×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

Дневник на пътешественика

Дневник на пътешественика
Автор: Nikola Lazarevic

1. Създайте нов документ (File>New) с размери 1680x1050 pixels и го наименовайте diary.psd. За Foreground изберете цвят #e5dfd3. Запълнете (Edit>Fill) слоя background.

Натиснете върху изображението за цял размер


2. Свалете си следната текстура: soft grunge texture from Bittbox. Авторът е избрал втората. Поместете я над слоя Background. Изберете Edit>Free Transform (Ctrl+T), за да преоразмерите текстурата. Намалете Opacity на слоя на 70%. Дайте наименование на този слой background texture.

Натиснете върху изображението за цял размер
3. Свалете си тези четки: Waterlogged Map Brushes by ~Arbenting .
Заредете четките във Photoshop. За да направите това е необходимо да изберете инструмента Brush Tool. В лентата с инструменти, кликнете върху опцията Click to open the Brush Preset Picker.Заредете четките.
4. Създайте нов слой с наименование map. За foreground изберете цвят #463003. Изберете инструмента brush tool (B). Изберете четката map3 и поставете стойност на опцията master diameter около 1557. Кликнете в средната част на работният документ. Намалете Opacity на слоя на 75%.Натиснете върху изображението за цял размер


5. Изберете Layer>New Layer from Background, за да преобразувате Background в обикновен слой, който може да бъде редактиран. Селектирайте всички слоеве в палитрата Layers (background, background texture и map). Това можете да направите, като при задържан клавиш Ctrl кликнете последователно върху всеки от слоевете. Когато сте готови изберете командата Create new group from layers от менюто на палитрата Layers. Дайте наименование на групата BACKGROUND.6. Изтеглете си изображение на old Notebook (стара тетрадка). Отворете го във Photoshop. Изберете инструмента Magic Eracer Tool и кликнете върху белия фон, за да го премахнете. Изберете Select>All, след това Edit>Copy. Влезте в работния документ и изберете Edit>Paste. Дайте наименование на този слой notebook.
Изберете Edit>Free Transform (Ctrl+T), за да преоразмерите тетрадката и да я позиционирате, както е показано на изображението по-долу. Когато сте готови, натиснете Enter, за да приложите трансформацията.

Натиснете върху изображението за цял размер


7. Сега, за да имате изображението на картата и върху листа на тетрадката, ще трябва да преминете през следните действия:
Дублирайте слоя notebook (кликнете с десен клавиш на мишката върху слоя и от контекстното меню изберете Duplicate Layer (Ctrl+J)). Дайте наименование на този слой notebook top.
Изберете инструмента Polygonal Lasso Tool (L) и направете селекция около страниците на тетрадката.

Натиснете върху изображението за цял размер


Когато сте готови, изберете Select>Inverse (Shift+Ctrl+I) , за да обърнете селекцията и натиснете клавиш Delete, за да изтриете частта от тетрадката, която не вие необходима.

Натиснете върху изображението за цял размер


8. Създайте нов слой. За foreground изберете цвят #463003. Изберете инструмента brush tool (B). Изберете си карта, която ви харесва. Авторът е избрал map2. Диаметърът на четката е около 330px. Нарисувайте картата в долния десен ъгъл на тетрадката. Завъртете и позиционирайте. Намалете opacity на 50% и дайте наименование на слоя right page 1.

Натиснете върху изображението за цял размер
9. Създайте нов слой и го наименовайте right page 2. Изберете инструмента brush tool (B). Изберете друга карта (авторът е избрал map3). Поставете диаметъра на четката около 450px и рисувайте в горната дясна част на тетрадката. Завъртете и позиционирайте. Намалете opacity на слоя на 50%.

Натиснете върху изображението за цял размер


10. Създайте нов слой и го наименовайте left page. Изберете brush tool (B). Изберете си карта (авторът е избрал map4). Диаметърът на четката е около 600px. Нарисувайте лявата страница на тетрадката. Завъртете и преоразмерете.

