×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

Дизайн на бас китара

Дизайн на бас китара
Натиснете върху изображението за цял размер


Автор:Wojciech Pijecki

1. Създайте нов документ с размери 940х1970pixels, резолюция-300pixel/inch. Най-долу на панела със слоевете цъкнете на Create a new group.Кръстете папката "Body".
Направете нов слой и го кръстете "Wooden top".С Pen Tool(P) в режим Path( горе в лентата с настройките на инструмента ) нарисувате тялото на китарата,като нанасяте точки и ги разтегляте задържайки левия бутон на мишката. За да коригирате формата натискате Alt и движете плъзгачите на опорните точки. Може също да използвате Direct Selection Tool(A).
След това кликнете с десен бутон върху пътя и изберете Make Selection. Залейте с черен цвят, но не махайте селекцията.

Натиснете върху изображението за цял размер


2. Направете нов документ с размери 1000 на 1000 и резолюция отново 300. Изберете цвят #b17b4c на преден план и #eba94c на заден план. Отидете във Filter->Render->Fibres с настройки: Variance-18;Strength-32.
Следва Filter->Liquify.Вземете Twirl ClockWise Tool с малка четка и просто "деформирайте" дървото на няколко места. След това с по-голяма четка разтегнете малко на ляво и на дясно. Запазете тази шарка в Edit->Define Pattern и затворете документа.

Натиснете върху изображението за цял размер


3. Кликнете два пъти върху слоя "Wooden top" и направете тези настройки:

Натиснете върху изображението за цял размер


4. Направете нов слой и го кръстете "Shadow body". Натиснете (D),за да се върнат цветовете по подразбиране. Изберете голяма мека четка(намалете Opacity) и рисувайте извън селекцията около тялото.

Натиснете върху изображението за цял размер


5. Направете нов слой с име "Body Lights". Отидете в панела Path Palette и кликнете върху иконата, за да върнете отново очертанието. Превключете на панела със слоевете. Изберете твърда четка,с диаметър 3-4 пиксела.
Вземете Pen Tool(P), кликнете с десен бутон и изберете Stroke Path. В прозорчето изберете Brush и да няма отметка на Simulate Pressure. След това вземете Eraser Tool(E) с настройки както е показано по-долу и изтрийте на някой места. Трябва да се получи лек отблясък

Натиснете върху изображението за цял размер


6. Следва да се направи грифът на китарата.
Направете отново папка и я именувайте "Fretboard". Направете нов слой и го кръстете "Freatboard".Натиснете (Ctrl+;), за да се покажат водачите,с които ще оразмерим грифа.След това свържете точките с Pen Tool, както е показано на картинката. Кликнете с десен бутон и изберете "Make Selection". Запълнете с бял цвят и махнете селекцията (Ctrl+D).
Кликнете два пъти на слоя "Fretboard", за да се отвори Blending Options и направете настройките, както е показано на картинката. Може да се наложи да понаместите дървената шарка, за да не се виждат линии по нея. Също така ако грифът изглежда твърде тъмен намалете прозрачността(Opacity) на Color Overlay.

Натиснете върху изображението за цял размер


7. Следва да направим извивка, която свързва грифа с тялото.
Изберете твърда четка с диаметър 1пиксел, като цветът трябва да е бял. След това изберете Pen Tool(P) и направете извивката. Кликнете с десен бутон на мишката и изберете Stroke Path, оттам изберете Brush и премахнете отметката на Simulate Pressure.
За да придадете по-автентичен вид на китарата направете нов слой и селектирайте грифа(Ctrl+клик на иконата на слоя). Вземете мека четка, като намалите Opacity на 40-50% и просто затъмнете тук-там.

Натиснете върху изображението за цял размер


8. Без да премахвате селекцията направете нов слой и го кръстете"Fretboard shodow". Вземете Move Tool(M) и натиснете няколко пъти надолу стрелката от клавиатурата.
Следва да се изреже голяма част от самата селекция. Изберете Rectangular Marqee Tool(M) и като задържите Alt направете селекция малко над предишната. Сега натиснете (D) от клавиатурата,за да настроите цветовете по подразбиране.
Изберете Gradient Tool(G)(Foreground to Transparent и да има отметка на Transperancy). Накрая намалете непрозрачността на слоя съвсем малко.

