×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

After Effects за начинаещи част 1: Първи стъпки

After Effects за начинаещи част 1: Първи стъпки
1. Интерфейс

Преди вмъкването на каквито и да е кадри, създаването на композиция или обясняването на свойства на After Effects трябва да пуснем After Effects. Интерфейса има три части:

Меню

Лента с инструменти

Панели и Рамки

Меню

В горния ляв ъгъл можете да видите менюто. Менюто е подобна с всички други менюта в различните програми. Някои неща се намират в същите части от менюто като в други продукти на Adobe.

1. Втората част на текста е името на проекта, който е отворен в момента.

2. От тук можете да отваряте, записвате, вмъквате и да експортвате вашите проекти и файлове.

3. Важен детайл в този раздел е мястото с настройките и разбира се всичките ундо, редо и свойства за редактиране.

4. Ще използваме тази част от менюта за създаване на нова композиция, но обезателно трябва да видите другите неща в този раздел от менюто.

5. Както и при много други програми на Adobe After Effects работи със слоеве. Можете да използвате това за създаване, редактиране или пренареждане на вашите слоеве.

6. Подобно на Photoshop можете да избирате и редактирате вашите ефекти и пресети от тук.

7. Тъй като искаме да създаваме анимации с After Effects трябва да видите тази част от менюто и да разгледате всички неща тук.

8. Всеки, който е използвал Photoshop знае, че линиите, мрежите и водачите са много полезни. Тук можете да ги намерите.

9. По-късно в урока ще намерите за панели, рамки и работни места. От тук можете да пускате и спирате панелите.

10. Урокът не обхваща всички функции и свойства, на които After Effects е способна, за това е хубаво да видите помощния файл.

Натиснете върху изображението за цял размер


Настройки

Ако искате да промените външния вид на After Effects можете да отидете на Edit > Preferences > Appearance и да промените якоста (Brightness). Ако имате проблеми с работата на After Effects можете да промените някои настройки на паметта и да оптимизирате After Effects за вашите нужди.

Натиснете върху изображението за цял размер


Лента с инструменти

Натиснете върху изображението за цял размер


Също така в горния ляв ъгъл можете да видите лентата с инструменти. Лентата съдържа всички инструменти, които могат да бъдат използвани за работа в After Effects. Някои крият свързаните с тях инструменти. Като кликнете и задържите триъгълничето в долния десен ъгъл на инструмента можете да разкриете останалите инструменти. Друг начин да изберете скрит инструмент е да натиснете няколко пъти прекия му път. Като направите това лентата ще премине през инструментите. Някои инструменти получват достъп до нови функции, както можете да видите най-вдясно.

Натиснете върху изображението за цял размер


Панели и рамки

Когато пуснете After Effects за първи път работното място (Workspace) е на Standard. Работното място на After Effects се състои от много панели (1.). Всеки панел има свое име и функция. Както можете да видите в изображението има Info, Audio, Preview и Effects&Presets панели. Всички панели освем Info и Audio са отделни. В случай, че два или повече панела са свързани, те седят в рамка (2.). Можете да вземете панел и да го преместете до друг панел за да ги съберете в рамка.

Натиснете върху изображението за цял размер


2. Кадри

Възможности за вмъкване

Организиране на кадри

Търсене на кадри

Опции на десен клик

Нова композиция и настройки на проекта

Възможности за вмъкване

Преди създаването на композиция, която да съдържа медиините файлове като видоета, изображения, или аудио файлове, трябва да вмъкнем тези файлове в проекта, който винаги трябва да записвате след първите промени. Създайте нов проект от File > New > New Projec и го запишете от File > Save As. Сега, след като сте именували и записали вашия проект, ще се научим как да вмъкваме файловете си. Има няколко начина да ги вмъкнем.

1. File > Import > File

2. Ctrl+I

3. Двоен клик на прозореца с проекта

Натиснете върху изображението за цял размер


Вмъкване на един или много файлове

Използвайте някой от начините за вмъкване на файл. Import File се отваря. Сега можете да изберете един или няколко файла, като натискате Ctrl или Shift, и ги вмъкнете като натиснете Open.

