×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

Разкриване на текст върху 3D стена с After Effects

Разкриване на текст върху 3D стена с After Effects
Ето какво ще правим:Ще са ни нужни CC plugins и After Shake preset. Можете да си ги свалите от тук :

CC

After Shake

1. Ще започнем като направим нова композиция от Composition->New composition. Кръстете я line и сложете следните настройки: width 600, hight 30, pixel aspect ratio: square pixels, frame rate 25, duration: 0:00:15:00.

Натиснете върху изображението за цял размер


2. В следващите стъпки ще създадем основната форма от която 3D стената ще бъде съставена. Разбира се може до сложите каквато и да форма дори и текст, това зависи напълно от вас. Аз искам 3D стената ми да се състои от правоъгълник и за да направим това ще създадем нов Solid от Layer->New->Solid. Направете го бял и сложете width да бъде 600 а hight 30. Кръстете го field.

Натиснете върху изображението за цял размер


3. Създайте нова правоъгълна маска като кликнете два пъти на Rectangular Mask Tool.

Натиснете върху изображението за цял размер


4. Селектираите слоя, натиснете два пъти "M" и променете Mask Expansion на -4px

Натиснете върху изображението за цял размер


5. Приложете ефекта Bevel Aplha от Effects->Perspective->Bevel Alpha.

Натиснете върху изображението за цял размер


6. Променете Light Angle на -35 градуса и Light Intensity на 0,55

Натиснете върху изображението за цял размер


7. Сега трябва да запълнем цялата композиция с формата която направихме. Разбира се можем да направим 10 копия и да им променим позицията едно по едно, но си представете колко време ще ни отнеме ако имаме 100 копия. За да улесним запълването преместете слоя на [30,15], като изберете слоя и натиснете "P". След това Alt+Click на хронометъра до Position. Напишете следното в мястото за писане:

x=transform.position[0]+(index-1)*60;
y=transform.position[1];
[x,y]

Но какво прави този код? За да изчисли позицията на всичките Filed слоеве, трябва да знаем сегашната им позиция и колко слоя има, точно това прави "Index". Това е индекс на слоя и можем да го използваме, за да променим позицията на слоя с определен брои пикселa. Field слоя е широк 60 пиксела следователно изместването е 60 пиксела. Но тъй като не искаме първият слой де се измества трябва да намалим индекса - (index-1) ще свърши работа. Сега просто трява да увеличим намаления индекс с нашето изместване (60px) и да го добавим към x позицията.

Понеже има място само за един ред от елементите ни, Y позицията ще остане същата.

Натиснете върху изображението за цял размер


8. Също така ще искаме и слоят ни да избледнява. Да не забравяме, че ще направим още 9 копия на слоя, поради тази причина само да анимираме свойството Opacity няма да е достатъчно, защото всики слоеве ще избледняват по едно и също време, а ния не искаме това. Нека използваме прост код, който да позволи слоевете да избледнявват произволно. Кликнете на слоя, натиснете Т,за да се покаже свойството Opacity и го направете на 0. Alt+Click на хронометъра и напишете следното в полето за писане:

tm = timeToFrames();
rnd = wiggle(0,50)+20;
(tm-rnd)*10

TimeToFrames преобразува времето в кадри.
wiggle(0,50)+20 ще генерира само един номер (заради "0") в интервал 0-50. Но не ми харесва факта, че може да генерира 0 или друг малък номер, за това нека увеличим произволно генерираният номер (rnd променливата) с 20.

Почти сме готови - слоя бвано избледнява и е изместен малко, така че да не почва от началото. Но не искам да чакам 100 кадъра (1 кадър = 1%) за да избледнее слоя, за това нека ъмножим цялтот нещо по 10, така анимацията ще стане 10 пъти по-бърза.

Натиснете върху изображението за цял размер


9. Селектирайте слоя и натиснете Crtl+D 9 пъти, за да копирате слоя. Всички слоеве би трябвало да бъдат наредени перфектно, благодарения на кода който сложихме в стъпка 7.

