×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

Галерия с филтри

Галерия с филтри
Filter Gallery е колекция от 47 ефекта на филтри. За първи път се появява във Photoshop CS. С помощта на тази галерия може да се използват множество филтри, да се преподреждат, да се нагласят техните настройки и да се види ефекта от това в реално време. Тъй като може да се прилагат повече от един филтри и да се вижда крайния резултат от промяната, разполагате с повече способност да контролирате начина, по който вашето изображение се влияе от съответния филтър. И ако не харесате ефекта от първия филтър, който сте сложили, можете да се върнете и да промените или напълно да премахнете съответния ефект за нула време. Това е било невъзможно в по-ранните версии на Photoshop.

За да използвате галерията, изберете от менюто Filter->Filter Gallery или един от 47-те ефекта, разположени по-долу в същото меню.Прозореца на галерията се състои от три колони: Preview, колона с иконките на филтрите и колона с настройките за всеки филтър.

Preview колоната показва как изглежда изображението в реално време с избрания от вас филтър. Когато промените нещо в настройките на филтъра или добавите нов филтърен слой, изгледа на изображението се променя. Можете да приближите, за да видите отделен детайл от ефекта, или да отдалечите изображението, за да видите цялостната картина, използвайки менюто в долната лява част на колоната.

Колоната с иконки служи, за да селектирате филтъра, който искате да приложите към изображението. За целта е нужно само да кликнете върху съответната иконка. Филтрите са организирани в падащо меню по групи. С кликване върху иконката на папката може да се скрие или покаже принадлежащата й група от филтри. С по-тъмно се оцветява филтъра, който използвате в момента.

Колоната с настройките показва настройките на филтъра, който сте избрали в момента. Можете да създавате нов филтър и да го наредите най-отгоре, да преподредите филтрите, или временно да скриете филтър, който вече сте избрали.А: Скрива или показва колоната с иконки. Може да скриете тази колона, за да получите по-голямо пространство за преглед на изображението.

B: Можете да избирате филтър от това меню, когато сте скрили колоната с иконките.

C: Опциите на селектирания филтър. Тази част се променя в зависимост от избрания от вас филтър.

D: Списък с филтърните ефекти за прилагане или подреждане. Работи като при списъка с отделните слоеве (layers). Ефектите се наслагват в реда, в който са избрани. Това значи, че филтъра, който се намира най-отдолу, ще се сложи първи. Филтрите може да се преподредят като се влачат от една позиция в списъка на друга. Преподреждането на ефектите може драматично да промени начина, по който образа изглежда. Можете временно да скриете даден ефект като кликнете върху иконката с оченцето пред филтъра, който искате да скриете. Скрития филтър няма да се приложи, когато натиснете OK бутона, за да завършите оперирането с галерията.

E: Иконките New и Trash. Иконката New добавя нов филтър към списъка. Избрания филтър ще се копира и загнезди над текущия филтър. Можете да изтриете филтър като го селектирате и кликнете върху иконката с кошчето.

Следва кратко обяснение на всички филтри, включени във Photoshop Filter Gallery, подредени както са по групи.

Artistic филтри

Colored Pencil


Рисува образ, използвайки цветни моливи на плътен фон. Важните ръбове са запазени като им е придаден по-груб, гравиран с напречни щрихи вид. Плътния фонов цвят си личи през по-гладките области. Цвета на фона може да се промени преди да се приложи филтъра.

Cutout


Обрисува образ като че ли е направен с грубо изрязани парчета от цветна хартия. Високо контрастните образи изглеждат като силует, докато цветните образи се изграждат от няколко слоя цветна хартия.

Dry Brush


Рисува ръбовете на образа, използвайки техниката на сухата четка (между маслени и водни бои). Филтърът опростява образа като намаля обхвата на цветовете до области с общ цвят.

Film Grain


Използва равен десен за сенките и полутоновете на образа. По-гладък и по-наситен десен се добавя за по-светлите части от изображението. Този филтър е полезен за елиминиране, сливане и визуално обединяване на елементи от различни източници.

Fresco


Рисува образ в груб стил, използвайки къси, кръгли и бързо нанесени петна.

Neon Glow


Прибавя различни типове отблясъци към обектите в изображението и е полезно за оцветяване на образа, докато се омекоти изгледа му. Цвят за блясъка се избира от настройките на ефекта.

Paint Daubts


Позволява ти да избираш от различни размери (от 1 до 50) и типове на четки за рисуван ефект. Типовете четки включват simple, light rough, light dark, wide sharp, wide blurry и sparkle.