Натиснете върху изображението за цял размер


Вмъкване на папки

After Effects може и да вмъква папки с допустими файлове. Изберете папка и натиснете Import Folder (1.).

Натиснете върху изображението за цял размер


Прозорец с проекта

Сега файловете се ни вмъкнати в прозореца с проекта. Файловете са наредени по име. Както виждате After Effects ни дава информация за името, типа на файла, размера и още.

Натиснете върху изображението за цял размер


Преименуване на файл

Можете да смените името на всеки файл в прозореца с проекта като го изберете и натиснете Enter. Смяната на името в прозореца не сменя истинското име на файла. Оригиналните файлове не са вмъкнати в проекта, те са само свързани.

Натиснете върху изображението за цял размер


Организиране

Поддържането на проекта организиран е важно. Освем ако не работите върху малък проект с няколко файла е добре, но когато проекта стане с много файлове е много важно да поддържате всичко организирано и именувано. За да правите това можете да създавате папки и да държите файловете в тях (1.).

Натиснете върху изображението за цял размер


Местене на файлове

Можете да изберете един или няколко файла в прозореца с проекта и да ги местите в папка.

Натиснете върху изображението за цял размер


Скриване на файлове

Файловете държани в папка могат да бъдат срити като натиснете малкото триъгълниче, което разгъва папката.

Натиснете върху изображението за цял размер


Търсене на файлове

Когато имаме много файлове става трудно за намирането на определн файл, което означава че трябва да търсим файлове. Най-добрия начин е да използваме search полето. Напишете името на файла, който търсите, и After Effects започва да сортира файловете, които съдържат буквите.

Натиснете върху изображението за цял размер


Опции на десен клик

Винаги трябва да давате десен клик на всичко, за да изследвате възможностите на програмата. В After Effects има интересни опции, като замяна на файл с друга по нова версия на файла. After Effects ще запази настрйките и ще смени стария с новия файл.

Натиснете върху изображението за цял размер


Създаване на композиция

лед като сме вмъкнали файловете трябва да създадем композиция, която по-късно ще съдържа файловете. За да направите това можете или да натиснете бутона (1.) и след това да промените настройките на композицията от бутона до него (2.), или от Composition > New Composition.

Натиснете върху изображението за цял размер


3. Композиция

Слагане на кадри в композицията

Нагаждане и настройки на проекта

Pre-comp

Настрйки на композицията

Когато създавате нова композиция като отивате на Composition > New Composition, прозореца с настройки на композоцията ще се покаже. Можете да променяте големинате на композоцията, типа на резолюцията (Resolution), Aspect Ratio, кадрите в секунда (Frame Rate), времетраенето (Duration) и т.н. В секцията Advanced има няколко допълнителни опции. Независимо от проекта ви трябва да пробвате различни настройки, за да видите за какво служат.

Натиснете върху изображението за цял размер


Натиснете върху изображението за цял размер


Слагане на кадри в комопозиция

Има няколко начина да добавите кадри към комопизцията ви или към Времевата линия (Timeline). Можете да завлечете файл от панела с проекта в панела с композоцията (2.), в Timeline-а (3.) или в местото където са слоевете (4.). Когато завлечете и пуснете файл в някои от местата посочени по-горе, After Effects създава сам композиция, но е по-добре първо да създадете композиция (1.) и след това да добявате файлове, защото така имате повече опции.

Натиснете върху изображението за цял размер


Pre-comp

Pre-comp е страхотно свойство на After Effects и една от многото причини да го използвате е защото улеснява главната ви композиция и прави работата ви по ефективна. Има много значителни предимства когато използвате функцията Pre-comp. Представете си колко ефективно ще е да направите един главен видио клип, със сложна композиция, който можете да изполвате на много места през цялата ви композиция. Сега нека поговором малко за различните опреции на Пре-композициите.

Pre-comp опции

Можете да изберете един или много слоя и да създадете Pre-comp, като отидете на Layers > Pre-Comp или като използвате Ctrl+Shift+C. Pre-compose прозореца се показва. Когато това стане имате две различни опции и една допълнителна отметка.

