×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

Научете 40 клавишни комбинации и направете часовник

Научете 40 клавишни комбинации и направете часовник


1/ Създайте нов документ (Ctrl+N) 2304х1708 px, 300dpi, RGB Color.
Натиснете (Ctrl+R), за да включите линийките. Проверете дали имате отметка пред Wiew - Snap.
Издърпайте по един водач от хоризонталната и вертикална линйка, за определяне на центъра.
Ако сбъркате някъде, натиснете (Ctrl+Z) за да се върнете крачка назад. Ако сбъркате няколко пъти, (Ctrl+Alt+Z).
Можете да смените традиционния сив цвят около документа: изберете вашият любим цвят, вземете Paint Bucket Tool (G), задържате Shift и кликвате в зоната извън документа. За да превключвате на различните инструменти от дадена група, в случая между Gradient Tool и Paint Bucket Tool, използвайте (Shift+G).

Натиснете върху изображението за цял размер


2/ Вземете Gradient Tool (G), изберете стил Radial, установете цветовете: foreground #3e5198 и background #222d53.
Натиснете (Shift+Enter) и изберете първия градиент, натиснете Enter.
Трябва да получим светъл център и тъмни краища, затова чертаете линията от центъра към дясната страна, излизате малко извън края.

Натиснете върху изображението за цял размер


3/ Намерете и свалете някаква текстура ТУК
Ако не ви се търси, свалете и използвайте моята.

Натиснете върху изображението за цял размер


Вземете Move Tool (V) и задържайки Shift, преместете текстурата в основния документ, по този начин тя ще застане точно в средата.
Ако използвате моята текстура или друга, която е по-малка от основния документ, натиснете Ctrl+T и я увеличете от всички страни, така че да обхване целия документ!
При избран инструмент Move Tool (V), натискате Shif и + или - и така превключвате между режимите на смесване.
Изберете режим на смесване (Blend mode) на слоя с текстурата Overlay.
Намалете прозрачността (Opacity) на 30% (можете да направите това, само с клик по клавиша с цифрата 3)

При избран Move Tool (V), можете да намалите запълването (Fill) на слоя с Shift+число (1=10%, 2=20 и т.н.)
Ако е избрана четката (В), с числата ще променяте нейните параметри, същото се отнася и за Gradient Tool (G)

Натиснете върху изображението за цял размер


4/ Създайте нов слой (Ctrl+Shift+N), именувайте го "Main Clock".
Bземете Elliptical Marquee Tool (M) (Shift+M, за да превключвате инструментите в групата) и начертайте окръжност, започнете от центъра, задръжте (Shift+Alt) и продължете.
Оставете пространство от горе и от долу. Натиснете (D) за основните цветове. Запълнете окръжността с черен цвят (Alt+Delete). Отменете селекцията (Ctrl+D).
Ако не ви харесва цвета, променете foreground и натиснете Shift+Alt+Delete, така ще смените цвета.
Маркирайте едновременно слоевете "Main Clock" и "Background" (Кликвате по слоя "Main Clock", задържате Ctrl, кликвате по слоя "Background"). Натиснете (V), подравнете двата слоя спрямо центъра, като кликнете по средните иконки Align Vertical Centers и Align Horizontal Centers.

Забележка: Ако натиснете (Ctrl+Delete), селекцията ще се запълни със цвета от background-а.

Натиснете върху изображението за цял размер


5/ С двоен клик по слоя "Main Clock", отворете панела с ефектите и направете следващите настройки:

Drop Shadow: opacity = 65%, Angle = 90 (сложете отметка Global Light), Distance = 49, и Size = 79.
Inner Shadow: Opacity = 65%, Distance = 0, Choke = 12, и Size = 38.
Inner Glow: Blend Mode = Color Burn, Color = #a32025, Size = 111
Bevel & Emboss: Technique = Chisel Hard, Size = 81, Soften = 14, Highlight Mode Opacity = 45, и Shadow Mode Opacity = 45.

Натиснете върху изображението за цял размер


6/ Сега ще създадем числата на циферблата.
Вземете Horizontal Type Tool (T) и кликнете където имате добра видимост, за да създадете текстовото поле. Напишете 00 и изберете равняване по центъра, размера на шрифта около 40 pt (това е много при 300dpi, така че сами си преценете размера). Автора е използвал "Helvetica Neue", но вие можете да изберете друг.
Маркирайте слоя с текста и слоя "Background" едновременно и подравнете с Algin Tools, както в ст.4, за да застане текста точно в центъра:

Натиснете върху изображението за цял размер


7/ Маркирайте слоя с текста.
Натиснете (Ctrl+T) и задържайки Shift, преместете текста право на горе.
Половината текст трябва да е извън окръжността, а другата половина съответно, вътре в нея, натиснете Enter, за да приключите.
Отново натиснете (Ctrl+T). Преместете средната точка на рамката за трансформация точно на пресечната точка на водачите.
Променете наклона на 30 градуса в лентата за настройки. Натиснете Enter.
Сега задръжте едновременно (Ctrl+Alt+Shift) и кликнете по (Т) 11 пъти.