Натиснете върху изображението за цял размер


Намалете opacity на 50%.

Натиснете върху изображението за цял размер


11. В палитрата Layers кликнете двукратно върху слоя notebook и приложете следните стилове:

Натиснете върху изображението за цял размер
12. Изтеглете си изображение на Polaroid: polaroid photo. Отворете го във Photoshop. Кликнете двукратно върху слоя Background, за да стане слоят редактируем. Съхранете този файл като polaroid.psd, защото в него ще създадете вашата снимка Polaroid.

Натиснете върху изображението за цял размер


13. За да си направи снимка Polaroid авторът е използвал фотографии от Гърция, които можете да намерите тук. Изтеглете си изображение по ваше желание, отворете го във Photoshop, копирайте го и го поставете в документа polaroid.psd. Дайте наименование на слоя photo. Ротирайте и позиционирайте.

Натиснете върху изображението за цял размер


14. Изключете видимостта на слоят photo (кликнете върху окото пред миниатюрата на слоя в палитрата Layers). Изберете инструмента Polygonal Lasso Tool и селектирайте черният правоъгълник от снимката.

Натиснете върху изображението за цял размер


15. Изберете слоят photo. Включете видимостта му. Инвертирайте селекцията (Ctrl+ Shift + I). Натиснете клавиш Delete, за да изтриете ненужната част от изображението. Деселектирайте (Select>Deselect).

Натиснете върху изображението за цял размер


16. За да изглежда снимката стара ще е необходимо да я обработите с тези четки: Heavy Scratch brushes . Заредете четките във фотошоп и изберете четката Scratch Heavy brush с диаметър 2500px. Създайте нов слой над слоят photo. Наименовайте го scratch.

Натиснете върху изображението за цял размер


17. Изключете видимостта на слоят scratch. Изберете layer 0. С инструмента Polygonal Lasso Tool селектирайте Polaroid-а. Изберете Select>Inverse. Включете видимостта на слоят scratch и го изберете. Натиснете клавиш Delete. По този начин следите от четката сега са само върху снимката и липсват върху фона. Намалете fill на 30%.

Натиснете върху изображението за цял размер


Снимката сега изглежда надраскана, но не достатъчно стара.
18. За да изглежда по-стара снимката, ще добавим корекционен слой (Adjustment Layer). В долната част на палитрата Layers се намира иконата Create new fill or adjustment Layer. Натиснете я и от изскачащото меню изберете photo filter.За филтър изберете warming filter (85), плътност (Density) 77% и кликнете върху Ок.Сега вече снимката изглежда по-стара.

19. Преди да обедините слоевете, за да поместите снимката в документа с тетрадката е необходимо да направите следното:
При задържан клавиш Ctrl селектирайте всички слоеве в палитрата Layers, с изключение на слоя photo. От менюто на палитрата изберете командата New Group from layers.По този начин, променяйки само слоят photo можете да си направите различни снимки Polaroid.
20. Изберете групата. Дублирайте я. Сега отворете дублираната група и преместете слоят photo между слоевете scratch и layer 0. Кликнете с десен клавиш на мишката върху групата и от контекстното меню изберете Merge Group.
Селектирайте снимката с Polygonal Lasso Tool.Копирайте (Edit>Copy) я и я поставете (Edit>Paste) в документа diary.psd между слоевете notebook и notebook top. Дайте наименование на този слой photo 01 bp. Преоразмерете, завъртете и поставете снимката в лявата част на тетрадката, както на изображението по-долу.

Натиснете върху изображението за цял размер


Добавете стила drop shadow (Layer>Layer Style>Drop Shadow).

Натиснете върху изображението за цял размер


21. По същият начин създайте друга снимка Polaroid. Дайте й наименование photo 02 bp. Поместете я между страниците и й приложете стила drop shadow.