Натиснете върху изображението за цял размер


Leave all atributes:
Това създава нова композоция, която съдържа само файла източник и оставя всички ефкети, маски и други промени проложени на Pre-comp слоя.

Натиснете върху изображението за цял размер


Move all attributes to new composition:
Това създава нова композиция, която съдава дубликат на главната композиция и премества всички наложени ефекти, маски и други промени в новата композиция.

Натиснете върху изображението за цял размер


Open new composition:
Като отметнете тази отметка After Effects ще отвори скоро-отворената Пре-композиция. Новата композиция ще се появи в панела където другите композиция седят. Можете също и да Alt+кликнете на Pre-comp слоя за да отворите композицията.

Натиснете върху изображението за цял размер


4. Проекти, Записване и Експортиране

Информация за проекти

Възможности за записване

Експортиране на композиция

Натиснете върху изображението за цял размер


Файл на проекта

Когато съдадем проект и го запишем, всичката ни работа по проекта се записва в файл с разширение .aep, което е накратко от After Effects Project. Този файл следи всичко, което правим в After Effects. Както споменахме преди, когато вмъкнем файл той не се съхранява в проекта, оригиналните файлове са само свързани към проекта. Това означава, че трябва да сме внимателни с оригиналните файлове и техните директории, където се съхраняват. Когато ги преместим, преименуваме или изтрием няма да можем да звършим проекта си. Ползата от това е малкия размер на After Effects Project файла. Тъй като не можете да работите на два проекта едновременно трябва винаги да записвате проекта, когато преминавате към друг.

Записване на проекти

Добър навик е да записвате през малки интервали. Има възможност да кажете на After Effects да записва през определени интервали. За да направите това отидете на Edit > Preferences > Auto Save. Тук можете да нагалсите интервала и вариациите на проекта преди да презапише първия файл. Друга яка функция на After Effects е File > Increment and Save. Като кликнете този записващ метод After Effects ще запише сегашния файл като Filename_01.aep и следващия път ще запише ново копие наречено Filename_02.aep. Така винаги можете да се върнете назад, ако проекта не върви в посоката, към която искате.

Натиснете върху изображението за цял размер


Експортиране на композиция

Има два начина да експортирате или да рендвате композицият. За да я експортирате отидете на File > Export и изберете формата, в който искате да я запишете. Използвайте този метод, ако искате да запишете композицията в предоставените в менюто формати. Иначе най-добрия начин да експортирате проектите си е да ги рендвате като използвате render queue. Можете да сложете много композиции в "опашката" и след това After Effects ще ги обработи "рендва" всички заедно. Времето за рендване може да варира от няколко секунди до мнофо часове, в зависимост от сложността на композицията ви.

5. Рендване

Настройки на рендване

Output Module настройки

Настройки на компресиране

Рендване

Последната стъпка когато работите с After Effects е да рендвате клипа, който сте направили. За разлика от експортването рендването ни дава пълен контрол върху композицията, която искаме да рендваме.

Добавяне към Render Queue

Това става от Composition > Add to Render Queue или като настиснете Ctrl+Shift+/.

Натиснете върху изображението за цял размер


Render Queue панел

След като изберете Render Queue подходящия панел ще се покаже. Можете да вземете информация за текущите настройки на вашата композиция като кликнете малкото триъгълниче до Current Render (1.). Както виждате има три фрагмента, които можем да променяме преди да рендваме клипа. Можете да променяте настройките Render Settings (2.), Output Module (3.) и директорията, където искате да бъдат записани файловете (4.).

Натиснете върху изображението за цял размер


Render Settings

За да промените настройките трябва да кликнете на оранжевия текст. В менюто което се показва избирате какви настройки искате да използвате. Обичайно Best Settings (Най-добри) са най-добрия избор.

Натиснете върху изображението за цял размер


Output Module

Output Module-а работи по същия начин. Можете да изберете Output Module-а като кликнете на триъгълничето до оранжевия текст, което ще отвори конкретния прозорец с настройки.

Натиснете върху изображението за цял размер


Render Settings прозорец

Слек като кликнете на Render Settings прозореца с настройки ще се покаже и ше имате няколко настройки да променяте. ПОвечето настройки говорят сами за себе си. Ще оставим настройките за сега.