Натиснете върху изображението за цял размер


8/ Променете цифрите от 00, на 1,2 3 ....12, като кликнете с Type Tool върху 00, маркирате и написвате съответното число.
Задържате Ctrl и завъртате цифрата, докато застане перпендикулярно, натискате по квадратчето с буква Т в панела със слоевете, за да приключите писането и минавате към следващата цифра.
Маркирайте едновременно всички слоеве с цифри, като кликнете на първия, задържите Shift и кликнете на последния и натиснете (Ctrl+G) за да ги групирате. Именувайте групата "Numbers":

Натиснете върху изображението за цял размер


9/ Задръжте Alt и кликнете по оченцето пред групата "Numbers". Така всички останали слоеве ще станат невидими.
Както сте маркирали групата, натиснете (Ctrl+Alt+Shift+E), така ще създадете обикновен, слой обединяващ всички цифри, именувайте го "Merged Numbers".
Изключете групата, (в нея са запазени всички текстови слоеве, за случай на корекции), включете всички останали слоеве, като кликнете на мястото където стои оченцето.

Натиснете върху изображението за цял размер


10/ Натиснете (Ctrl+T) и намалете размерите на слоя "Merged Numbers" така, че цифрите да влязат в кръга, не забравяйте да задържите Alt+Shift, докато намалявате.
С двоен клик отворете панела с ефектите и направете следващите настройки:

Outer Glow: Opacity = 56, Color = #a32025.
Bevel & Еmboss: Style = Pillow Emboss, Size = 24, Soften = 8, Highlight Mode Opacity = 30, и Shadow Mode Opacity = 30.
Gradient Overlay = #ffffff, #c8c8c8, #ffffff, #c8c8c8, #ffffff (виж картинката долу). Натиснете бутона New, за да запазите този градиент, по-късно пак ще го използвате.

Натиснете върху изображението за цял размер


11/ Създайте нов слой (Ctrl+Shift+N) и го именувайте "Hour Hand".
Вземете Custom Shape Tool (U) (Shift+U, за да превключите между инструментите в групата), натиснете (Shift+Enter) и изберете формичката "pencil shape". В лентата за настройки изберете режим на работа Fill Рixels.
Нарисувайте стрелка, натиснете Ctrl+T, задържайки Shift я завъртете, така, че да сочи на долу и я разположете от центъра в долната половина на кръга.
Дублирайте слоя (Ctrl+J), преименувайте новия слой "Minute hand".
Вземете Rectangular Marquee Tool (M) и начертайте правоъгълна селекция на горната част на стрелката.
Натиснете Ctrl+T и я удължете.

Натиснете върху изображението за цял размер


12/ Изключете видимостта на голямата стрелка. Изберете слоя с малката стрелка, натиснете Ctrl+T и задържайки Alt, преместете средната точка на рамката за трансформация на пресечната точка между водачите. Променете наклона на 30 градуса примерно или както прецените, така стрелката ще се върти около оста си. Натиснете Enter.
Включете слоя с голямата стрелка и наместете и нея по същия начин.

Натиснете върху изображението за цял размер


13/ Направете следващите настройки в Blending Options:

Drop Shadow: Opacity = 55, Distance = 11 (14 за "Minute Hand"), Size = 13.
Inner Shadow: Opacity = 42.
Bevel & Emboss: Technique = Chisel Hard, Size = 9, Highlight Mode Opacity = 55, Shadow Mode Opacity = 55.
Gradient Overlay: Използвайте градиента, които запазихте в ст.10 - Angle = 96, се отнася за местоположението на стрелките, в урока.

Натиснете върху изображението за цял размер


14/ Създайте нов слой (Ctrl+Shift+N) именувайте го "Highlights". Натиснете (D), после (X), за да изберете бял цвят.
Вземете Brush Tool (В), размер 150 рх (промяната на размера на четката става с [ или ]) и Нardness: 0% (Shift+[ или ] за промяна), Оpacity: 30% (натиснете 3). Нарисувайте бяло петно където имате видимост.
Намалете размера на 50 рх, Нardness 0% и Оpacity: 60% (натиснете 6).
Кликнете веднъж в центъра на петното. Активирайте селекцията на петното (Ctrl+клик на слоя "Highlights").
Натиснете (V), кликнете вътре в селекцията и го преместете върху бялата част на малката стрелка. Разположението на петната зависи от разположението на стрелките, това се отнася до тези стрелки тук, ако вашите са в друго положение, трябва да се съобразите, че главния източник на светлина е от горе.
Отменете селекцията, натиснете Alt и преместете копието, което ще се образува, върху голямата стралка. По същия начин разнесете още 2 петна върху цифрите 12 и 7

