×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

After Effects за начинаещи част 2: Ефекти и анимация

After Effects за начинаещи част 2: Ефекти и анимация
1. Ефекти и пресети

Търсене на ефекти и пресети

Прилагане на ефекти и пресети

Панел за настройки на ефект

Търсене на ефекти и пресети

Най-добрия начин да намерите ефект или пресет е панела Effects&Presets. Като използвате полето за търсене можете да намерите и да прилагате ефекти е пресети.

Натиснете върху изображението за цял размер


Прилагане на ефекти и пресети - Drag&Drop

След като сте намерили ефекта или пресета можете просто да го завлачите от панела (1.) и да го пуснете в панела с композицията (2.).

Натиснете върху изображението за цял размер


Прилагане на ефекти и пресети - Десен клик

Друг начин за прилагане на ефект е да кликнете с десен бутон на слоя, дадете Effect и изберете ефекта, който искате.

Натиснете върху изображението за цял размер


Прилагане на ефекти и пресети - Меню

Този път отидете на Effect > и изберете ефекта, който искате. Различни неща могат да се избират чрез трите начина.

Натиснете върху изображението за цял размер


Effect Controls панел

След като приложете ефект Effect Controls панела ще се появи точно да панела с проекта. В този панел ефектите, които избирате ще бъдат изброявани. Можете да променяте стойностите, като Histogramm (1.) или Input или Output цветовете. Всеки ефект има своите редактируеми стойнсти, трябва да експериментирате докато получите нещо задоволително. Резултата ще се променя, когато променяте реда не ефектите. Малкият fx знак активира или деактивира приложения ефект.

Натиснете върху изображението за цял размер


Анимация

Основни трансформиращи опции (Position, Opacity, Scale, Rotation, Anchorpoint)

Ключови кадри (Keyframes)

Keyframe настройки

Parenting

Motion Blur

Нов солид

Създайте нова композиция и след това нов солид. Десен клик при слоевете > New > Solid. Настройките на солида ще се появят.

Натиснете върху изображението за цял размер


Настройки

Именувайте го (1.), сложете размерите на солида или изберете Make Comp Size, за да го направите с размерите на композицията и изберете цвят по ваш избор (2.). Натиснете OK.

Натиснете върху изображението за цял размер


Нов солид слой

Сега виждате слой именуван Red и правоъгълната форма в панела с композицията (1.).

Натиснете върху изображението за цял размер


Позиция

Една от трансформиращите опции в After Effects е позицията. Като изберете слой и натиснете P позицията ще се покаже. Числата до нея са X и Y стойностите. Стойностите показват разстоянието между трансформиращата точка (Anchor Point) на правоъгълника ни и лявата и горната част на композицията. After Effects може да калкулира като напишете, примерно 360/2.

Натиснете върху изображението за цял размер


Opacity

Като изберете слой и натиснете T Opacity ще се покаже. Това е единственият бърз клавиш, който не започва с първата буква. Можете да променяте Opacity от 100%, което означава, че слоя е непрозрачен, до 0%, което означава, че е прозрачен.

Натиснете върху изображението за цял размер


Размер

Размера се показва като натиснете S. Размера също се изменя от 100%, пълен размер, до 0%, няма го слоя.

Натиснете върху изображението за цял размер


Завъртане

Като натиснете R завъртането ще се покаже. Стойността вдясно са градустите, на които завъртате слоя. След като завъртите на повече от 360 градуса лявата страна ще се промени на 1. Това показва пълно завъртане. Като напишете 3 слоя ще се завърти три пъти.

Натиснете върху изображението за цял размер


Anchor Point

Точката се показва като натиснете A. Тя е геометричното отношение и централната точка на завъртане на слоя. Можете да я местите в ъгъла на правоъгълник или където искате. Като направите това завъртането ще се промени, защото се върти около точката. Стойностите са същите като на позицията.

Натиснете върху изображението за цял размер


Избиране на няколко трансформиращи опции

често искаме да променим повече от една опция. Например, позицията, размера и opacity едновременно. Като натиснем P позицията ще се покаже. Като натиснем S позицията ще се скрие и размера ще се покаже. За да ги изберете и да можете да ги промените едновременно трябва да натиснете бързите клавиши, комбинирани с Shift (задържайки го). Shift+P+A+T ще направи следното:

Натиснете върху изображението за цял размер


Ключови кадри (Keyrames) - Размер

Научихме как да показваме тези опции и сега искаме да анимираме правоъгълника ни. Изберете слоя > натиснете S > променете стойността на 50% (1.) и натиснете Enter.

