×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

Хистограмата

Хистограмата
Хистограмата показва как са разпределени пикселите в едно изображение, показвайки броя им във всяко ниво на интензивност на светлината. Хистограмата показва дали изображението носи достатъчно информация за сенките (показано в лявата част на хистограмата), средно-осветените места (по средата) и отблясъците (показани в дясната й част), която да послужи при подобряване качеството на цифровото изображение.

Хистограмата дава и обща представа за светлинния обхват на изображението или неговия ключов тип. Изображение от нисък ключов тип носи основно информация са сенките; изображение от висок ключов тип - за отблясъците; изображение от среден ключов тип - за средно-осветените места. Едно изображение с пълен светлинен обхват има пиксели във всяка област. Правилното определяне на светлинен обхват помага при определянето на правилни корекции по осветеността.Как да четем хистограмите
A. Преекспонирана снимка
B. Правилно експонирана снимка с пълен светлинен обхват
C. Недоекспонирана снимка

Хистограмата предлага множество варианти за преглед на информацията за осветеност и цвят на едно изображение. По подразбиране хистограмата показва светлинния обхват на цялото изображение. За да видите хистограмната информация само за една област просто я селектирайте.

Забележка: можете да видите хистограмата като фон в диалоговия прозорец Curves, а от опциите на прозореца (Curve Display Options) можете да изключите тази опция или отново да я включите, ако преди сте я изключили.

Общ преглед на хистограмния панел

За да отворете панела изберете Window --> Histogram или кликнете на таба Histogram, който по подразбиране се намира до таба Navigator.Отново по подразбиране, панелът Histogram се отваря в режим Compact View, където няма допълнителни статистики, но можете да промените това от панелното меню.Хистограмният панел
A. Падащо меню за каналите
B. Панелно меню
C. Бутон за обновяване
D. Икона предупреждаваща за кеширана информация
E. Статистки


Изглед на хистограмния панел

Трите изгледа на хистограмния панел са:
Компактен (Compact)
Разширен (Expanded)
Изглед на всички канали (All Channels)

Компактният изглед показва само хистограма без никакви допълнителни контроли и статистики. Хистограмата се отнася до цялото изображение.

Разширеният изглед показва хистограма със статистики и допълнителни контроли за избор на канал, който да се представя на хистограмата, допълнителни визуални опции на хистограмния панел, обновяване на хистограмата, за да покаже не кеширана информация и избор за разглеждане на хистограма да отделен слой, ако отвореният файл се състои от няколко слоя.

Изгледът на всички канали показва отделни хистограми за всеки цветови канал на изображението, като допълнение на всичко останало от разширения изглед. Отделни хистограми не се показват за канали различни от цветовите (алфа канали, масти и др.). Тези канали можете да разглеждате единствено в основната хистограма, след като изберете дадения канал от падащото меню за каналите.Хистограмен панел показващ всички канали в RGB формат (статистиките не се виждат на изображението).


Преглед на хистограмата на определен канал

Докато сте в Разширен изглед или Изглед на всички канали можете да изберете определен канал от падащото меню за канали. Photoshop запомня избора Ви и ще покаже същата хистограма, ако преминете към Компактен изглед.

От падащото меню за каналите можете да изберете да прегледате хистограмата на определен канал от всякакъв тип (както цветови канали, така и алфа канали, маски и прочие).

В зависимост от цветовия режим, изберете RGB, CMYK или Composite*, за да видите обща хистограма за всички канали на изображението. Това е изгледът по подразбиране, когато превключите в Разширен изглед или Изглед на всички канали.

*Composite channel (Общият канал) е съвкупността от основните цветови канали. За режим RGB, Composite channel са Red, Green и Blue каналът едновременно, а за CMYK - Cyan, Magenta, Yellow и Black.


Ако изображението е в режим RGB или CMYK, изберете Luminosity от падащото меню за каналите, за да видите хистограма представяща светлинността на Общия канал.

Ако изображението е в режим RGB или CMYK, изберете Colors, за да видите цветна обща хистограма на отделните цветови канали.

В Изгледа на всички канали, когато изберете канал от падащото меню за канали, това повлиява единствено най-горната (основната) хистограма в панела.


Преглед на хистограмите за отделни канали в цвят

Ако сте в Изглед на всички канали, изберете Show Channels In Color (Покажи каналите с цвят) от панелното меню.
Ако сте в Разширен изглед, изберете някой от конкретните цветни канали (например Red, ако сте в режим RGB) и изберете Show Channels In Color от панелното меню. Ако след това преминете към Компактен изглед ще видите същият канал отново в цвят.