Натиснете върху изображението за цял размер


15/ Добавете лого, можете да напишете текст или ако използвате картинка, преместете я с (V), наместете я и разположете слоя под слоевете със стрелките (същото се отнася и за текстовия слой, ако си напишете логото).
Копирайте ефектите от слоя с цифрите: десен клик - Copy Layer Style и ги добавете на слоя с логото: десен клик - Paste Layer Style
Променете ефекта Bevel & Emboss: Size = 5, Soften = 0

Натиснете върху изображението за цял размер


16/ Създайте нов слой, именувайте го "Center". Ctrl+клик по слоя "Main Clock", за да активирате селекцията.
Запълнете го с цвят без значение, какъв. Намалете размерите с Ctrl+T при задържани Alt+Shift.
Копирайте ефектите от слоя " Main Clock" и ги сложете на слоя "Center". Направете някои корекции:

Drop Shadow: Distance = 19 и Size = 13.
Inner Glow: Изключете го.

Натиснете върху изображението за цял размер


17/ Създайте нов слой с име "Cover". Ctrl+клик по слоя "Main Clock", за да активирате селекцията.
Натиснете (D), после Ctrl+Delete, за да запълните селекцията с бял цвят.
Отменете селекцията. Намалете Оpacity на 20% (V + 2).
Намалете размерите, както се вижда на следващата картинка.
Добавете маска към слоя "Cover", вземете Gradient Tool (G), линеен, изберете градиента от ст.10 и чертайте в маската от горния ляв ъгъл към долния десен.

Натиснете върху изображението за цял размер


18/ Създайте нов слой с име "Glare". Ctrl+клик по слоя "Cover", за активиране на селекцията.
Натиснете (D), после Ctrl+Delete, за да запълните селекцията с бял цвят.
Отменете селекцията (Ctrl+D). Намалете Оpacity на 40% (V+ 4).
Трансформирайте слоя "Glare" с (Ctrl+T), задържайки Shift и го разположете над централната линия.
Променете размерите, както е показано на следващата снимка. Трябва да го разположите така, че да закрива цифрата 12.

Натиснете върху изображението за цял размер


19/ Добавете маска към слоя "Glare". Вземете Gradient Tool (G), изберете линеен стил. Натиснете (D).
Чертайте в маската от долния край на фигурата до горния.

Натиснете върху изображението за цял размер


20/ Създайте нов документ (Ctrl+N) 7 inches на 7 inches и 300dpi. Отключете background-а с Alt+клик по катинарчето.
Запълнете го с черен цвят.
Приложете Filter > Render > Lens Flare, 105 mm Prime, Вrightness: 110%.
Натиснете (Ctrl+Shift+F), за да се отвори прозореца Fade, намалете Оpacity на 90%.

Забележка: Комбинация Ctrl+Shift+F е достъпна, само след приложението на филтъра Lens Flare.

Натиснете върху изображението за цял размер


21/ Приложете Filter > Distort > Polar Coordinates- Polar to Rectangular и ОК.
После Edit > Transform > Flip Vertical.
Filter > Distort > Polar Coordinates - Rectangular to Polar и ОК.

Натиснете върху изображението за цял размер


22/ Издърпайте водачи за определяне на центъра. Вземете Elliptical Marquee Tool (M) и начертайте окръжност като започнете от центъра, задържите Alt+Shift и обхванете само кръглата част.
Обърнете селекцията (Ctrl+Shift+I) и натиснете (Ctrl+X) или Delete.

Натиснете върху изображението за цял размер


23/ Натиснете (V), задръжте Shift и преместете кръга в документа с часовника.
Намалете размерите като тези на слоя "Cover" (за да не се мъчите да ги докарате съвсем точно, оставете ги малко по-големи, активирайте селекцията на слоя "Cover", обърнете я и натиснете delete)
Завъртете го така, че светлините да бъдат перпендикулярно от горе и от долу.
Изберете режим на смесване Soft Light

Натиснете върху изображението за цял размер


24/ Ctrl+клик по слоя "Glare", за активиране на селекцията.
Изберете слоя "Flare", натиснете (Alt+Ctrl+D) , за да се отвори прозорчето Feather Selection.)
Напишете 100 и натиснете ОК.
Копирайте селекцията в нов слой (Ctrl+Shift+J).
Променете режима на смесване на Screen (V, Shift и + или -).
Именувайте този слой " Flare2".

