×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

iPod Nano

iPod Nano
Започвам с урок за това как да си направим прословутата гадинка на Apple. Всеки, предполагам, иска една такава, ако вече не си я е купил. Разделил съм урока на 3 части: Моделиране, Прилагане на материали, Текстуриране. Трудността на уроците е по-висока, но ако сте се запознали с основните инструменти в Max и четете/гледате внимателно няма да имате проблеми. Този първи урок ще е като комикс - доста картинки, с които се надявам да ви улесня още повече. Ами да започвам :)

Началото на всеки 3D проект е свързано с проучване и намиране на референции(изображения, които ще помогнат в процеса на работа). Добро начало за текущия проект е сайта на apple, а за да не търсите излишно ето и линк към една много добра референция на обекта: Снимка

Запишете я някъде на компютъра си.

След като стартираме програмата трябва да си направим обект, на който да сложим референцията и да я ползваме като шаблон:

Натиснете върху изображението за цял размер


Create\Standard Primitives\Box , след това ляв клик на точка 1, [color=#FF0000]и влачите без да
пускате бутона, пускате го в точка 2 и след това кликате с ляв бутон в точка 3 (виж следващата картинка).

Натиснете върху изображението за цял размер


Ако всичко е наред трябва да получите подобна кутия. Сега отворете "Material Editor" от менюто Rendering\Material Editor... (M) , както е показано на картинката.

Натиснете върху изображението за цял размер


Изберете първия слот за материал (слотовете са тези топки наредени като галерия :) ) като кликнете с ляв бутон върху него. След това кликнете на малкото правоъгълниче след параметъра Diffuse (точка 2). Появава се нов прозорец, в който маркирайте "Bitmap" (точка 3), и натиснете "ОК" (точка 4).

Натиснете върху изображението за цял размер


В появилия се прозорец навигирайте до рефернцията, която по-рано запазихте и я отворете.

Натиснете върху изображението за цял размер


Сега стават някои интересни неща - първо прилагате материал (точка 1 и 2), като влачите от слота за материал до обекта в сцената (пуснете бутона на мишката върху самия обект, независимо в кой изглед). После, натискаме бутона "Show map in viewport" (точка 3) и по този начин виждаме картинката(наречена още текстура) върху обекта. За да избегнем разтягане на текстурата по обекта, ще оразмерим кутията със размери като размерите на текстурата (аз проверих колко е ширината и височината на изображението) - точка 4 от приложения скрийншот. Направете стойностите същите.

[color=#FF0000]
Забележка: Ако не виждате параметрите от точка 4 натиснете бутона за модификациите и там ще ги намерите.

Натиснете върху изображението за цял размер


В изгледа "Front" натиснете десен бутон върху етикета(самия надпис "Front") и включете опцията "Smooth+Highlight" (хоткей: F3). Така ще виждате текстурата и в този изглед.

Натиснете върху изображението за цял размер


Уголемете изгледа като натиснете бутона "Maximize Viewport Toggle", разположен най-долу вдясно (хоткей alt+W). Използвайте zoom и pan за да виждате iPod-a на картинката изцяло.
Кликнете на "Create\Extended Primitives\Chamfer Box" и провлачете от горния ляв ъгъл до долния десен ъгъл, като освободите левия бутон накрая. Веднага след това придвижете курсора малко нагоре, кликнете веднъж с ляв бутон, придвижете малко надолу и пак кликнете с ляв бутон. Нека това не ви се струва все едно се забавлявам с вас :) - първото придвижване на курсора създава дебелината на кутията, а второто придвижване - фаската (това представлява заобляне по ръбовете на кутията). Трябва да получите нещо такова(iPod-a е снапълно скрит от кутията).

Натиснете върху изображението за цял размер


Сега погледнете следния скрийншот:

Натиснете върху изображението за цял размер

[newpage]
Десен клик на бутона "Rotate" и след това въвеждате в полето за "Z" 90. Когато натиснете "Enter" кутията ще се завърти на 90 градуса, след което може да затворите малкото прозорче (казва се "Rotate Transform Type-In").
Превключете на инструмента за преместване/транслиране (точка 1) и кликнете с ляв бутон на стрелката обозначена с "Х" (точка 2), без да пускате бутона влачете наляво докато не подравните левия край на кутията с левия край на профила от фоновото изображение(то се намира по-наляво).
После кликнете с десен бутон на етикета "Front"(точка 3) и включете опцията "Edged Faces" (F4) (точка 4). Ето до къде я докарахме :)

Натиснете върху изображението за цял размер


На този етам имаме процедурален обект - такъв, който може да се променя само с параметри. Сега ще превърнем обекта в полигонален. Това означава, че ще е дефиниран от полигоните, които го съставят. На практика така ще можем да модифицираме директно върховете(vertex->vertices) и полигоните(polygon->polygons).