Натиснете върху изображението за цял размер


9. Копирайте слоя (Ctrl+J). Кръстете го "Fretboard shadow side". След това натиснете (Ctrl+T), завъртете и преместете сянката както е показано на картинката. Върнете се на слоя "Fretboard Shodow", отидете на Edit->Transform->Distort(Skew) и изтеглете сянката малко на дясно.

Натиснете върху изображението за цял размер


10. Изтрийте където сянката излиза извън очертанията на китарата или се припокрива с другата сянка.

Натиснете върху изображението за цял размер


11. В тази стъпка ще направим адаптерите. Тази група слоеве кръщаваме "Pickup1".
Направете нов слой и го именувайте "Pickup". Изтегляте пет вертикални водача(Ctrl+;), както е показано по-долу. Мястото на първият адаптер трябва да бъде малко под грифа.
Вземете Rounded Rectangle Tool(U) и от лентата с настройките на инструмента променете радиуса на 10. Направете правоъгълник и кликнете с десен бутон ->"Make Selection". Запълнете с цвят #171d1e.

Натиснете върху изображението за цял размер


12. Създайте нов слой, извлачете го под слоя"Pickup" и го кръстете "Depth". Следва (Ctrl+клик) на слоя "Pickup" и запълвате селекцията върху слоя "Depth" с черен цвят.
Изберете Move Tool(V) и със стрелките от клавиатурата изместете 2 пиксела на долу и 2 пиксела на дясно.
След това отидете във Filter->Blur->Gaussian Blur с радиус -1,6.
Следва Filter->Noise->Add Noise: Amount-0,81, с отметка на monochromatic.
Кликнете два пъти върху слоя "Pickup". В Blending Options направете настройките, както е показано на фигура 5.

Натиснете върху изображението за цял размер


13. Селектирайте отново формата от слоя "Pickup". След това смалете селекцията от Select->Modify->Contract с 4 пиксела. Върнете се на слоя "Pickup" вземете Burn Tool(O) (използвайте малка четка и Exposure да е на 30%) и затъмнете по цялата горна страна и около горния десен ъгъл.
Направете нов слой над слоя "Pickup" и го кръстете "Shadow and lights". Сега ще разширим селекцията от Select->Modify->Expand->4px. Вземете мека четка, като намалявате много Flow от настройките и изсветлете в горната част и по ъгълчетата с бял цвят. В долната част затъмнявате с черно.
Вземете "Dodge Tool(O)" (в режим Highlights) и изсветлете в лявата част. След това превключете на Burn Tool(Shift+O) и затъмнете още в горната част, по ъгълчето и от дясната страна.

Натиснете върху изображението за цял размер


14. Направете нов слой, на който добавете сянка, както в стъпка 9. Извлачете го под слоя "Pickup".
Копирате групата"Pickup 1" (маркирайте групата и я извлачете долу до Create a new layer) и я наречете "Pickup2". Изтрийте част от осветената горна част на адаптера и го преместете както е показано:

Натиснете върху изображението за цял размер


15. Отново копирайте групата "Pickup1" и я кръстете "Pickup3". Отидете на Edit->Transform->Flip Horizontal, след това Edit->Free Transform и разтеглете на страни адаптера така, че да опира в крайните водачи. Преместете го малко по-надолу.
Следва да се сложим малко отблясък.
Изберете твърда четка, диаметър 3 пиксела, бял цвят. След това с Pen Tool(P) направете дъгичка в горния ляв ъгъл. Цъкнете с десния бутон и маркирате "Stroke path"(Simulate Pressure оставяте без отметка), след което с гумичкатаE (намалете много Flow и Opacity) изтривайте леко по ъглите на дъгата така, че да изглежда по-естествено. Сложете отблясък и на другите адаптери.