Преглед на статистиките на хистограмата

По подразбиране Разширеният изглед и Изгледът на всички канали показват и статистики на хистограмата. Ако искате да го изключите или сте го изключили и искате да го върнете, изберете Show Statistics (Покажи статистиките) от панелното меню.

Когато курсорът на мишката се намира някъде на хистограмата, отдолу се изписва информация за пиксели с определената стойност (в зависимост от канала).

Когато маркирате порция от хистограмата (без да пускате първия бутон на мишката), отдолу се изписва обобщена информация за множество стойности, които попадат в селектирания диапазон.

Хистограмния панел дава информация за следните статистики:

Mean (Средно аритметично) - Представя средностатистическите данни за интензитета на светлината.

Std Dev или Standard deviation (Стандартно отклонение) - Представя относително отклонение в стойностите на интензитета на светлината.

Median (Среден) - Показва стойността на интензитетното ниво на средния пиксел (ако пикселите са подредени в редица от този с най-ниска стойност на интензитет на светлината от този с най-висока).

Pixels (Пиксели) - Представя общия брой пиксели, използвани при определянето на хистограмата.

Level (Ниво) - Показва интензитетното ниво отговарящо на местоположението на курсора на мишката (варира от 0 до 255). Ако сте селектирали област показва границите й, например от 18 до 147, представено като 18...147.

Count (Брой) - Показва броя пиксели, съставящи определеното ниво на интензитет, определено от курсора на мишката.
ВНИМАНИЕ: броят пиксели, който се показва тук е за всеки канал, така че ако селектирате с мишката всички нива на интензитет на светлината, ще получите 3 пъти повече пиксели (ако работите в RGB), отколкото има в изображението, защото имате три канала. Така за 3 MPx снимка, ще излезе, че имате 9 милиона пиксела, а ако работите в CMYK - ще излязат 12 милиона (4 пъти повече).

Percentile (Процент) - Показва каква част от общия брой пиксели се намират в интензитетния диапазон от 0 до местоположението на курсора на мишката (или в селектираната област, ако има такава). Измерва се в проценти.

Cache Level (Кеш ниво) - Показва даденото кеш ниво, използвано за определяне на хистограмата. Когато кеш нивото е по-голямо от 1, хистограмата се показва по-бързо, защото се извежда от представителна мостра пиксели от изображението (в зависимост от приближението). Реалното изображение е на кеш ниво 1. При всяко ниво над 1, се взима осреднената стойност от четири съседни пиксела. Така всяко следващо ниво има два пъти по-малки ширина и височина (1/4 от общото количество пиксели) от предходното (ако хистограмата се изчислява на 50% - ще имате кеш ниво 2, а при 25% - кеш ниво 3 и т.н.). Когато Photoshop трябва да даде бърза приблизителна стойност, може да използва едно от по-горните нива. Натиснете бутона за обновяване, ако искате да видите хистограма съдържаща информация от всички пиксели.Преглед на хистограмата в многослоен документ

Изберете Разширен изглед от панелното меню. От падащото меню Source (Източник) изберете слоя, чиято хистограма искате да видите.

Забележка: падащото меню Source е неактивно, ако нямате 2 или повече слоя.

Entire Image (Цялостно изображение) - Показва хистограма за всички слоеве на изображението.

Selected Layer (Избран слой) - Показва хистограма за активния слой.

Adjustment Composite (Обобщен слой за коригиране) - Показва обща хистограма за селектирания слой за коригиране (Adjustment layer) и всички слоеве под него.Преглед на хистограмата при корекции

Когато нанасяте корекции по изображение, можете да видите промените, които настъпват по хистограмата в реално време. За да направите това, отметнете възможността Preview в диалоговия прозорец на ефекта, който прилагате. На хистограмата ще видите как би изглеждала тя, след като приложите ефекта.Преглед на хистограмата по време на прилагане на ефект
A. Първоначална хистограма (преди прилагането на ефекта)
B. Променена хистограма (това, което ще се получи, след като приложите ефекта)
C. Сенки
D. Тонове с умерена осветеност
E. Отблясъци


Изтегли урока в .PDF формат


Превод: Magadanski_Uchen
Източник

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: maqpen4eva

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.