Натиснете върху изображението за цял размер


22. Създайте друга снимка Polaroid и я поместете върху отворената страница в лявата половина на тетрадката. Дайте наименование на слоя photo03.Ще направите кламер, с който да захванете снимката за тетрадката. За foreground изберете цвят #583f0d. Изберете инструмента custom shape tool в режим Shape Layers. В лентата с опции за инструментите изберете опцията click to open Custom Shape picker. Изберете си формичката с кламера. Ако не ви е заредена следвайте следните стъпки:Начертайте кламера при задържан клавиш Shift, за да бъде с пропорционални размери. Преоразмерете и завъртете, ако е необходимо. Дайте наименование на слоя paperclip. Приложете стила Bevel And Emboss.Натиснете върху изображението за цял размер
23. Необходимо е да изтриете някои части на кламера. Изберете инструмента eraser tool (E), в лентата с опции за инструментите изберете твърда четка с диаметър около 5px и изтрийте ненужното.

Натиснете върху изображението за цял размер


24. Създайте друга снимка Polaroid. Поместете я в документа diary.psd, като наименовате слоя photo04. Поместете а под слоя photo03.

Натиснете върху изображението за цял размер
25. Свалете и заредете във фотошоп четките: Sticky Tape Photoshop Brushes .
За foreground изберете цвят #dab05d. Изберете brush tool (B). Изберете четката SpoonGraphics Tape2 с диаметър 116px. Създайте нов слой над слоя photo04 и го наименовайте sticky tape 1. Рисувайте. Приложете ефекта drop shadow.

26. Дублирайте слоя sticky tape 1. Изтрийте стиловете (Layer>Layer Style>Clear Layer Styles).

Натиснете върху изображението за цял размер
С това завършихте лявата част на тетрадката.
27. Ще добавите текстов слой с наименование text, върху дясната отворена страница на тетрадката.
За Foreground изберете цвят #463003. Изберете инструмента Horizontal Type Tool. В лентата с опции за инструментите изберете шрифта, с който ще работите. Авторът е работил с шрифт Journal . Можете първо да създадете границите на параграфния текст, като просто изтеглите по диагонал рамка, започвайки от горният ляв ъгъл на страницата. Когато приключите с въвеждането на текста, завъртете и преоразмерете, ако се налага.28. Ще направите тази страница малко по-замърсена. Изтеглете си това изображение на петно от кафе: Coffee Stain 1 photo . Отворете го във фотошоп, копирайте и поставете в документа dairy.psd. Дайте наименование на този слой caffe strain page. Променете Blend Mode на слоя на Multiply. Преоразмерете, позиционирайте и поставете над слоя text.29. Свалете си това изображение: Torn PostCard . Селектирайте с Polygonal Lasso Tool. Изберете Select>Inverse. Натиснете клавиш Delete, за да премахнете фона.

Натиснете върху изображението за цял размер


Поставете го в документа dairy.psd. Дайте наименование на слоя map background. Завъртете, преоразмерете и поставете в горната част на дясната страница. Приложете стила Drop Shadow.30. Създайте нов слой с наименование map1. За Foreground изберете цвят #463003. Изберете инструмента Brush Tool (B). При задържан клавиш Ctrl, кликнете върху миниатюрата на слоя map background, за да го заредите като селекция. Изберете някоя от четките Waterlogged Map Brushes и рисувайте. Намалете opacity на 60%.31. Добавете тиксо, което да придържа map1 към страницата на тетрадката, както направихте в стъпки 25 и 26.32. Свалете си изображение на италианският флаг: Italian Flag . Отворете го във фотошоп. Изберете инструмента Rectangular Marquee Tool (M), направете селекция. Изберете Edit>Copy. Влезте в документа diary.psd и изберете Edit>Paste, за да поместите селекцията на нов слой в документа.Дайте наименование на слоя italian flag. Преоразмерете, завъртете и го поставете под слоя photo03. Изберете Image - Adjusments - Photo Filter.Приложете стила Drop Shadow.Приключихме с оформлението на тетрадката.