Натиснете върху изображението за цял размер


16. В тази стъпка ще направим винтчетата на адаптерите.
Направете нова група и я кръстете "Pickup screws". Създайте нов слой вътре в папката и я кръстете "Screw".
Вземете Elliptical Marquee Tool(M), задръжте Shift и направете малка окръжност. Залейте със светлосив цвят (G). Цъкнете два пъти върху слоя "Screw". В "Blending Optiom"- отметка на Stroke, 1пиксел, черен цвят. Приближете (Ctrl++), след това с мека четка, като намалявате повечко Flow-а,
оцветете с цвят #171d1e в дясно и #000000 в долния край.
Накрая копирайте слоя(Ctrl+J) пет пъти и наместете винтчетата в двата края на всеки адаптер.

Натиснете върху изображението за цял размер


17. Направете нова група, където ще бъде долното мостче (магаренце), и я кръстете "Bridge". Пуснете пет вертикални водача в средата, където ще бъдат струните на китарата и два хоризонтални, както е показано по-долу.
Направете нов слой с име "Line 1". Избeрете твърда четка с диаметър 1пиксел и цвят#171de. Начертайте с Pen Tool(P) вертикална линия върху най-десния водач (между двата хоризонтални). Цъкнете с десен бутон и маркирате Stroke Path,без отметка на Simulate Pressure.
След това - Ctrl+клик върху иконата на слоя и с бял цвят рисувате в средната част на линията (намалете повече Flow и Hardness на четката). Натиснете Ctrl+D, за да махнете селекцията.

Натиснете върху изображението за цял размер


18. Отидете на Filter->Noise->Add Noise, както е показано. Натиснете (D) и след това X за бял цвят.
Направете нов слой с име "B_round1" и го извлачете под "Line 1". Сега направете заоблен правоъгълник с Rounded Rectangle Tool(U) с настройки, както е показано на картинката.

Натиснете върху изображението за цял размер


19. Нов слой с име "Light". Изберете твърда четка с диаметър 1 пиксел и с Pen Tool(P) направете дъга в горния ляв ъгъл и отново Stroke Path. Изтрийте малко по краищата, след което копирайте слоя. Натиснете Ctrl+T, обърнете дъгата и я поставете в десния ъгъл.

Натиснете върху изображението за цял размер


20. Създайте нов слой над останалите и го кръстете "Silver Line". Направете твърда четка с диаметър-2 или 3 пиксела и отново Stroke Path. Изтрийте малко в средата с мека четка.

На нов слой с име "B_Line 2" повторете стъпка 18, но този път стеснете и издължете правоъгълника .

Натиснете върху изображението за цял размер


21. Копирайте всички слоеве в групата и скрийте копията като цъкнете на окото пред всеки от тях. Слейте видимите слоевете от групата (маркирате ги като задържате Ctrl и след това натиснете Ctrl+E). Кръстете този слой "Part 1" и го копирайте три пъти. Поставете копията едно до друго от дясно на ляво. Последната част на моста ще се получи като използвате слоевете:"B_round1","Light","Light copy","Line copy" и "Line1" .

Натиснете върху изображението за цял размер


22. Слейте всички слоеве в групата (с десен бутон върху папката->Merge Group и именувайте"Bridge merged"). Следва да селектирате моста(Ctrl+клик на иконата на слоя).
Създайте нов слой под "Bridge merged" с име"Depth". Деселектирайте, залейте с черно и замъглявате от Filter->Blur->Gaussian Blur-радиус-1,6. Преместете няколко пиксела на долу и на дясно със стрелките от клавиатурата. Селектирайте формата на слоя "Bridge merged" и направете нов слой за сянката с име "Bridge shadow".Направете сянката както в стъпки 8 и 9.Намалете Opacity на "Depth"на 79% и на "Bridge shadow" на 51%.

Натиснете върху изображението за цял размер


23. Сега ще направим прагчетета на китарата.
Направете нова група и я кръстете "Frets". Вътре направете нов слой. С твърда четка с диамерър 4, бял цвят и с Pen Tool направете напречна линия върху грифа. Отново Stroke Path и намалявате Opacity на 25%. Повтаряте това на нов слой, само че този път с четка 1пиксел и намалявате Opacity на 80%. Сливате двата слоя. Именувайте този слой "Fret". Копирайте слоя и го именувайте "Fret shadow". Цъкнете два пъти върху него и от Blending Options изберете Color Overlay с черен цвят.Замъглете (Filter->Blur->Gassian Blur-1,6) и извлачете слоя под "Frets". Като натиснете V и със стрелките от клавиатурата изтеглете сянката малко надолу и в дясно.