Натиснете върху изображението за цял размер


10. Създайте нова композиция като кликнете на Composition->New composition. Кръстете я fields. Сложете следните настройки: width 600, height 300, pixel aspect ratio: square pixels, frame rate: 25, duration: 0:00:15:00.

Натиснете върху изображението за цял размер


11. Сложете Line композицията в Field композицията.

Натиснете върху изображението за цял размер


12. Сега ще повторим стъпка 7, само че ще приложим код който ще се погрижи за позицията на Y оста, а не X. Няма да повтарям защо правим това, обяснено е добре в ступка 7. За да сме сигурни ,че слоевете ще бъдат подредени перфектно, след като направим няколко копия, ще променим позицията на line слоя. КЛикнете на слоя и натиснете P. Променете позицията на [300,15],таак че да бъде най-отгоре на композицията. Sega Alt+Click на хронометъра и напишете следното:

x=transform.position[0];
y=transform.position[1]+(index-1)*30;
[x,y]

Натиснете върху изображението за цял размер


13. Направете 9 копия (Ctrl+D)

Натиснете върху изображението за цял размер


14. Разместете произволно слоевете във времевата линия, за да не започват по едно и също време.

Натиснете върху изображението за цял размер


15. Направете нова композиция. Кръстете я fields big и я направете със следните настройки: width 1920, hight 1080, другото го оставете както си е.

Натиснете върху изображението за цял размер


16. Сложете fields композицията в fields big.

Натиснете върху изображението за цял размер


17. Селектирайте слоя и приложете ефекта CC RepeTile като кликнете на Effect>Stylize>CC RepeTile.

Натиснете върху изображението за цял размер


18.Направете Expand Right на 660, Expand Left на 660, Expand Down на 400, Expand Up на 400 и Tiling на Checker 180°.

Натиснете върху изображението за цял размер


19. Направете нова композиция. Кръстете я Element. Запазете старите настройки.

Натиснете върху изображението за цял размер


20. В следващите стъпки ще създадем елемента, който лазера ще разкрива. Уверете се, че няма никакъв фон и елемента е бял, защото тази композиция ще бъде използвана като as alpha track matte. Разбира се, има ммного начини да създадем елемента ни и до голяма степен зависи от това какво искате или се нуждаете. Тъй като елемента ми ще бъде обикновен текст ще използвам Horizontal Type Tool.

Натиснете върху изображението за цял размер


21. Създаите нов текцтов слой и напишете iTSchool. Използвам шрифт Verdana, размер на шрифта 310px. Удебелете текста.

Натиснете върху изображението за цял размер


22. Нека създадем преход който бавно ще разкрива текста ни. Направете нов композиция. Кръстете я transition. Запазете предишните настройки.

Натиснете върху изображението за цял размер


23. Създайте нов solid от Layer->New->Solid.

Натиснете върху изображението за цял размер


24. Направете го бял и му направете размерите същите като на композицията като кликнете Make Comp Size.

Натиснете върху изображението за цял размер


25. Сложете ефекта Linear wipe като изберете на слоя и кликнете на Effect->Transition->Linear wipe.

Натиснете върху изображението за цял размер


26. Сложете Wipe Angle на 90° и Feather на 300.

Натиснете върху изображението за цял размер


27. Сега нека анимираме Transition Completion. Сложете стрелката във времевата линия на 00:00, направете keyframe и сложете Transition Completion на 0%. Отидете на 04:00, направете друг keyframe и сложете процентите на 100.

Натиснете върху изображението за цял размер


28. Докато слоя е селектиран сложете ефекта Colorama от Effect->Color Correction->Colorama.

Натиснете върху изображението за цял размер


29 В Input Phase секцията и сложете Get Phase From на Alpha и в Modify секцията и сложете чекче на Modify Alpha и Change Empty Pixels.