Натиснете върху изображението за цял размер


Ключови кадри - преглед

Така изглежда правоъгълника ни като го намалим с 50%. В центъра на правоъгълника можете да видите трансформиращата точка. Ако хвърлите поглед на позицията ще видите, че независимо от промяната на размера, позицията не се е променила, тъй като се води по трансформиращата точка.

Натиснете върху изображението за цял размер


Ключови кадри - хронометър

Сега ще сложим първият ни ключов кадър. Той съдържа информацията за настройките, които направихме на тази точка (кадър 1, 0 сек). Можете да анимирате всички опции, за които говорихме до сега. За да сложите ключов кадър трябва да натиснете хронометъра. Това създава ключов кадър, жълт диамант.

Натиснете върху изображението за цял размер


Ключови кадри - 2-ри ключов кадър

Вземете оранжевия CTI (Current Time Indicator (над времевата линия)) и го преместете на 1 секунда. След като промените стойностите After Effects ще направи нов ключов кадър. Друг начин за създаване на ключов кадър е като натиснете жълтия диамант вляво (2.), а не хронометъра (1.). Като кликнете хронометъра всички ключови кадри ще бъдат изтрити.

Натиснете върху изображението за цял размер


Ключови кадри - 2-ро оразмеряване

Сега променете размера на 65%.

Натиснете върху изображението за цял размер


Ключови кадри - първа форма

Това е правоъгълника ни намален на 50% в началото на времевата линия.

Натиснете върху изображението за цял размер


Ключови кадри - втора форма

Това е правоъгълника намален на 65%, на 1 секунда.

Натиснете върху изображението за цял размер


Ключови кадри - Easy Ease Keyframe

Много интересно помагане на After Effects е Easy Ease Keyframe. Като го изберете анимацията ще завърши по-гладко. Ще забави малко точно преди да спре на новия размер или новата позиция. Можете или да изберете ключов кадър и да натиснете бързия клавиш, или да отидете на Десен клик > Keyframe Assistant > Easy Ease. Можете да избирате между Easy Ease In или Out.

Натиснете върху изображението за цял размер


Ключови кадри - Easy Ease Keyframe символ

Когато изберете Easy Ease ключов кадър малкият диамант ще се промени на символ подобен на пясъчен часовник.

Натиснете върху изображението за цял размер


Parenting

Много полезно свойство е Pick Whip. Можете да го изберете и да прекарате линията до друг слой, стойност или други опции (1.). Процеса се нарича Parenting. Слоя, който избирате се дефинира като Дете на родителя (главния слой), в този случай горния слой. Можете а изберете слой и от падащото меню (3.) вдясно от Pick Whip.

Натиснете върху изображението за цял размер


Parenting - пример

Горния правоъгълник е детето, а долния родителя. Когато променим позицията на долния горния ще имитира промените ни.

Натиснете върху изображението за цял размер


Parenting - пример

Променете позицията на правоъгълника надясно и гледайте какво става. Уверете се че сте избрали долния, защото той е родителя. Ако изберете горния няма да видите ефекта на свързване, който искаме да постигнем.

Натиснете върху изображението за цял размер


Motion Blur

В повечето случаи, когато правим анимации те изглеждат прекалено резки а не плавни. И за това имаме Motion Blur. Можете да избирате Motion Blur за всеки слой по отделно (1.) и след това да го пуснете за цялата композиция (2.). Като комбинирате Easy Ease ключови кадри и Motion Blur анимациите ви ще изглеждат гладки и плавни.

Натиснете върху изображението за цял размер


3. Keying

Използваме keying за да композираме герои на различни фонове. Всеки път когато искате да заснемете клип с човек трябва да използвате Зелен Екран. Има три вида екрани: Червен, Зелен и Син като RGB цветовете. Тъй като цвета на човешката кожа съдържа червени тонове не е добра идея да използвате Червен екран, поради малкия контраст. Това което прави After Effects е избира всички зелени тонове в клипа и ги прави прозрачни. Има няколко вградени инструмента, за които ще говорим след малко.