Натиснете върху изображението за цял размер


25/ Създайте нов слой (Ctrl+Shift+N) с име "Flare3". Ctrl+клик по слоя "Cover".
Запълнете го с черен цвят и без да отменяте селекцията отидете във Filter > Render > Lens Flare, 110%, 50-300mm Zoom, преместете светлинката на ляво и натиснете ОК.
Отменете селекцията. Завъртете кръга, така че най-ярката светлина да застане горе в средата.
Установете режим на смесване Soft Light.

Натиснете върху изображението за цял размер


26/ Създайте нов слой над всички с име "Inner Rim".
Ctrl+клик по слоя "Main Clock", за активиране на селекцията. Запълнете с бял цвят (D, Ctrl+Delete), отменете селекцията (Ctrl+D).
Ctrl+T, намалете размера, както е показано.
Ctrl+клик по слоя "Cover" (бъдете сигурни, че е избран слоя "Inner Rim").
Натиснете Ctrl+X. Намалете Оpacity на 70% (V, 7).
Добавете маска, вземете Gradient Tool (G), натиснете (D), после (X), задръжте Shift, изберете линеен стил, чертайте от центъра до долу.

Натиснете върху изображението за цял размер


27/ Създайте нов слой с име "Outer Rim". Ctrl+клик по слоя "Main Clock", запълнете с бял цвят (D - Ctrl+Delete).
Отменете селекцията (Ctrl+D). Ctrl+клик по слоя "Inner Rim" и натиснете Delete.
В средата ви остава още един излишен кръг, вземете Magic Wand Tool (W) и кликнете в него, пак натиснете Delete.
Намалете Оpacity на 80% (V, 8). Добавете маска.
Вземете Gradient Tool (G), изберете радиален стил, натиснете D и чертайте от горе на долу, докато остане 1/4 от края.

Натиснете върху изображението за цял размер


28/ Създайте нов слой с име "Shadows". Запълнете го с черно. Режим на смесване Soft Light (V, Shift и + или -).
Добавете маска, натиснете (D), вземете Gradient Tool (G), линеен стил, задръжте Shift и чертайте от долу към центъра:

Натиснете върху изображението за цял размер


Резултата:

Натиснете върху изображението за цял размер


Моят опит:

Натиснете върху изображението за цял размер


Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: maqpen4eva
Източник: http://demiart.ru/

Коментари

petkana63

http://i211.photobucket.com/albums/bb144/petkana63/Clock.jpg

LordIahnia

Това от стъпка 11 е напълно нужно, ако не го направиш и я удължиш без селекция, стрелката ще изгуби формата си.

Този слой е за топченцето, в случая, след като кликнеш на Main Clock ще го селектираш, а когато запълниш селекцията с цвят на новия слой ще имаш формата на часовника. Когато го намалиш, ще играе ролята на топченцето което е върху двете стрелки. Няма значение цветът, защото Main Clock слоя вече си има добавен градиент като ефект и е без значение какъв е цветът му, той ще бъде запълнен от градиента.

milev5

http://sofwarehard.hit.bg/clock%20copy.png


Много готин урок 7+ :)

SuSp3c7

"Променете наклона на 30 градуса в лентата за настройки. Натиснете Enter.
Сега задръжте едновременно (Ctrl+Alt+Shift) и кликнете по (Т) 11 пъти."

Първото го направих, но се изгубих на второто - ктрл + алт + шифт и кликвам къде 11 пъти? Нещо не разбрах.

bibua

http://img685.imageshack.us/img685/914/33121198.jpg


Uploaded with ImageShack.usдано е в по-голям размер.
Урокът е много полезен,но аз не успях да изпълня всички стъпки от него.

NiarraProspero

Аз съм все още начинаеща,и мисля,че това немога да го напарвя. :D

stojan161

Страхотен урок и толкова полезен за клавишни комбинации. Благодаря!

Dilirium

Урокът е страхотен! Много добре обяснен!
Ето и моят опит:
Текст на линка...

vaninka_95

Много хубав урок!
Ето и моя опит:

http://prikachi.com/images/191/6621191J.png

Georgi Zakonov

Здравейте,
Аз съм нов тук. Нов съм и в заниманията си с фотошоп. От месец някъде се запалих по фотошоп и илюстратор.Искам да се развивам в тази насока защото ми харесва.
Пропуснал съм няколко стъпки защото кобинацията от клавиши при мен е различна. Имам фотошоп 6 и съм с компютър Мак а тук комбинацийте от клавиши са други.
А ето и моят резултат.Текст на линка...

shibanphotoshop

Obqsni po-qsno we kaval

shibanphotoshop

iskam sex 0893348118

shibanphotoshop

iskam sex 0893348118

shibanphotoshop

smenih si nomera molq zvannete mi 0888932123

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.