Натиснете върху изображението за цял размер


Десен клик върху типа на обекта в панела за модификации(точка 1) и след това изберете "Editable Poly" (точка 2).

В изглед "Perspective" придвижете обекта, така че да е пред референтната кутия:

Натиснете върху изображението за цял размер


От сега нататък става малко "разкази в картинки" :) и общо взето следвайте стъпките в дадената последователност.

Натиснете върху изображението за цял размер


Натиснете бутона от точка 1 - така ще активирате режим за редакция на върховете.
Натиснете бутона от точка 2, като задържите за да се появят всички опции и изберете "2.5" - това включва прилепване в 2 измерен режим(малко по-особен 2 измерен режим, защото може да прилепва само по 2 координати, но обектите може да са с различени трети координати - ей сега ще стане ясно :) ), после натиснете с десен бутон на същия бутон от точка 2. Появяват се опциите за прилепване - отметнете само "Vertex" (точка 3) и затворете прозореца.
Сега вижте разликата между двата върха(сините квадратчета), които съм оградил в точка 4 (червеното квадратче означава, че е избран този връх). В изглед "Right"(ако имате "Left" вместо "Right", кликнете с десен бутон на етикета и изберете "Views\Right") аз избрах по-горния и го преместих малко нагоре и наляво. Благодарение на прилепването той се премести по координати "Y" и "Z" на същите координати като върха зад него(той не се вижда на скрийншота). Сега изберете другия и го преместете както обясних. А след него и всички върхове, които са по протежение на тази линия. Ето и малко снимков матеиал :) :

Натиснете върху изображението за цял размер


Вижте разликата в профила (точка 1). Точки 2 показват как трябва да изглеждат върховете на края.
По същия начи и с втория ред върхове:

Натиснете върху изображението за цял размер


Време е да минем да друг под-елемент, а именно ръбове ("Edge"):

Натиснете върху изображението за цял размер


Натиснете бутона от точка 1 - така минавате в режим за ръбове, после в перспективния изглед изберете ръба от точка 2 и накрая натиснете бутона "Loop" (точка 3). По този начин избирате всички ръбове по протежението на първоначално избрания.

Натиснете върху изображението за цял размер


Натиснете бутона "Align" (точка 1), после кликнете някъде върху обекта (точка 2), и настройте параметрите както е показано (точки 3 и 4). Натиснете "ОК" - така подравнихме избраните ръбове с единия край на обекта.

Натиснете върху изображението за цял размер


Придвиже обекта обратно до фронталното изображение от референцията, кликнете с десен бутон на бутона "Rotate", и в параметъра от точка 2 въведете -90. Това обръща обекта пак "ан фас" към нас :).

Натиснете върху изображението за цял размер

[newpage]
Кликнете с десен бутон върху обекта и изберете "Properties" (точка 1), отметнете "See-Through" и натиснете "ОК" - вече виждаме през обекта :). В режим за редакция на върхове (хоткей-а е "1"), в изглед "Front", изберете редицата върхове които са над долния край на екрана на изображението от референцията(фоновото изображение). Преместете ги надолу, докато подминат долния край на екрана. За да прекратите режима за редакция на под-обекти(върхове, ръбове, полигони и т.н.) натиснете с дясно копче някъде по обекта и изберете "Top-level".

Натиснете върху изображението за цял размер


Създайте нова кутия с фаска като я позиционирате така, че да покрива екрана изцяло. Не забравяйте да кликнете още 2 пъти след като кликнете на точка 3 за да зададете дебелина и фаска.

Натиснете върху изображението за цял размер


Нагласете параметрите по показания начин.