Натиснете върху изображението за цял размер


24. Слейте двата слоя и ги кръстете "Fret"Трябва да направите общо 24 прагчета(Ctrl+J или избирате Move Tool(V) +задържате Alt и извлачвате прагчетата). Използвайте стрелките от клавиатурата, за да ги наместите по-добре. Поставяте прагчетата така, че разстоянието между тях да се увеличава от долу на горе. Накрая копирайте още два пъти и слейте тези два слоя. Поставете слоя точно на ръба на грифа, за да се получи горното мостче.
Селектирайте грифа (слоя "Fretboard") и обърнетеселекцията(Select->Inverse), изтрийте и махнете селекцията(Ctrl+D).

Натиснете върху изображението за цял размер


25. В следващите стъпки ще направим главата на грифа.
Направете нова група с име "Headstock".Вътре в папката направете нов слой и го кръстете "Headstock shape".Изтеглете два водача, както е показано по-долу и с Pen Tool направете контура на главата, цъкнете с десен бутан и изберете Make Selection (Формата трябва да наподобява стрела). Сега залейте с черен цвят и скрийте слоя за сега.

Натиснете върху изображението за цял размер


26. Направете нов слой с име "Outer wood". Отидете на Select->Modify->Contract->10px и после обърнете селекцията(Ctrl+Shift+I).Вземете голяма мека четка(намалете непрозрачността) с бял цвят и рисувайте около селекцията. По този начин ще прибавим светлосянка и дълбочина. След това отново селектирайте "Headstock shape" обърнете селекцията и изтрийте.

Натиснете върху изображението за цял размер


27. Отворете Blending Oрtions на слоя "Outer wood" и изберете "Pattern Overlay" със шарката, която направихме(Opacity да е на 100%). Към това ще прибавим лек червен оттенък-Color Overlay,Opacity-90%, цвят #784f28,Blend Mode-Multiply.
Направете отблясъци както в стъпка 19 с четка с диаметър 3 пиксела и изтрийте по крайщата.

Натиснете върху изображението за цял размер


28. Отидете на слоя "Outer wood" и с гумата Е(диаметър-70,твърдост-90%) изтрийте както е показано на първата картинка. След това се върнете на слоя "Lights" и направете още отблясъци (с четка 3-4 пиксела). Те трябва да бъдат точно по вътрешния ръб на дървената рамка ("Outer wood").

Натиснете върху изображението за цял размер


29. Нов слой с име "Wood light". Върнете селекцията на слоя "Headstock shape" и с мека четка с бял цвят (намалете много Flow) цъкнете няколко пъти от лявата страна. Сега свивате селекцията с 10 пиксела(Select->Modify->Contract) и натискате Delete.

Натиснете върху изображението за цял размер


30. Направете нова група с име "Tunets" и я извлачете под "Headstock". Тук ще направим ключовете за настройване на китарата.
Направете нов слой и го кръстете "Tuner shape". Направете триъгълен контур, кликнете с десен бутон и го превърнете във селекция. Залейте с цвят #171d1e и прибавете малко сянка в долния край. Използвайте мека четка и рисувайте малко извън селкцията. Така ще се получи по-мека сянка.

Натиснете върху изображението за цял размер


31. Направете нов слой с име "Tuner light" и свийте селекцията с 5 пиксела. После обърнете селекцията,вземете малка мека четка с бял цвят (намалете Opacity) и рисувайте в горния край. Върнете старата селекция, обърнете я и изтрийте.
Вземете гумата(E), като я направите почти прозрачна и изтрийте малко, за да се получи преливане. Накрая маркирайте слоя "Tuner shape" и затъмнете още малко с Burn Tool(O).