Натиснете върху изображението за цял размер


30. В Output Phase секцията сложете Use Preset Palette на Ramp Grey.

Натиснете върху изображението за цял размер


31. Кликнете на кръга и добавете още една черна точка.

Натиснете върху изображението за цял размер


32. Сложете плъзгача, така както е на снимката.

Натиснете върху изображението за цял размер


33. Направете нов soliд от Layer->New->Solid.

Натиснете върху изображението за цял размер


34. Кръстете го fractal и го направете с размерите на композицията от Make Comp Size.

Натиснете върху изображението за цял размер


35. Изберете fractal слоя и кликнете на Effect->Noise & Grain->Fractal Noise..

Натиснете върху изображението за цял размер


36. Сложете Fractal Type на Swirly, Noise Type на Soft Linear, Contract на 150 и Brightness на -40.

Натиснете върху изображението за цял размер


37. Изберете fractal слоя, десен клик върху слоя и сложете Blending Mode на Color Dodge.

Натиснете върху изображението за цял размер


38. Създаите нов Adjustment Layer от Layer->New->Adjustment Layer.

Натиснете върху изображението за цял размер


39. Докато Adjustment layer-а е селектиран, сложете ефекта Colorama от Effect->Color Correction->Colorama.

Натиснете върху изображението за цял размер


40. В Output Phase секцията сложете Use Preset Palette Ramp на Grey.

Натиснете върху изображението за цял размер


41. Кликнете на кръга и добавете една черна и една бяла точка.

Натиснете върху изображението за цял размер


42. Сложете ги, така че кръгът да бъде почти 100% черен и да прилича на този на снимката.

Натиснете върху изображението за цял размер


43. Сложете Transition композицията в Element композицията над слоя с текста и я направете да започва от 03:00.

Натиснете върху изображението за цял размер


44. Сложете Track Matte, на слоя с текста на Luma Inverted Matte.

Натиснете върху изображението за цял размер


45. Направете нова композиция от Composition->New composition. Кръстете я wall и запазете предишните настройки.

Натиснете върху изображението за цял размер


46. Сложете Element композицията и fields big композицията в wall композицията.

Натиснете върху изображението за цял размер


47. Изберете Element слоя, отидете на 03:00 и натиснете Ctrl+Shift+D, за да разделите слоя. Изберете средния слой, който е активен от 00:00 до 03:00, и го изтрийте.

Натиснете върху изображението за цял размер


48. Сложете Track Matte, на fields big слоя на Luma Inverted Matte.

Натиснете върху изображението за цял размер


49. Изберете fields big слоя и кликнете на Effect->Noise & Grain->Fractal noise.

Натиснете върху изображението за цял размер


50. Сложете Fractal Type на Turbulent Smooth, Noise Type на Soft Linear, Contrast на 120 и Brightness на -20.

Натиснете върху изображението за цял размер


51. Alt+Click на хронометъра до Evolution и напишете time*200 в мястото за писане.

Натиснете върху изображението за цял размер


52. Изберете fields big слоя и кликнете на Effect->Stylize->Glow.

Натиснете върху изображението за цял размер


53. Сложете Glow Based On на Alpha channel, Glow Threshold на 70%, Glow Radius на 3.

Натиснете върху изображението за цял размер


54. Изберете fields big слоя и кликнете на Effect->Color Correction->Curves.

Натиснете върху изображението за цял размер


55. Направете S-образна линия, за да придадем на стената ни хубав контраст.

Натиснете върху изображението за цял размер


56. Изберете fields big слоя и кликнете на Effect->Stylize->Roughen Edges.

Натиснете върху изображението за цял размер


57. Сложете Edge Type на Roughen, Border на 4. Alt+Click на хронометъра до Evolution и напишете time*200 в полето за писане.

Натиснете върху изображението за цял размер


58. Създайте нов Adjustment Layer като кликнете на Layer->New->Adjustment Layer.