Натиснете върху изображението за цял размер


Output Module прозорец

Като кликнете на Output Module настройките на Output Module ще се появят. Тук ше направим малко промени. Например променете формата (Format) на QuickTime Movie (1.). Най-долу можете да пуснете аудио рендване като отметнете Audio Output и промените някои настройки.

Натиснете върху изображението за цял размер


Формати

Докато искаме да запишем нашия клип в Quicktime Movie формат можете да видите, че има доста формати съдържащи думата Sequence. Тов означава, че клипа ще е базиран на неподвижно изображение. Винаги трябва да взимате в предвид за какво ще използвате видеото. Например Adobe Flash Video е подходящ формат за уеб. Можете да рендвате видеата си в DVD, CD, FLV, SWF и други.

Натиснете върху изображението за цял размер


Компресиране

След като изберете формата, който искате Compression панела ще се появи. Компресията (codecs) е много важна и трябва да внимавате, когато я избирате, защото codec-а, който използвате за компресирането ще бъде същия codec, на който зрителите им трябва да декомпресират видеото ви, за да го гледат.

Натиснете върху изображението за цял размер


Codecs

Падащото меню може да варира на различни компютри. Различни DVD Player софтуери инсталират инсталират собствени кодекси като Divx. Можете да изберете Animation, ако можете да работите с големи файлови размери. Интересна компресия е Photo-JPEG, която рендва видеото ви в JPEG изображения. Можете да променяте качеството като местите плъзгача. Не е нужно да е на 100%. За да намалите размера на файла можете да го сложите на 90%-100%, за да получите добри резултати.

Натиснете върху изображението за цял размер


Output To

За да изберете директорията, където искате да бъдат записани файловете ви, трябва да кликнете на Output To (1.). Комкретният прозорец ще се покаже, където можете да изберете директорията, да именувате файла и да натиснете Save.

Натиснете върху изображението за цял размер


Рендър

След като се сложили настройките, които искате сте готови да рендвате видеото. Кликнете на бутона Render (1.) и рендването ще започне.

Натиснете върху изображението за цял размер


Процес на рендване

Можете да видите името на файла (1.) и процеса на рендване (2.). Ще чуете сигнал, когато рендването свърши.

Натиснете върху изображението за цял размер


Дано сте харесали първата част от трите части за начинаещи.

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: nikolai_t_93
Източник: http://www.ae.tutsplus.com/

Коментари

samko

Ще се пробвам с това чудо :)Обяснено е доста подробно дано да се получи.

alexantraza

Искам да попитам от къде мога да си изтегля шрифтове за Adobe after effect CS4 и след като ги изтегля, къде да ги съхраня и после как да ги активирам? Защото програмата ми не иска да ги използва като надписите са на български.... !

mimoza784

Изтегли си от Google кирилизирани шрифтове (Fonts), после ги запамети в C:\WINXP\Fonts. Ще можеш да ги използваш във всяка програма на компа :)

alexantraza

Аз съм с Уиндоус хоум премиум 7 това има ли значение за тези папки в диск C :

mimoza784

Не мисля, че местоположението на шрифтовете в Win 7 е различно. Но провери все пак къде ти е папка Fonts

alexantraza

А с After effect как мога да настроя текста така , че да се появява малко по бавно?

dedkoue

Здравейте!
Имам следния въпрос - буквално днес започнах да се изучавам програмата. Направих опит да направя най-простия вид видео монтаж - два клипа + музика, но когато зададох опцията "render" ми изписа следното нещо: You must have at least one render enqued to order render ...как мога да реша проблема?

alexantraza

А от къде мога да си изтегля реалистичен огън като видео ефект ?

alexantraza

Здравейте имам проблем с един ефект CC Particle Word . Когато трябва да ползвам този ефект той ми излиза като звезда в центъра на екрана, а на урока е като водопад и поради тази причина не мога да изпълня урока защото не се получава.... Та мисълта ми е как да го направя този ефект да си излиза като водопад или фонтан ( на това ми прилича просто ) , а не като звездичка в центъра на композицията за да си работя по ефекта .... ?

Galibier

Има ли и 2 част ??

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.