grass и започнете да рисувате малко трева върху ноктите на петела.

Натиснете върху изображението за цял размер


28. Време е и за драматичния ефект. Първо сложете Hue/Saturation Adjustment слой и намалете малко Saturation. След това сложете Gradient Map Adjustment слой, който е от черно към бяло. Променете Blend Mode на Overlay и Opacity на 30%.

Натиснете върху изображението за цял размер


29. Нека добавим облаци и мъгла. Поставете изображението с облаци на нов слой с име Clouds над Landscape слоя. Сложете маска с градиент (от черно към бяло), за да скриете долната част на облиаците. След това променете Blend Mode Multiply и Opacity на 75%.

Натиснете върху изображението за цял размер


30. Тъй като Landscape слоя е прекалено наситен в синия канал, ще използваме Hue/Saturation Adjustment слой, за да го направим по-малко наситен. Намалете Saturation на Master канала на -30. След това намалете Saturation на -100 и Lightness на -30 на Синия канал. По този начин ще получите по-тъмен пейзаж и неясно небе.

Натиснете върху изображението за цял размер


31. Тъй като и петела е прекалено наситен, ще използваме отново Hue/Saturation Adjustment, но този път само на ездача. За целта слейте слоевете More grass, Shadows, и Rider 2. Именувайте слоя Final Rider.

Сложете Hue/Saturation Adjustment слоя и натиснете Alt+Click между Hue/Saturation Adjustment и Final Rider слоевете, за да сложите нагласянето само за слоя отдолу. Нека сложим Gradient Map (черно към бяло) Adjustment слой, за да увеличим драматичния ефект на цялото изображение. Това прави ефекта не толкова силен. Сложете Blend Mode на Gradient Map слоя на Overlay и Opacity на 30%.

Натиснете върху изображението за цял размер


32. Нека сложем мъглата. Сложете облаците на нов слой над Clouds и го именувайте Mist 1. Намалете височината на облаците както е показано.

Сложете маска Layer Mask > Reveal All и използвайте голяма черна четка върху маската, за да скриете крайщата на облаците и да се слеят с пейзажа. Променете Blend Mode на Lighten и Opacity на 50%.

Натиснете върху изображението за цял размер


33. Трябва още мъгла. Дублирайте слоя Mist 1 наколко пъти. Трансформирайте всеки, за да ги направите по-високи или по-широки, дори добавете някой Mist слой над слоя Final Rider, за да направите илюзията, че мъглата е и пред същесвтото. Чувствайте се свободни да скривате или показвате още части на всяка маска или да покажете някои специфични части от задния фон.

Натиснете върху изображението за цял размер


34. За да добавите студен ефект добавете Adjustment Layer > Photo Filter. Изберете Color и сложете този цвят: #00415F, сложете Density на 50% и поставете слоя под най-горния Gradient Map слой.

Натиснете върху изображението за цял размер


35. Запишете работата ви. Отидете на Layer > Flatten Image и запишете документа някъде другаде или с друго има, но не презаписвайте оригиналния документ. Сега ще имате уникален слой наречен Background. Дублирайте ги и сложете Gaussian Blur с Radius 2 пиксела. След това дублирайте копието с blur-а и го скрийте.

На видимия слой с blur-a сложете маска и я запълнете с радиален градиент (бяло към черно), за да направите видими само крайщата на слоя и да скриете центъра му. Направете видим горния слой с blur и променете Blend Mode на Overlay и Opacity на 35%. Вече можете да изрязвате или смалявате изображението.

Натиснете върху изображението за цял размер


Резултата:

Натиснете върху изображението за цял размер


Оригинал

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: nikolai_t_93
Източник: http://psd.tutsplus.com/

Коментари

kyrlej

Хехе... невероятен урок ;)

John Front

Всичко е тип-топ...само човекът неестествено е щръкнал като свещ и не пасва на фона.

FireSword

Урока е супер.

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.