Натиснете върху изображението за цял размер


59. Изберте fields big слоя и кликнете на Effect->Color Correction->Hue/Saturation.

Натиснете върху изображението за цял размер


60. Селектирайте fields big слоя и кликнете на Effect->Color Correction->Tint.

Натиснете върху изображението за цял размер


61. В Hue/Saturation секцията пуснете Colorize, сложете Colorize Hue на 212°. Отидете на 03:00, сложете keyframe на Colorize Saturation и го направете на 50, сложете keyframe на Colorize Lightness и го направете на 0. Отидете на Tint секцията, сложете keyframe на Amount to Tint и го направете на 0%.

Натиснете върху изображението за цял размер


62. Отидета на 06:00 и в Hue/Saturation секцията сложете Colorize Saturation на 25 и Colorize Lightness на -40. В Tint секцията сложете Amount to Tint на 20%.

Натиснете върху изображението за цял размер


63. Изберете Adjustment Layer и кликнете на Effect->Color Correction->Curves.

Натиснете върху изображението за цял размер


64. Затумнете стената като направите Curves ефекта,както е на снимката.65. Направете нова композиция от Composition->New composition. Крустете я Element2 и запазете старите настройки.

Натиснете върху изображението за цял размер


66. Отидете на Wall композицията, Изберете Element fields big и ги копирайте като кликнете на Edit->Copy.

Натиснете върху изображението за цял размер


67. Отидете на Element 2 композицията и сложете слоевете, които копирахмекато кликнете на Edit->Paste.

Натиснете върху изображението за цял размер


68. Сложете Track Matte, на fields big на Luma Matte.

Натиснете върху изображението за цял размер


69. Селектирайте Elemen композицията и fields big композицията и кликнете на Layer->Pre-compose.70. Кръстете новата композиция Element Pre-comp, изберете Move all atributes into the new composition и натиснете ОК.

Натиснете върху изображението за цял размер


71. Докато Element Pre-comp слоя е избран отидете на Effect->Color Correction->Hue/Saturation и приложете ефекта.72. Докато Element Pre-comp слоя е избран отидете на Effect->Color Correction->Curves и приложете ефекта.73. Докато Element Pre-comp слоя е избран отидете на Effect->Stylize->Glow и приложете ефекта.74. Отидете на 03:00 и в секцията Hue/Saturation пуснете Colorize, сложете Colorize Hue на 212°, направеет keyframe на Colorize Saturation и го сложете на 50. Направете keyframe за Curves, но ги оставете както са.

В Glow секцията сложете Glow Threshold на 10%, Glow radius на 50. Направете keyframe на Glow Intensity и го сложете на 0.

Натиснете върху изображението за цял размер


75. отидете на 05:00, сложете Colorize Saturation на 0 и Glow Intensity на 0,5.

Натиснете върху изображението за цял размер


76. Докато все още сте на 05:00, променете Curves channels, за да придадете на текста хубав жълтеникав цвят.

Натиснете върху изображението за цял размер


77. Създайте нов Solid от Layer->New->Solid. Кръстете го Particles и го направете с размерите на композицията.

Натиснете върху изображението за цял размер


78. Изберете Particles слоя сложете ефекта CC Particle World от Effect->Simulation->CC Particle World.

Натиснете върху изображението за цял размер


79. Кликнете на Particles слоя и натиснете P и променете позицията на [545,600].

Натиснете върху изображението за цял размер


80. Направете Grid на off, сложете Birth Rate на 1, Longetivity на 0,35, Velocity 0,05, Gravity на 0,075, Particle Type на Motion Polygon, Birth Sizeна 0,1 и and Death Size на 0,2.81. Преместете слоя, така че да започва от 04:02.

Натиснете върху изображението за цял размер


82. Докато Particles слоя е селектиран, кликнете на Effect->Blur & Sharpen->CC Vector Blur.

