×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

Приложение за избиране на шрифт

Приложение за избиране на шрифт
Ще направим интерфейс, с който ще можете да избирате шрифтове инсталирани на компютара ви, използвайки List компонента и да променяте Background и Foreground цвета използвайки Color Picker компонента.

Демо

1. Пуснете Flash и направете нов Flash File (ActionScript 3). Сложете размерите на Stage-а на желаните от вас размери, авторът е използвал 600 x 300 пиксела.2. Вземете Rectangle Tool и направете два правоъгълника с размери 600 x 40px и 600 x 20px и цвят #202020. Първия го подравнете най-горе-посредата, а втория най-долу-посредата.

Натиснете върху изображението за цял размер


Направете друг правоъгълник с размери 600 x 240 пиксела, той ще ни служи за Background цвета, и ще можете да променяте цвета когато свършем. Авторът е използвал #EFEFEF.

Натиснете върху изображението за цял размер


Превърнете го в Movie Clip (F8), и сложете Instance name н bg.

3. Следващото нещо което ще направим е текста, на който ще можете да променяти шрифта.

Създайте InputText с размери 580 x 80px, изберете шрифт и размер на шрифта, коите ще се виждат първоначлно, авторът е използвал Arial 50px. Именувайте TextField "txt" и го центрирайте посредата на Stage-а.

Натиснете върху изображението за цял размер


4. За промяна на цвета на Background и на InputText ще използваме Color Picker компонента. Отворете Components Панела (Window > Components) и завлачете ColorPicker компонента на Stage-а. Дублирайте го (Ctrl+D) и ги наместете. Сложете малко текст за да показва кой е за Background и кой за шрифта.

Натиснете върху изображението за цял размер


5. За показване на инсталираните шрифтове ще използваме List компонент. Компонента ще взима енформацията си от масив, който ще направим по-късно.

List компонента ще се показва в панел, използвайки Tween.

Направете првоъгълник с размери 300 x 150 пиксела и цвят #DFDFDF. Завлачете List компонент на Stage-а и го орзмерете на 280 x 120 пиксела и го центрирайте.Нуждаем се и от бутон, който да скрива прозорчето. Вземете Oval Tool и направете кръг с размери 20 x 20 пиксела. Запълнете го с бяло и отидете на Edit > Duplicate. Смалете го на 16 x 16 и го запълнете с черно. След това нарисувайте малко "X" в средата на кръгчето, за да се знае, че е за затварянето на прозочето.Именувайте бутона "closeBtn", компонента "fontList", превърнете целия прозорец в Movie Clip, именувайте го "fontsMenu" и го позиционирайте на x: -160, y: 115.

Натиснете върху изображението за цял размер


6. Ще използваме бетон на Stage-а за показване на менюто.

Направете бутон и го именувайте "infobutton", поставете го в долния десен ъгъл на Stage-а.

Натиснете върху изображението за цял размер


7. В това приложение ще използваме един class, който ще се гриже за всички елементи върху Stage, анимации и цвят.

Създайте нов ActionScript файл и го запишете като Main.as в папката ви с класове.

8. Направете нов ActionScript файл и внесете нужните класове:

Код
 package  
 { 
    
   import flash.display.Sprite; 
   import flash.text.TextFormat; 
   import fl.transitions.Tween; 
   import fl.transitions.easing.Elastic; 
   import flash.text.Font; 
   import fl.data.DataProvider; 
   import flash.events.MouseEvent; 
   import flash.events.Event; 
   import fl.events.ListEvent; 
   import fl.events.ColorPickerEvent; 
   import flash.geom.ColorTransform; 

9.
Код
 public class Main extends Sprite 
 { 

Макар че използваме MovieClips разширяваме класа със Sprite, понеже MovieClip-ете не използват Timeline, поради това те са третирани като Sprites.

10.
Код
 private var systemFonts:Array = new Array(); //Ще складира системните шрифтове 
 private var fontNames:Array = new Array(); //Ще складира системните шрифтове като Низове 
 private var fmt:TextFormat = new TextFormat(); //Textformat на TextInput 
 private var tween:Tween; //Tween обект 

Това са всички променливи, които ще използваме.

11.
Код
 public function Main() 
 { 
   showColorPicker(false); 
   loadFonts(); 
   addListeners(); 
 } 

Това е функция конструктор, тя вика стартиращата функция.