Вградени keying интрументи

Отпадъчна (Garbage) маска

Preview панел

Пример за keying

Други keying инструменти

After Effects keying инструменти

Можете да намерите инструментите в Effects & Presets панела или като отидете на Effect > Keying. Ето някои от тях:

1. Color Difference Key

2. Color Key

3. Color Range and

4. Keylight

Натиснете върху изображението за цял размер


Отпадъчна маска - Pen Tool

Понякога е полезно да се използва отпадъчна маска преди keying-а на клипа. Това е маска, която прави процеса по лесен. Като създадем такава маска изрязваме видими обекти, които пречат на видеото. В следващата част ще научите как да правите маска с Shape инструменти, но този път ще използваме Pen Tool, който също го има в After Effects. Изберете го от лентата с инструменти и да почваме.

Натиснете върху изображението за цял размер


Отпадъчна маска

След като сте взели Pen Tool започнете да правите форма около това което искате да запазите видимо. Както виждате има три лампи отгоре и няколко набирания отдолу, които лесно можем да изрежем с маската. Трябва да гледате да направите маската достатъчно голяма, защото героите често ще се движат и маската може да пречи на героите. Можете или да я направите достатъчно голяма, или да я анимирате с ключови кадри.

Натиснете върху изображението за цял размерОтпадъчна маска 2

След като завършите формата всичко извън маската ще стане черно, което значи че е прозрачно. Трябва да прегледате клипа, за да се уверите, че героите са видими през цялото време. Можете да го рендвате и да изгледате целия клип или да го изпълните кадър по кадър.

Натиснете върху изображението за цял размер


Preview панел

На този момент ще представя еидин важен панел, който ще ви се налага да го ползвате постоянно - Preview панела. Накратко ще кажа как работи. Предполага, се че всички знаете какво правят бутоните, но някои от тях са интересни и на пръв поглед не много ясни за какво са. Бутона най-вдясно е Ram Preview Button (2.), който рендва и изпълнява това което е на времевата линия. Бутона до него вляво е Loop бутона (3., 4. и 5). Можете да избирате между Loop, Ping Pong и Play once. Резолюцията влияе на процеса на рендване. Можете да променяте ресолюцията, което прави рендването и прегледа по-бързи. Ако резолюцията е сложена на Auto (7.) ще вземе резолюцията избрана под панела с композицията (8.).

Натиснете върху изображението за цял размер


Keying

Ще обясня накратко как Color Key Tool работи. За жалост в момента нямам Keylight. Това е най-силния keying плъг-ин, който идва с After Effects. По принцип трябва да е в Effects панела, но ако го няма можете а го инсталирате по-късно. За да почнем с keying-а изберете слой отидете на Effect > Keying > Color Key. Както виждте Effect Controls панела е отворен. Изберете Eyedropper (1.) и кликнете на зелено място (2.) за да сложите Key цвета. След като сте кликнали на зеления екран After Effects ще започне да изрязва зелените части. За да подобрите изрязването трябва да си поиграете със стойностите Effect Controls панела. Като си поиграете с Tolerance и Edge можете да получите добър резлутат.

Натиснете върху изображението за цял размер


4. Маски, Transfer Mode-ве и Прозрачност

Маскиране

Настройки на маска

Transfer Mode-ве

Прозрачност

Създаване на композиция

Имаме композиция с два слоя. Първия слой е слой форма, именуван eraser, а слоя под него е задния фон, който е изображение на град. Можете да продължите и да направите композиция със заден фон по ваш избор и правоъгълна форма. Малко допълнение на този момент: Ако изберете слой ще направите маска, но ако не изберете слой ще направите слой форма. В следващата стъпка ще видим как изглежда подреждането.

Натиснете върху изображението за цял размер


Подреждане на композицията

Правоъгълната форма е сложена в лявата страна над слоя със задния фон.

Натиснете върху изображението за цял размер


Маска - Rectangle Tool

Изберете слоя със задния фон и отидете на лентата с инструменти. Вземете Rectangle Tool или натискайте Q докато не изберете Rectangle Tool. Сега изберете слоя със задния фон за да създадете маска и нарисувайте правоъгълна маска с размери приблизителни до формата ни.

Натиснете върху изображението за цял размер


Натиснете върху изображението за цял размер


Маска - Режим

Изображението за заден фон изчезна (1.). Само формата на маската, която зададохте ще ни позволи да виждаме, какво има на слоя. След като пуснете мишката опциите на маската ще се покажат. Можете също така а кликнете на малкото триъгълниче или да натиснете M. Като променим режима от Add на Subtract (2.) ще постигнем желания ефект.