Натиснете върху изображението за цял размер


83. Променете Amount на 10.84. Направете няколко копия, променете позицията им, така че всяка буква да има от particles ефекта. Променете позицията на слоевете, така че да бъдат синхронизирани със прехода.

Натиснете върху изображението за цял размер


85. Отидете на 06:15 и направете keyframe на Birth Rate на всеки слой. След това отидете на 06:20 и направете keyframe-овете на 0.

Натиснете върху изображението за цял размер


86. Направете нова композиция от Composition->New composition. Кръстете я 2D comp и запазете старите настройки.87. Сложете Wall и Element 2 в тази композиция и ги направете 3D. Отидете на 03:05 и направете keyframe на позицията на Element 2. Отидете на 06:05 и променете позицията на [940, 520, -100], за да може слоевете да са разделени в 3D пространство.

Натиснете върху изображението за цял размер


88. Направете нов Solid от Layer->New->Solid.89. Кръстете го Flare, направете го черен и натиснете OK.90. Селектирайте Flare слоя отидете на Effect->Generate->Lens Flare и сложете ефекта.

Натиснете върху изображението за цял размер


91. Отидете на 05:00. Променете transfer mode на Screen. Направете keyframe на Flare Center и го променете на [925, 630]. Направете keyframe на Flare Brightness и го сложете на 0%.

Натиснете върху изображението за цял размер


92. Отидете на 06:15 и променете Flare Center на [1670,630]. Сложете Flare Brightness на 100% и преместете keyframe-а на 05:15.

Натиснете върху изображението за цял размер


93. Направете нов Solid от Layer->New->Solid.94. Кръстете го Flare 2, направете го черен и натиснете OK.95. Докато Flare 2 слоя е селектиран, кликнете на Effect->Generate->Lens Flare.

Натиснете върху изображението за цял размер


96. Променете Transfer Mode, на Flare 2 слоя на Screen. отидете на 03:20, направете keyframe-ове на keyframes и Flare Brightness. Сложете Flare Center на [404, 430], Flare Brightness на 0%. Също така променете Lens Type на 105mm Prime.

Натиснете върху изображението за цял размер


97. Отидете на 04:20 и сложете Flare Center на [700,440] и Flare Brightness на 80%.98. Изрежете Flare слоевете, така че да започват с първите Flare Center keyframe-ове.

Натиснете върху изображението за цял размер


99. Създайте нова композиция от Composition->New Composition.100. Кръстете я Final comp, направете я 1280x720, 25 кадъра в секунда (Frame Rate: 25) и 15 секунди дълга (Duration: 0:00:15:00).

Натиснете върху изображението за цял размер


101. Създайте нов Solid от Layer->New->Solid.

Натиснете върху изображението за цял размер


102. Направете го 1280x720 и го кръстете bg.

Натиснете върху изображението за цял размер


103. Докато bg слоя е избран, отидете на Effect->Generate->Ramp и сложете ефекта.

Натиснете върху изображението за цял размер


104. Сложете Ramp Shape на Radial Ramp, Start of Ramp на [640,360], End of Ramp на [640,1095]. Сложете следните цветове: Start Color #070731, End Color - черно.

Натиснете върху изображението за цял размер


105. Сложете 2D comp в тази композиция и е няправете 3D.

Натиснете върху изображението за цял размер


106. Направете нова камера от Layer->New->Camera.

Натиснете върху изображението за цял размер


107. Сложете Preset на 35mm и натиснете OK.

Натиснете върху изображението за цял размер


108. Отидете в началото на видеото, изкарайте Position и Point of Interest като натиснете P+Shift+A и сложете Position на [-270.7,-231.4,-155.2], а Point of Interest на [-181.5,1009.2,-194.9]. Използвайте и Easy Ease Out. Изберете Position и Point of Interest и кликнете на Animation->Keyframe Assistant->Easy Ease Out.