Натиснете върху изображението за цял размер


32. Слейте слоевете в тази група и кръстете новия слой "Tuner"(Ctrl+E). Копирайте го (Ctrl+J) три пъти и преместете ключовете един над друг. Изтрийте някои части ако е необходимо.
Върнете се на групата "Headstock", направете нов слой в папката и я кръстете "Bottom light". Селектирайте формата от "Headstock" (Ctrl+клик на иконата на слоя). Вземете мека четка с диаметър 150 пиксела, Flow 30-40% и цвят #b17b4c и цъкнете в долния край както е показано върху слоя "Bottom light". След това намалете малко диаметъра на четката и Opacity и с бял цвет цъкнете още веднъж. Махнете селекцията.

Натиснете върху изображението за цял размер


33. Идва ред да се направят струните. Тъй като това е бас китара, тя има само четири струни, които са по-дебели от обикновените (като от ляво на дясно изтъняват).
Спуснете четири вертикални водача. След това трябва да направим нов документ 5 на 2 пиксела, резолюция-300pixel/inch,с име "String pattern". Вземете Pencil Tool(B) и оцвететете с цветовете от втората картинка. Запазете шарката от Edit->Define Pattern.

Натиснете върху изображението за цял размер


34. Следва да се направи нова група с име "Strings",след това нов слой с име "String1". Изберете четка (Hardness, Flow, Opacity-100%) с произволен цвят. Вземете Pen Tool и изтеглете линия върху водача (1 от ляво на дясно )от мостчето до нивото на първия ключ за настройвана, както е показано с червените кръгчете на картинката. Изберете Stroke path. Цъкнете два пъти на слоя и изберете "Blending Option"->Pattern Overlay->шарката, която направихте в стъпка 33.

Натиснете върху изображението за цял размер


35. За останалите струни използвайте четки с диаметър от от ляво на дясно: 3,3,2 пиксела. Накрая увеличете изображението(Ctrl++) и изтрийте края на струните при мостчето (намалете Opacity на четката), така че да изглежда по-естествено.

Натиснете върху изображението за цял размер


36. Следва да направим сенки на струните. Тъй като сенките се деформират от адаптерите и грифа, ще ги направим от две части. Копирайте слоя "String1" два пъти и извлачете слоевете под "String1". Кръстете ги "String fretboard shodow" и
"String body shawow". Залейте ги с черен цвят от "Blending Options->Color Overlay". Маркирайте слоя "String fretboard shadow" и изтрийте местата оградени с червени кръгчета( втората картинката). Натиснете два пъти дясната стрелка от клавиатурата. На слоя "Strig body shadow" изтрийте частите, които са оградени с червени кръгчете (третата картинка) и преместете малко на дясно. Направете по същия начин и другите сенки и намалете Opacity на на всеки слой на 40-50%

Натиснете върху изображението за цял размер


37. Сега идва ред да направим потенциометрите(тонове).
Създайте нова папка с име "Tone pots" и вътре направете нов лой с име "Tone pot shape". Направете кръгче, като задържате Shift+Elliptical Marqee Tool(M). Залейте с черно Paint Buket Tool(G). Изберете твърда четка от 1 пиксел.
На нов слой с име "Light" направете къса линия в окръжността с Pen Tool и след това -> Stroke Path. Натиснете V+Shift+Alt и извлачете линията в долния край на кръга. Слейте слоевете, дублирайте получения слоя и отидете на Edit->Transform->Rotate 90 CW. След това отново копирайте два пъти, натиснете Ctrl+T,завъртете на 45 и -45градуса и свийте линиите. По този начин направете още линии .

Натиснете върху изображението за цял размер


38. Създайте нов слой и го кръстете "Tone pot top1" направете окръжност в центъра на черния кръг и запълнете с бял цвят. Направете нов слой с име "Tone pot top2" и намалете селекцията(Select->Modify->Contract->2px). Залейте с бял цвят. Обърнете селекцията и се върнете на слоя "Tone pot top 1". Вземете мека четка с цвят #171d1e и оцветете леко в горния край.