Натиснете върху изображението за цял размер


Натиснете върху изображението за цял размер


Маска - Опции

Сега можете да видите задния фон освен мястото където седи маската ни. Маската ни беше малко по-голяма от синята ни форма. Mask expansion опцията увеличава или смалява маската. В примера е сложена на -9 пиксела (1.), за да е скрита под синята форма (2.).

Натиснете върху изображението за цял размер


Правоъгълна форма - анимация

Сега сложете ключов кадър в началото на времевата линия, преместете индикатора за времето (CTI) надясно (2 сек). Изберете синята форма и я преместете от началното и положение надясно. Като задържате Shift можете да местите формата хоризонтални или вертикално.

Натиснете върху изображението за цял размер


Маска - анимация

След като анимирахме синята форма искаме да анимираме маската. Тъй като искаме да създаде гумичка искаме маската да скрива всичко, през което синята форма минава. Върнете се на първия кадър и сложете ключов кадър на Mask Path (1.) и се върнете на втората позиция на 2-рата секунда.

Натиснете върху изображението за цял размер


Маска - размер на формата

Когато приближите формата на маската мишката ще се промени на черна стрелка. Двоен клик > изберете дясната страна и я местете към синята форма докато не я скрие отново. Двоен клик отново за да запазите форма. Пуснете малката композиция, да видите какво сме направили. Гумичката трябва да изтрие задния фон докато се движи надясно. Ефекта е много прост, но можете да го използвате да създавате интересни композиции.

Натиснете върху изображението за цял размер


Опции на маска - Ellipse Tool

Можете да използвате маска, за да създадете сенки в ъглите, като селектирате слоя със задния фон > изберете Ellipse Tool и направите маска.

Натиснете върху изображението за цял размер


Опции на маска - Feather

Вече променихме стойноста на Mask Expansion, но този път искаме да променим Mask Feather (1.). Това прави градиента от черно към прозрачно (2.).

Натиснете върху изображението за цял размер


Опции на маска - преглед

Ето как изглежда. Малко повече е, но можете да го нагласите за нуждите ви.

Натиснете върху изображението за цял размер


Режими на прехвърляне (Transfer Modes)

Вмъкнати са две изображения в нова композиция. Първото изображение е текстура, а под него е същия заден фон като преди (1.). Сега искаме а променим режима на прехвърляне (Transfer Mode), в Photoshop това са Blending Мodes. За да направим това трябва да превключим падащите менюта Mode (3.) и Track Matte (4.). Или кликнете на бутона Toggle Switches / Modes (2.) или натиснете F4. Opacity на текстурата е 100% и тъй като After Effects работи със слоеве можем да видим само текстурата.

Натиснете върху изображението за цял размер


Режими на прехвърляне (Transfer Modes)

Кликнете на малкото триъгълниче, за да се покажат режимите и изберете някой по ваше желание. Най-честите режими са Multiply, Overlay, Screen и някои други. Можете да ги пробвате и да видите какво правят. Multiply маха всичко бяло, аз Screen - черно. В нашия случай е направен малко микс с Overlay.

Натиснете върху изображението за цял размер


Прозрачност

Track Matte позволява да слагаме прозрачност към слой, който още няма прозрачни места. Ако искате да проверите дали изображението ви има прозрачни места или не можете да кликнете на Transparency Switch в панела с композицията, който прилича на шахматна дъска. Когато сложите Track Matte то ще използва горния слой за източник на прозрачността. Luma Matte ще направи черните места прозрачни и долния слой ще се вижа през тях, а през белите места ще се вижда горния слой.

Натиснете върху изображението за цял размер


Прозрачност

Luma Inverted Matte ще направи обратното. Този път белите места са прозрачни и ще се вижда долния слой, а през черните ще се вижда горния.

Натиснете върху изображението за цял размер


Оригинал

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: nikolai_t_93
Източник: http://ae.tutsplus.com/

Коментари

anjitu

Това е програма за видиоклипове нали?

AVADON

Да

alexantraza

Защо CS 4 не ми отваря mov формат искам да направя този урок но не се получава с моята версия на програмата
http://www.videocopilot.net/tutorial/magical_hits/
и къде да го намеря това add от mode ?

alexantraza

Текст на линка...
Искам да направя този урок , но на CS4 нямам тази функция mode и add , а също така програмата ми не отваря mov формат, на какъвто са ефектите кажете какво да направя много ми е спешно :(

konstrukciq1212

kak se instalira taq programa

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.