×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

Текстово поле със скрул - подходящо пример за динамични flash уеб сайтове

Текстово поле със скрул - подходящо пример за динамични flash уеб сайтове
кода се поставя в първия frame
на ареса можете да видите примера http://www.feip.net/flash-tutrials/dynamicTextAre.swf
на този адрес можете да свалите fla faila http://www.feip.net/flash-tutrials/dynamicTextAre.fla

// създаване на текстово поле
this.createTextField("my_txt", this.getNextHighestDepth(), 10, 30, 320, 240);
my_txt.multiline = true;
my_txt.wordWrap = true;

/// съдържание в полето
for (c=1; c<=20; c++){
my_txt.text += "asd asd asdf asd asdf asdf asd fasd fasdf asdf asdf asdsd asd asd asd fasd fasd fasd fasd fasdf asdf asdf asdfasd fasdf asd asd fasdctetuer adipiscing elit, sed diam nonummy "
+ "nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat."
+ "nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat."
+ "nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat."
+ "nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. \n \n "
;
}


var line:MovieClip = createEmptyMovieClip("line", 1);
line.lineStyle(1, 0x009900, 100);
line.lineTo(0, 110);
line._x=505;
line._y=100;

// създаване на бутон scrollUp_btn
var scrollUp_btn:MovieClip = createEmptyMovieClip ("scrollUp_btn", 14);
var btn:MovieClip = scrollUp_btn.createEmptyMovieClip("btn", 1);
scrollUp_btn.btn.lineStyle(0, 0, 0);
scrollUp_btn.btn.beginFill(0xFF0000, 100);
scrollUp_btn.btn.lineTo(10, 0);
scrollUp_btn.btn.lineTo(5, -5);
scrollUp_btn.btn.lineTo(0, 0);
scrollUp_btn.btn.endFill();
scrollUp_btn._x=500;
scrollUp_btn._y=100;


// създаване на бутон scrollDown_btn
var scrollDown_btn:MovieClip = createEmptyMovieClip ("scrollDown_btn", 15);
var btn:MovieClip = scrollDown_btn.createEmptyMovieClip("btn", 1);
scrollDown_btn.btn.lineStyle(0, 0, 0);
scrollDown_btn.btn.beginFill(0xFF0000, 100);
scrollDown_btn.btn.lineTo(10, 0);
scrollDown_btn.btn.lineTo(5, 5);
scrollDown_btn.btn.lineTo(0, 0);
scrollDown_btn.btn.endFill();
scrollDown_btn._x=500;
scrollDown_btn._y=210;// линия под скрулер
var upDown:MovieClip = createEmptyMovieClip ("upDown", 19);
var btn:MovieClip = upDown.createEmptyMovieClip("btn", 1);
upDown.btn.lineStyle(10,0xFF9900, 100);
upDown.btn.lineTo(.10,.30);
upDown._x=505;
upDown._y=105;// движение на скрулера нагоре и надоло
step = (my_txt.maxscroll/100); // koeficient na otmestvane
upDown.onPress = function() {
startDrag(this, false, 505, 105, 505, 205);
this.onMouseMove = function () {
my_txt.scroll = (step*(this._y-100));
}
};
upDown.onMouseUp = function() {
this.stopDrag();
};

// събитие при натискане на бутон
scrollUp_btn.onRelease = function() {
my_txt.scroll--;
upDown._y= (((100 / my_txt.maxscroll )*my_txt.scroll)+100);
};
// събитие при натискане на бутон
scrollDown_btn.onRelease = function() {
my_txt.scroll++;
upDown._y= (((100 / my_txt.maxscroll )*my_txt.scroll)+100);
};

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: smaquen

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.