Palette Knife


Редуцира детайлите в образа, за да придаде ефекта на тънко изрисувани платна, които разкриват текстурата под тях.

Plastic Warp


Обгръща образа в блестяща пластмаса, акцентирайки върху повърхностните детайли.

Poster Edges


Редуцира броя на цветовете в изображението и рисува черни линии върху ръбовете. Големите обширни области от изображението имат по-прости сенки, докато малките тъмни детайли са разпръснати навсякъде.

Rough Pastels


Прави изображението да изглежда като нарисувано с цветен пастелен тебешир върху текстуризиран фон. В областите с по-светъл цвят, тебешира изглежда дебел с малко текстура. В по-тъмните области, тебешира изглежда остърган, за да разкрие текстурата.

Smudge Stick


Омекотява изображението, използвайки къси диагонални удари, за да зацапа или замаже по-тъмните области на образа. По-светлите области стават по-светли и губят детайли.

Sponge


Създава образ с високо текстуризирани области с контрастиращ цвят, изглеждащи сякаш са нарисувани с гъба.

Underpainting


Рисува изображението на текстуризиран фон, и тогава полага финалния образ отгоре. Имате избор от 4 текстури за фон (Brick, Bulap, Canvas и Sand Stone).

Watercolor


Рисува изображението в стил водни бои, опростявайки детайлите в образа, използвайки средна по големина четка. Където смисловата цветова гама се появява на ръбове, филтъра насища цвета.


Brush Stroke филтри

Brush Stroke филтрите придават художествен изглед, използвайки различни ефекти от замах на четка или мастило. Някои от филтрите прибавят към изображението зърнеста повърхност, боя, шум, изострени детайли, или текстура за точков ефект.

Accented Edges


Акцентира върху по-изострените области от изображението. Когато светлината по ръбовете е нагласена с по-висока стойност, акцентите наподобяват бял тебешир. Когато е с по-ниска стойност, акцентите наподобяват черно мастило.

Angled Strokes


Пребоядисва образа, използвайки диагонални линии. По-светлите области от изображението се боядисват с линии, отиващи в една посока, докато по-тъмните области в линии, отиващи в противоположната посока.

Crosshatch


Съхранява детайлите и чертите на оригиналния образ, докато се добавя текстура и се загрубяват ръбовете на оцветените области в изображението със симулиране на щрих от молив. Силата на щриха се определя с цифрите от 1 до 3.

Dark Strokes


Боядисва по-тъмните области от изображението по-близо до черното с къси, тесни линии, а по-светлите области с дълги, бели линии.

Ink Outlines


Прерисува изображението с изящни тънки линии над оригиналните детайли в стил "писалка и мастило".

Spatter


Имитира ефекта от пистолет за боядисване. Увеличаването на настройките опростява крайния резултат.

Sprayed Strokes


Прерисува образа, използвайки доминантни цветове с ъглови, напръскани линии цвят.

Sumi-e


Рисува изображението в Японски стил, като с влажна четка с черно мастило върху оризова хартия. Ефектът е меки замъглени ръбове с много черно.


Distort филтри

Distort филтрите геометрично изкривяват образа, създавайки 3D или други преобразуващи ефекти. Всъщност има 12 филтри в тази група, но само 3 са включени във Filter Gallery. Другите филтри от тази група са достъпни от менюто Filter->Distort.

Diffuse Glow


Представя изображението като видяно през мек разсейващ филтър. Филтърът добавя полупрозрачен бял шум към образа, с избледняване на блясъка откъм центъра на селекцията.

Glass


Кара образа да се появи като видяно през различни видове стъкло. Можете да избирате стъклен ефект или да използвате своя собствена повърхност, създадена като Photoshop файл. Можете да нагласяте размера, степента на изкривяване и омекотеността на образа. Когато използвате файл за повърхност, следвайте инструкциите за изместващ филтър.

Ocean Ripple


Прибавя случайно разположени вълнички към повърхността на изображението, правейки го да изглежда като че ли е под вода.


Sketch филтри

Филтрите в Sketch подменюто добавят текстура към образите, често за 3D ефект. Те са полезни за придаването на художествен или ръчно рисуван изглед. Много от тези филтри използват foreground и background цвета като прерисуват изображението.

Bas Relief


Трансформира изображението да изглежда като издълбано с нисък релеф и изсветлено, за да акцентира върху вариациите на повърхността. Тъмните области от изображението поемат foreground цвета, а светлите цветове използват background цвета.