Натиснете върху изображението за цял размер


109. Отидете на 03:21 и сложете Position на [-467.6,386.1,-320.9] и Point of Interest на [497.3,215.7,446.2]. Селектирайте двата keframe-ма които направихте и натиснете F9, за да приложите Easy Ease.

Натиснете върху изображението за цял размер


110. Отидете на 06:16 и сложете Position на [1381.6, 696.1, -990.1] и Point of Interest на [722.8, 322.9, 226.4]. Селектирайте двата keyframe-ма които направихте и натиснете F9, за да приложите Easy Ease.

Натиснете върху изображението за цял размер

'
111. Направете нов Solid от Layer->New->Solid.112. Кръстете го beam и натиснете Make Comp Size.113. Направете нов Null Object от Layer->New->Null Object и го кръстете slider.

Натиснете върху изображението за цял размер


114. Изберете beam слоя, отидете на Effect->Generate->Beam и сложете ефекта.

Натиснете върху изображението за цял размер


115. Изберете slider слоя и кликнете на Effect->Expression Controls->Slider Control.116. Променете Length на 100%, Time на 50% и Ending Thickness на 400, Променете вътрешния цвят (Inside Color) на #FFC000.

Натиснете върху изображението за цял размер


117. Тука става малко по-сложно. Ако се опитаме да променим лъча да следава текста, който се показва, ще стане плосък слой, когато пресича камерата. Номерът е да нагласим точките на лъча към 3D позициите на стената ни.

Alt+Click на хронометъра до Starting Point и напишете следното:

beam = thisComp.layer("2D comp");
beam.toComp([960,500,-700]);

Разбира се, трябва да променим и крайната ни точка (Ending point), но този път ще използваме Slider ефекта, който ще управлява позицията на крайната точка (Ending point) по X оста, за да може лесно да бъде анимирана след това.

beam = thisComp.layer("2D comp");
beam.toComp([thisComp.layer("slider").effect("Slider Control")("Slider"),500,0]);

Натиснете върху изображението за цял размер


118. На 03:21 направете keyframe на Slider и го направете 500. Отидете на 06:16 и го сложете на 1600.

Натиснете върху изображението за цял размер


119. Променеет Transfer Mode на Beam слоя на Linear Light.120. Отидете на 03:17, направете keyframe на Length и го направете 98,9%. Отидете 4 кадъра напред на 03:21 и го сложете на 100%. На 06:16 направете друг keyframe и сложете дължината (Length) na 100%, отидете 4 напред на 06:20 и я направете 89%. Също така, може да изрежите слоевете, така че slide да започва от 03:21, а beam от 03:17.

Натиснете върху изображението за цял размер


121. Направете нов Null Object от Layer->New->Null Object.

Натиснете върху изображението за цял размер


122. Кръстете го shake и го изрежете, така че да започва от 03:21.

Натиснете върху изображението за цял размер


123. Сложете AfterShake preset на shake слоя.

Натиснете върху изображението за цял размер


124. Отидете на 03:21 и разделете 2D comp слоя и свуржете горният 2D слой с Shake слоя.

Натиснете върху изображението за цял размер


125. Докато сте на 03:21, направете keyframe на Speed, Amount и Rotation и ги направете 10, 70, 25.

Натиснете върху изображението за цял размер


126. Отидете на 06:16 и сложете Speed, Amount и Rotation на 0. Селектирайте 6 keyframe-а който направихте и натиснете F9, за да приложите Easy Ease.

Натиснете върху изображението за цял размер


127. Отидете на 03:21, изберете слоя с камерата, натиснете АА за да се покажат Camera Options, пуснете Depth of Field, направете keyframe на Focus Distance и го направете 600. направете keyframe на Aperture и го направете 100.

Натиснете върху изображението за цял размер


128. Отидете на 06:16, сложете Focus Distance на 1100 и Aperture на 200. Селектирайте 4 keyframe-а и натиснете F9, за да приложите Easy Ease.

Натиснете върху изображението за цял размер


129. Пуснете Motion Blur на Beam и 2D comp слоевете.