12.
Код
 private function showColorPicker(val:Boolean):void 
 { 
   bgColorText.visible = val; 
   fontColorText.visible = val; 
   bgColorPicker.visible = val; 
   fontColorPicker.visible = val; 
 } 

С тази функция сме нужни само да посочем един параметър да показва или скрива текста и компонентите на Color Picker.

13.
Код
 private function loadFonts():void 
 { 
   systemFonts = Font.enumerateFonts(true); //Връща масив за инсталираните шрифтове 
   systemFonts.sortOn("fontName"); //Сортира шрифтовете по име 
  
   /* Превръща шрифтовите обекти в Низове */ 
  
   for (var i:int = 0; i < systemFonts.length; i++) 
   { 
     fontNames.push(systemFonts[i].fontName); 
   } 
    
   /* Поставя List данни */ 
  
   fontsMenu.fontsList.dataProvider = new DataProvider(fontNames); 
 } 

След тази функция ще имаме List компонент запълнен с инсталирани шрифтове.

14. Помните ли инфо бутона. Това е бутона, който направихме да показва менюто с шрифтове, този код ще се погрижи за това.

Код
 private function showFonts(e:MouseEvent):void 
 { 
   /* Animate the fonts panel and the textInput*/ 
  
   tween = new Tween(fontsMenu,"x",Elastic.easeOut, - fontsMenu.width,stage.stageWidth / 2,1,true); 
   tween = new Tween(txt,"y",Elastic.easeOut,txt.y,txt.y + 85,1,true); 
  
   e.target.visible = false; //Hide the info button 
        
   showColorPicker(true); //Show the color pickers 
 } 

15. Когате кликнете на име на шрифт в List компонента TextInput автоматично ще промени шрифта на избрания.

Код
 private function onChange(e:Event):void 
 { 
   fmt.font = new String(e.target.selectedItem.data); 
   txt.setTextFormat(fmt); 
 } 

16. Когато сте сигурни кой шрифт ще иползвате го кликнете двойно или да натиснете бутона за затваряне. Това ще скрие менюто за шрифтове и ще върне TextInput на старото му място.

Код
 private function choosed(e:ListEvent):void 
 { 
   infoButton.visible = true; 
  
   tween = new Tween(fontsMenu,"x",Elastic.easeOut,stage.stageWidth / 2,stage.stageWidth + fontsMenu.width,2,true); 
   tween = new Tween(txt,"y",Elastic.easeOut,txt.y,txt.y - 85,1,true); 
  
   showColorPicker(false); 
 } 
  
 /* Отменя фенкцията */ 
  
 private function cancel(e:MouseEvent):void 
 { 
   infoButton.visible = true; 
  
   tween = new Tween(fontsMenu,"x",Elastic.easeOut,stage.stageWidth / 2,stage.stageWidth + fontsMenu.width,2,true); 
   tween = new Tween(txt,"y",Elastic.easeOut,txt.y,txt.y - 85,1,true); 
  
   showColorPicker(false); 
 } 

17.Тази функция ще се оправя с color picker-те на background и текста.

Код
 private function changeFontColor(e:ColorPickerEvent):void 
 { 
   fmt.color = "0x" + fontColorPicker.hexValue; 
   txt.setTextFormat(fmt); 
 } 
  
 private function changeBgColor(e:ColorPickerEvent):void 
 { 
   var colorTransform:ColorTransform = new ColorTransform(); 
   colorTransform.color = int("0x" + bgColorPicker.hexValue); 
   bg.transform.colorTransform = colorTransform; 
 } 

18. Създайте функция, която да добавя всички listeners едновременно. Тази функция се извиква от конструктура.

Код
 private function addListeners():void 
 { 
   infoButton.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, showFonts); 
   fontsMenu.fontsList.addEventListener(Event.CHANGE, onChange); 
   fontsMenu.fontsList.addEventListener(ListEvent.ITEM_DOUBLE_CLICK, choosed); 
   fontColorPicker.addEventListener(ColorPickerEvent.CHANGE, changeFontColor); 
   bgColorPicker.addEventListener(ColorPickerEvent.CHANGE, changeBgColor); 
   fontsMenu.closeBtn.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, cancel); 
 } 


19.Върнете се на .fla документа, отворете Properties панела и в полето "class" напишете "Main".

Тествайте, и вижте как действа вашето приложение за избиране на шрифтове.

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: nikolai_t_93
Източник: http://active.tutsplus.com/

Коментари

radoslavmilev

Здравей
как мога да се свържа с теб

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.