Натиснете върху изображението за цял размер


Десен клик на точка 1 и изберете "Editabe Poly", после натиснете бутона за режим с върхове (точка 2). Уверете се, че "Ignore Backfacing" е изключено (точка 3) и изберете върховете както съм показал в точки 4. Натиснете "Del" на клавиатурата - изтрихме тези ненужни върхове :). Изтрийте и симетрично заоблените върхове отдясно.

Натиснете върху изображението за цял размер


Изберете панела за модификации (ако не е избран - точка 1), кликнете на падащото меню(точка 2) и изберете модификатора "Cap Holes" (точка 3) - този модификатор запълва дупките по избрания обект.

[color=#FF0000]Модификаторите са начин за модифициране на обектите, с които работим. Те служат за много разнообразни цели, като някои от тях включват геометрични преобразувания, а някои поставяне на текстурни координати. Детайлно за всеки модификатор може да прочетете в хелп-а на програмата.

Натиснете върху изображението за цял размер


Както сте си избрали новия обект, създайте нов съставен обект - вижте картинката. "Boolean" използва два други обекта за да състави нов.

Натиснете върху изображението за цял размер


Кликнете на "Pick Operand B" (точка 1) и след това кликнете на старата заоблена кутия (точка 2). Нагласете операцията на "Subtraction (B-A)" (точка 3).

Натиснете върху изображението за цял размер


Превърнете съставния обект в полигонален. (това го обясних вече няколко пъти - ориентирайте се по картинката)

Натиснете върху изображението за цял размер


Минете на режим за редакция на върхове (точка 1), натиснете бутона "Target Weld" (точка 2), и след това кликнете по веднъж на показаните върхове - първо на точка 3, после на точка 4. Това ще премести и слее първия връх с втория. Огледайте за подобни грешки в останалата част, където сме съединили двата обекта (там ще е екрана на iPod-a). Трябва да получите нещо такова:

Натиснете върху изображението за цял размер


Натиснете върху изображението за цял размер


Натиснете бутон "Cut" (точка 1) и след това последователно кликнете с ляв бутон на отбелязаните върхове (точки 2,3 и 4). Това прави ръбове между всеки два избрани върха. След като кликнете върха в точка 4 натиснете десния бутон на мишката за да прекратите режима на рязане ("Cut").

Натиснете върху изображението за цял размер


В изглед "Front" включете прилепване(точка 1) и преместете върхове 2 и 3 така, че да съвпадат с най-близките хоризонтални.

Прекратете режима за редактиране на под-обекти (нали помните - десен клик и "Top-level" :) ).

Следват втора и трета част! (Вижте снимките в по-голям размер)

НЕ СЕ ОТЧАЙВАЙТЕ ОТ ГОЛЕМИНАТА НА УРОКА! Изглежда дълъг, но всъщност е много кратък за изпълнение. iPod-a го завърших (с другите 2 урока) за 15 мин. Ако имате въпроси - питайте.

Автор: lix40


Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: toddor

Коментари

angelov60

Здравейте ! Не мога да намеря въпродната снимка , излиза нещо съвсем друго .Дайте ми съвет , нещо бъркам ли ?

kiia

Ще е супер ако има повечко уроци за 3D-то :) Урока е супер, браво!

mazarat

10/10

bobi_9402

Здравейте, аз също не намерих снимката от линка по-горе но я намерих ето тук -> http://www.onemanandhisblog.com/pics/ipodnano.jpg за тези, на които урока е интересен и са се захванали ;)

lotus___

huu e hora tarsq da si svalq uroci kak da svalq tia na koito vie se radvate i kazvate 4e sa dobri kvo trqbva da napravq nov sam iskam da znam moga li da svalq neshto i kak ??

zulos

Към автора на урока - тъкмо го захванах - виждам, че си се постарал, макар само да скролирах надолу, но още в началото не си обяснил добре - размерите не си казал на box-a, от скрийншотовете нищо не се вижда и сега като правя box-a, не мога да го направя в това положение - разменях стойностите за дължина, височина и ширина, но явно позиционирането на кутията не е с център началото на координатната система.

zulos

Да не би скрийншотовете да са нормални на големина, а в сайта да са въвели максимална резолюция?! Намерих една опция Diffuse там след Rendering\Material Editor, но ми дава да променям цвета само, а от скрийншота, ама нищо не се вижда.

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.