Натиснете върху изображението за цял размер


Готови сме.Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: nikolai_t_93
Източник: http://www.ae.tutsplus.com/

Коментари

Sao

Ченето ми падна... С друго не мога да допълня. Тая програма си е доста сложна, смисал има много неща за учена, и с тези уроци или по точно с "масивен" като този си е направо супер. И колкото повече има толко по добре за всиеки, кото всеки го знае ама... така :)

zzzmiqta

е за това цял ден ще ми трябва за да го направя,ако изобщо успея:Pиначе страшен е урока:)

nikolai_t_93

Скоро пускам пъпрвата част от поредицата уроци за начинаещи. Така че ще има и уроци за начинаещи.

t0k

nikolai_t_93,ти хубаво си дал линкове за сваляне на CC Plugins и After Shake,но къде и как трябва да се инсталират?! Някакви неща който даже ги няма в директорията на моя фотошоп. (дори и не се знае дали е за фотошоп) Първи урок ти е евала за което,но все пак повечко подробности/информация за начинаещите! Хайде и със здраве. :)

t0k

И знам,че не е за "Фотошоп" просто малко ИНФО брат за всички който и хабер си нямат от това и всичко ще е ОК! Това ми беше мисълта ...

nikolai_t_93

Урока е за After Effects, ако не си прочел. After Shake го копирваш (файла) и го поставяш в Program Files/Adobe/Adobe After Effects/Support Files/Presets. A за CC plugins, сваляш файла пускаш го и го инсталираш както всяко друго нещо, директорията ще бъде посочена най-вероятно, но ако не е инсталирва се в Program Files/Adobe/Adobe After Effects/Support Files/Plug-ins.

vulka3

Здравейте, искам да попитам нещо..
Дръпнах си програмката като видях този урок и реших да го пробвам, но имам малък проблем... не мога да разбера къде точно да въведа кодовете или те просто не се въвеждат, не знам, но пробвах на версия 7.0 и CS4, наистина искам да го пробвам и моля за помощ, ако може обяснение, картинка (за кой хронометър точно става дума) или клипче или ако има път направо през менюто, а не през хронометъра, благодаря предварително...
ПС: Ако искате пишете тук, ако иксате на e-mail:charly_x32@abv.bg или по skype:vulka3
Отново... Благодаря :)

vulka3

Човече, благодаря ти много, наистина много :))))))))

-3L173-

такова нещо отдавна не бях правил.. чудно ми е в тези мигащи квадратчета дали може да се сложи preview на други клипове ?! вместо да са черни..

nikolai_t_93

Можеш да сложиш каквото си поискаш

vulka3

Здравейте, пак съм аз, имам още един проблем...
На стъпка 8 пише да намаля Opacity на 0 и да въведа кода, да но след това (ест.) фигурата изчезва, но като гледам на картинката там не изчезва и Opacity е на 100% в червен цвят, а при мен е в червен цвят на 0% ПОМОЩ!!! :)

vulka3

Ааа... и също... как се прави keyframe ?

nikolai_t_93

В червен цвят е защото вече съм въвел кода. Предполагам че ти е на 0 защото видеото ти е в самото начало. Отиди примерно на 2:18 както е на картинката или по-нататък.

nikolai_t_93

Keyframe се прави като натиснеш на хронометъра до опцията на която го правиш

nikolai_t_93

Keyframe се прави като натиснеш на хронометъра до опцията на която го правиш, НО след като не знаеш това не мисля, че можеш да направиш урока.

vulka3

Мерси за съвета, но аз съм си онат и не мисля да се отказвам, поне засега, а и аз съм на вие с After Effects, за първи път я ползвам и смятам да разгледам темата за "начинаещи" :)

kris666

Като направя 2 keyframe-a и променя Transition Completion на 0% на първия, то и втория приема стойност 0. Като задам 100 на втория, първия също става 100....моля за помощ. kro26@abv.bg

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.