Chalk & Charcoal


Прерисува светлосенките и полутоновете на изображението със солиден сив бекграунд, изрисуван с груб тебешир. Сенките са заменени с черни диагонални линии от въглен. Въгленът е изрисуван във foreground цвят, тебешира в background цвят.

Charcoal


Прерисува изображението, за да създаде постеризиран, зацапан ефект. Главните ръбове са смело изрисувани, докато полутоновете са скицирани, използвайки диагонални линии. Въгленът е foreground цвят, а хартията background цвят.

Chrome


Третира изображението като полирана хромова повърхност. Светлосенките са високи точки, а сенките са ниски точки в рефлектиращата повърхност. След прилагане на филтъра, използвайте Levels да прибавите повече контраст към образа.

Conte Crayon


Имитира текстурата на наситено тъмни и чисто бели пастели. Този филтър използва foreground цвета за тъмните области и background цвят за светлите области. За по-истински ефект, променете foreground цвета на един от следните цветове (черно, сепия, кървавочервено) преди да приложите филтъра. За "мълчалив" ефект, променете background цвета на бяло с някакъв foreground цвят към него преди да сложите филтъра.

Graphic Pen


Използва изчистени, линеарни мастилени линии, за да улови детайлите в оригиналното изображение, и е особено подходящо за сканирани образи. Филтърът замества цвета на оригиналното изображение, използвайки foreground цвета за мастило и background цвят за хартия.

Halftone Pattern


Симулира ефекта на фотогравюра, съдържаща непрекъснат обхват от тонове.

Note Paper


Създава изображение, което изглежда като конструирано от ръчно направена хартия. Филтърът опростява образа и комбинира ефектите от Stylize->Emboss and Texture->Grain filters. Тъмните области от изображението изглеждат като дупки в повърхностния слой на хартията, разкриващи фоновия цвят.

Photocopy


Симулира ефекта на фотокопиране на образ. Големите области от тъмнина се копират само около техните ръбове, а полутоновете зачезват към солидно черно или бяло.

Plaster


Оформя изображението като 3D мазилка и оцветява резултата, използвайки foreground и background цвят. Тъмните области се надигат, а светлите потъват.

Reticulation


Симулира контролираното свиване и изкривяване на филмова емулсия, за да се създаде изображение, което изглежда на буци в сенчестите области и леко зърнесто в светлосенките.

Stamp


Най-добре се използва при чернобели изображения. Филтърът опростява изображението, така че да изглежда щампосано с гумена или дървена щампа.

Torn Edges


Отчасти е полезно за изображения, състоящи се от текст или високо контрастиращи обекти. Филтърът реконструира образа като неравно накъсани парчета хартия, оцветени с foreground и background цвят.

Water Paper


Използва петна, които изглеждат като рисувани върху влакнеста влажна хартия, така че цветовете са се втекли и смесили.


Stylize филтри

Stylize филтрите създават художествен или импресионистичен ефект върху селекция като разместват пиксели и повишават контраста в изображението. Има 9 филтъра в тази група, но само 1 е включен в галерията.

Glowing Edges


Идентифицира цветните ръбове и им придава неонов блясък.


Texture филтри

Тези филтри се използват, за да придадат на изображението дълбочина или плътност.

Craquelure


Рисува изображението върху високо релефна пластична повърхност, създавайки финна мрежа от пукнатини, които следват конструкцията на образа. Този филтър се използва за създаване на релефен ефект при изображения с голям обхват от цветови стойности или такива от чернобялата скала.

Grain


Прибавя текстура към изображението, симулирайки различни видове зърнеста повърхност, гравиране с пунктир, петънца, пръски и други.

Mosaic Tiles


Чертае изображението като направено от малки чипове или керемиди и прибавя циментов разтвор между тях.

Patchwork


Разбива изображението на квадрати, изпълнени с преобладаващ цвят в тази област от изображението. Филтърът случайно редуцира или увеличава дълбочината на "керемидите", за да имитира светлосенките и сенките.

Stained Glass


Прерисува изображението като едноцветни съседни клетки очертани във foreground цвета.

Texturizer


Прилага текстурата, която избирате или създавате, върху изображението.


Превод: onyxshell
Източник: www.tutorial-search.com

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: maqpen4eva

Коментари

kristian_95

Тенк ю!

MuMo3Ka

Урока го бива пък и никой не се е родил научен ;) .

todor961209

На мене не ми позволява да го селектирам!!!ПЛС,Хелп!!!

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.