Натиснете върху изображението за цял размер


39. Запомнете, че трябва да използвате четки с Flow около 20-30%. Върнете се на слоя "Tone pot top2". Обърнете отново селекцията(Ctrl+Shift+I). Оцветете както е показано на първата картинка като използвате тъмно зелен цвят(#171d1e), по-светъл зелен цвят и затъмните в единия край с Burn Tool(O). Добавете и малко светло сиво в долния край на "Tone pot top2".
Направете нов слой с име "Tonepot light ".Направете четка с настройки: Diameter 2px, Hardness 100%, Flow 100%, color #b5dee5.
Сега прибавяме отблясък. С Pen Tool(P) направетедъгичка в центъра на кръга, изберете Stroke Path (Simulate Pressure без отметка).
След това замъглете малко с Blur Tool(R).

Натиснете върху изображението за цял размер


40. За да завършим с тази част от китарата отваряме "Blending Options" на слоя "Tone pot shape" и прилагаме Outer Glow (Opacity-43%, black color, size-5px) и Drop Shadow, както е показано. Слейте слоевете от тази група и копирайте получения слой три пъти. Разположете ги в долната дястна част на китарата. Смалете тоновите с Ctrl+T, ако е необходимо.

Натиснете върху изображението за цял размер


41. Направете нова група с име "Bidding". Създайте нов слой в папката с име "Dot", направете окръжност (M), залейте с черен цвят и приложете Pattern Overlay от Blending Options. Копирайте този слой 11 пъти и разполажете точките както е показано на второто изображение.

Натиснете върху изображението за цял размер


42. Направете нов слой в папката "Headstock" и го наречете "Tuners shadows". След това изберете мека четка(намалете Flow на 20% или по-малко) и затъмнете, както е показано с червените кръгчета на първото изображение. Можете също да затъмните по края, както е показано на втората картинка.
Върнете се на папката "Strings" и направете нов слой над останалите. Кръстете го "String end". Настройте четката така: Diameter-3px,Hardness-100%,Flow-100%,color-#757575.
Изберете Ellipse Tool(U), с десния бутон-Sroke Path, Simulate Pressure-без отметка. След това прибавяте шум от Filter->Noise->Add Noise с настройки, както е показано на картинката. Накрая копирайте (Ctrl+J) три пъти и преместете кръгчетата накрая на всяка струна.

Натиснете върху изображението за цял размер


43. Направете нов слой в папката "Strings" с име "Dot". Вземете Elliptical Marquee Tool(M) и направете малък кръг върху този слой като натискате Shift (в някоя по-светла част на изоброжението), след което го запълнете с черно.
Направете нов слой и го кръстете "Line". С Pen Tool(P) напрaвете къса вертикална линия и изберете Stroke Path (настройките на четката са: black color, Hardness-100%, Diameter-5-6px).
Върнете селекцията на слоя "Dot"(Ctrl+клик на иконката наслоя). Вземете мека четка и с бял цвят нарисувайте отблясък в горната лява част.
Направете нов слой с име "Еllipse", направете елипса (M) и запълнете с черно. След това натиснете Х, за да се покаже белия цвят на преден план и направете отблясък в долната лява част. Слейте слоевете "Dot","Line" и "Ellipse" (Ctrl+E), копирайте новия с име слой "Hook" три пъти (Ctrl+J) и поставете всяка кукичка на края на всяка струна.

Натиснете върху изображението за цял размер


44. Почти на финала така трябва да изглежда панела със слоевете:

Натиснете върху изображението за цял размер


45. Остава да добавим отражение на китарата.
Слейте всички групи слоеве(без черния фон), кликнете с десен върху папката и изберете Merge Group.Копирайте получения слой и го завъртете (Edit->Transform->Flip Vertical).Преместете отражението (V) точно под бас китарата. Променете Blending Mode на слоя на Screen и намалете Opacity.
Край!

Натиснете върху изображението за цял размер


Ето и моя опит:

Натиснете върху изображението за цял размер


Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: vilhemina
Източник: http://psd.tutsplus.com/

Коментари

zzzmiqta

урока е супер,но е доста играчка докато се направи
http://i220.photobucket.com/albums/dd164/zzzmiqta/BassGuitar.jpg

pakita

Наистина е голяма играчка, но си заслужава.

http://a.imageshack.us/img651/4752/basspz.jpg

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.