33. При задържан клавиш Shift кликнете върху слоя notebook и след това върху най-горният слой в палитрата Layers. Всички слоеве между тях ще се селектират. От менюто на палитрата изберете New Group from layers. Дайте наименование на групата notebook.34. Създайте още няколко снимки Polaroid и ги поместете в групата BACKGROUND над слоя map. Дайте наименование на слоевете като започнете с photo 05 bg и т.н.. Към всеки слой приложете стила Drop Shadow.Натиснете върху изображението за цял размер
35. Добавете петно от кафе върху най-горната снимка. Ползвайте изображението Coffee Stain 1 photo . Променете Blend Mode на Multiply.36. Добавете чаша с кафе. Изтеглете си следното изображение: Isolated Cup of Strong Coffee . Отворете го във фотошоп. Изберете инструмента Quick Selection Tool. Селектирайте чашата. Изберете Edit>Copy. Влезте в документа diary.psd. Изберете Edit>Paste. Дайте наименование на слоя coffee. Приложете стила Drop Shadow.

37. Изберете Image - Adjusments - Photo Filter.Натиснете върху изображението за цял размер


38. Свалете си това изображение на компас: my flickr photostream . Отворете го във фотошоп. Премахнете фона. Копирайте и поставете в документа diary.psd. Дайте наименование на слоя compass. Този слой трябва да бъде под слоя coffee. Изберете Image - Adjusments - Photo Filter.Приложете стила Drop Shadow:

39. Ще направите компаса надраскан. Създайте нов слой с наименование compass scratch. За foreground изберете цвят #000000. Изберете инструмента brush tool. Изберете четката Scratch Heavy brush. При задържан клавиш Ctrl, кликнете върху миниатюрата на слоя compass, за да го заредите като селекция. Проверете дали е избран слоя compass scratch и ако не е, го изберете. Рисувайте с четката. Променете Blend Mode на Soft Light.

Натиснете върху изображението за цял размер


40. Авторът е добавил текста abduzeedo, ползвайки шрифта HumstSlab712 Blk . Вие можете да ползвате произволен шрифт. За Foreground изберете цвят #c5c6ba. Размерът на шрифта на автора е 120 px. Изберете инструмента Horizontal Type Tool, напишете текста и променете blending mode на Colour Burn. Добавете стила stroke.Дублирайте слоя и намалете opacity на 65%. Поставете blend mode на Colour Burn.

Натиснете върху изображението за цял размер


Краен резултат:

Натиснете върху изображението за цял размер


Моят опит:

Натиснете върху изображението за цял размер


Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: poli1111
Източник: http://abduzeedo.com/

Коментари

Iv4etooo

Урока е много готин.

http://img31.imageshack.us/img31/3166/sdiaryi.jpg

kotenceto88

аз си направих моя версия макар и да не се сравнява с това нз на мен ми харесва

http://img51.imageshack.us/img51/8596/diaryg.jpg

John Front

Дневникът на средновековен плейбой. :D

http://i205.photobucket.com/albums/bb296/John_Front/Untitledd-1.jpg


Човекът, който е бил в магическия свят :D

petiofi00

E този урок е най-готиния - и е обяснен супер.
БРАВО!!!

St0yan

Много е добро. :)

Space_man

урока е мн добър и въпреки 4е е с мн стъпки е много разбираемо обяснен ,браво на този които го е превел и обяснил ,ако имаше пове4е такива уроци нямаше да има коментари кое къде е и какво е а пове4е резултати и опит на самите хора които посещават саита

zulos

Да беше дал линк и към Heavy Scratch brushes - само аз ли се затруднявам да ги намеря - вече от 2 места дърпам някакви ... гадни четки, с които се постига съвсем друг ефект.

zulos

Само накакви порнографщини намирам - Текст на линка... и подобни. А там е някакво еxe. А файлът, както видях при предните четки, трябва да е с разширение .abr

zulos

При това в оригиналния урок има линк - не проумявам защо авторът на урока не го е сложил.

GaBiNcEtO

Много добър и полезен урок!
Изключително много ми харесаха творенията на John Front и nikodimsky.

Space_man

на milev5 се е получило много добре,браво на теб

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.