×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

Пълен списък на HTML таговете с описание към тях

Пълен списък на HTML таговете с описание към тях
<!-- --> Създава коментар в страницата който може да се вижда само в HTML кода
<a href> Създава линк към друга страница, елемент, или към част от страницата
<a name> Създава линк към някоя точка от същата страница
<address> Определя сигнатура или адрес в страница
<applet> Начало на java аплет
<area> Дефинира петно от карта на изображение, което служи като препратка.
<audioscope> Дефинира визия за графично представяне за звук когато се гледа телевизия през интернет
<b> Кара текста в тага да е с удебелен шрифт
<base> Дефинира базовия URL адрес вътре в кода на страницата
<basefont> Дефинира размер, цвят и font за цялата страница. Базов шрифт
<bgsound> Добавя фонова музика на страница, записана, примерно в midi или wav файл.
<big> Кара текста да стане по-голям от базовият с една единица.
<blackface> Увеличава текста двойно за телевизия по интернет.
<blink> Кара текста който е в тага да премигва.
<blockquote> Отмества надясно блок от текст.
<body> Дефинира фон на страницата, размер и цвят на текст,линк, посетен линк. Общото предназначение е да дефинира тялото "<body>" на страницата, в което е това което трябва да се вижда.
<bq> Отмества блок от текст надясно, но се ползва само във WebTV.
<br> Прекъсва текущия ред. Текста или картинките, примерно, се показват на следващия.
<caption> Създава заглавие на таблица.
<center> Центрира група от текст или графики.
<cite> Прави пасаж от текст на курсив.
<code> Форматира текст със шрифт с фиксирано разстояние между символите.
<comment> Слага коментари в HTML страница и ги скрива.
<dd> Отмества текста навътре ако е изплозван в <dl> таг.
<dfn> Дефинира термин(тема).
<dir> Създава малък списък от неща в единична колона.
<div> Представя различни секции от текст. Контейнер за други HTML елементи. Дефинира слой в зависимост от стиловото му поле.
<dl> Показва списък от термини и дефиниции.
<dt> Дефинира термин(тема) в <dl> списък.
<em> Показва пасаж текст с курсив(наклонен обикновено).
<embed> Вмъква обект в страницата. Примерно звуков файл или .AVI филмче.
<fn> Създава именувано място в страницата или линк както прави <a name> тага.
<font> Сменя големината, цветя и шрифта за заградения текст. Дефинира атрибути на шрифта.
<form> Дефинира страница или пасаж текст, които ще бъдат форма за въвеждане на данни.
<frame> Дефинира фрейм <frameset> таг.
<frameset> Дефинира атрибути на страница, която ще използва фреймове.
<h1> ... <h6> Показва текста като заглавие с по-големи букви .
<head> Дефинира заглавната част на документ.
<hr> Създава хоризонтална линия.
<html> Специфицира че документа съдържа HTML.
<i> Показва текста в курсив (наклонен надясно).
<img> Вмъква изображение, изображение карта или анимация.
<input> Дефинира входно поле във форма.
<isindex> Създава заявка за индексиране.
<kbd> Показва текста с шрифт с фиксирана ширина.
<li> Създава подточка или нова линия, когато се използва в <dir>, <menu>, <ol> и <ul> таговете.
<limittext> Указва максималната ширина на текста, когато се ползва за WebTV.
<link> Създва организация за навигация на серия документи . Вмъква скрипт файлове или стилови полета.
<listing> Преформатира блоковете текст в листинг, за да бъдат показани с шрифт с фиксирана ширина.
<map> Дефинира карта за изображение, която работи от страната на клиента.
<marquee> Създава линия скролиращ текст, ако се гледа с MS Internet Explorer.
<menu> Създава списък.
<nobr> Предотвратява прекъсването на редовете в текст или серия картинки.
<noframes> Дефинира съдържание, което ще се види, ако потребителя има браузър, който не поддържа фреймове.
<ol> Дефинира начало и край на списък. Подреден.
<option> Създава списък от точки, които потребителя може да избира.
<p> Дефинира началото и края на параграф.
<plaintext> Показва текст с шрифт с фиксирана ширина.
<pre> Преформатира блокове текст с шрифт с фиксирана ширина. .
<s> Показва текста задраскан с линия в средата.
<samp> Показва текст с шрифт с фиксирана ширина.
Код
<script> Дефинира началото и края на скрипт (JavaScript ili VBScript).

<select> Създава списък от точки, които потребителя може да избира.
<server> Друг начин за правене на анимация от сървъра.
<small> Показва текста с 1 по малък от този по подразбиране.
<strike> Показва текста задраскан с линия в средата.
<strong> Показва текста с удебелен шрифт.
<sub> Показва текста в субскрипт. (умален и долу, като индекс)
<sup> Показва текста в суперскрипт.(умален и горе, като степен)
<table> Създава таблица.
<td> Дефинира клетка в таблица.
<textarea> Създава текстово поле.
<th> Дефинира заглавие на таблица.
<title> Дефинира заглавие на страница.
<tr> Дефинира ред в таблица.
<tt> Показва текст с шрифт с фиксирана ширина.
<u> Пказва текста подчертан
<ul> Показва неномериран списък
<var> Показва текста в курсив(наклонене надясно).
<xmp> Показва текст с шрифт с фиксирана ширина.

Автор: e!ns7e!n

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: e!ns7e!n

Коментари

Streleca

аре дай и свойства на някои елементи (които имат) че някои нищо не правят!!!

euro_91

някои дами каже къв е кода за писането до снимката не под нея

Ne7WoRK

euro_91 еми примерно <img src="snimkata.jpg" /> и тука си лалаш ама без параграф ако сложиш параграф ...

perer

Това за коя версия на HTML е?

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.