×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

Лице с орнаменти

Лице с орнаменти
Ако вече сте натрупали достатъчно опит и умения в работата с Photoshoр, в този показен урок, можете да се опитате да направите ето това:

Натиснете върху изображението за цял размер


За да започнем работа свалете този архив тук. В него се намират следните изображения с необходимата резолюция.Част 1 – подготовка на лицето

Ще започнем със създаване на симетрия, корекции и изравняване цвета на лицето. Един съвет - работете само с едната половина на лицето, в примера се работи с дясната!

1. Отваряме файла "face.psd" от архива, след това дублираме слоя "Background", като го влачим върху иконата Create new layer в прозореца със слоевете (той се отваря и затваря съответно с F7). На копирания слой правим едно огледално копие по хоризонталата Edit -> Transform -> Flip Horizontal.2. Използваме инструмента Rectangular Marquee Tool и маркираме половината лице. След това прилагаме Layer -> Add Layer Mask -> Hide Selection – получава се почти симетрично лице. Задържаме Ctrl и като използваме стрелките на клавиатурата, леко премесваме слоя надясно и нагоре (или в другите две посоки). Погледнете в примера как устните придават вече една симетричност на лицето. От панела Brushes изберете мека четка с голям диаметър и минете по рязката линия за да загладите прехода между половинките, естествено за целта трябва да е селектирана маската и цветовете да са по подразбиране (ако не са, натиснете бутона D).3. Създаваме нов слой от Layer -> New Adjustment Layer -> Hue/Saturation и настройваме Saturate на -10. Създаваме нов слой с режим на смесване Color и заливаме със светловиолетов цвят (Edit -> Fill -> Color) с тези настройки:

Cyan: 22
Magenta: 15
Yellow: 4
Black: 0

Забележка: ефекта от този слой ще бъде много по-добър, ако намалите прозрачността на този слой. При мен отиде на 25%.

Създаваме нов слой Layer -> New Adjustment Layer -> Selective Color, долу от менюто при създаване на новия слой избираме бутона Absolute.4. В диалоговия прозорец Selective Color Options задаваме следните стойности за червения цвят (Colors Reds):

Cyan: +9
Magenta: +33
Yellow: +17

За секцията Neutrals Colors:

Cyan: +10
Magenta: -5

Това позволява да направим кожата по бледа и да придадем малко блясък и яркост на устните.5. Сега е необходимо да скрием фланелката и да коригираме линиите на косата. Избираме мека четка с 100% непрозрачност. Съдаваме нов слой и използвайки инструмента Eyedropper Tool, взимаме цвят от фона. След това закриваме с четката участъка от дрехата и връхните части на косата вдясно. Това може да стане сравнително по-лесно ако използвате четка с по-малък диаметър около челюстите и ушите.6. Дублираме слоя и го обръщаме хоризонтално Edit -> Transform -> Flip Horizontal. С мишката или с инструмента Move Tool, придърпваме слоя на ляво, така че да покрие изображението, както и от дясно. Получава се симетричен тъмен фон.7. Нов слой Layer -> New Adjustment Layer -> Selective Color, оставяме текущите настройки, а в секцията White Colors слагаме следните параметри:

Cyan: -16
Magenta: -16
Yellow: -16

След това ограждаме ириса на едното око с пътечка (с помощта на инструмента Pen Tool), може в отделна пътечка да направите селекция и на другия ирис, но тя ще ни трябва по-натаък, за сега работим само в дясно. Правим селекция от палитрата Paths (получената пътечка Work Path трябва да се преименува – примерно на "right eye", за да може да се ползва и по късно, ако остане със стандартното си име по-късно се губи, не се запаметява във файла понеже програмата го счита за временно средство) и създаваме нов слой Layer -> New Adjustment Layer -> Selective Color. Правим следните настройки в секцията Neutrals Colors:

Magenta: -25
Black: -25

8. Правим отново селекция от пътечката (тази която преименувахме), но този път създаваме нов слой Layer -> New Adjustment Layer -> Hue/Saturation и даваме стойност Saturation: +25.Създаваме нов слой и избираме инструмента Clone Stamp Tool (S). Избираме четка с размер 65px и слагаме отметки на Use All Layer и Align. Изберете източник (чиста кожа), като задържите бутона Alt и левия бутон на мишката и след това работейки в новия слой заличаваме луничките.9. Създаваме нов слой. Избираме четка (Brush Tool) и използваме комбинация от големи и малки меки четки с непрозрачност в диапазона от 10% - 40%, внимателно закриваме естествените петна по кожата. Използваме инструмента Eyedropper Tool за установяване на цвета от различните области на кожата. Внимателно боядисвайте дотогава докато, не започне да изглежда много по-гладка и равномерна. (Личният ми опит с урока сочи, че това не е толкова лесно колкото изглежда, работете внимателно и ако трябва подбирайте източника за всеки отделен участък. Друго решение на проблема е да селектирате очите и устните, да обърнете селекцията и спокойно да си блурнете по кожата след корекцииите.)Част 2 – направа на бузите

Тук ще добавим архитектурни детайли с използването на произволна трансформация комбинация от слоеве, маски и командата Liquify.

10. Отваряме файла "detail1.psd". На панела Paths имаме пътечката Path1, с която правим селекция на орнамента. Използвайки инструмента Move Tool, пренасяме селекцията в нашия работен файл във вид на нов слой. Правим трансформация Edit -> Free Transform (Scale, Rotate), и налагаме детайла върху бузата. Дублираме слоя и променяме режима на смесване на Overlay. Натиснете Ctrl + левия бутон на мишката по иконата на слоя в панела Layers, за да направим селекция на слоя.11. Създайте нов слой с режим на смесване Color. Изберете цвят, близък до цвета на кожата и запълнете селекцията. Премахнете селектиращата рамка (Ctrl+D). Свържете трите нови слоя и ги слейте (Ctrl+Е) в един слой.

Добавете маска на слоя (Add layer mask от долния ред в панела Layers), след това, използвайки различни меки четки замаскирайте резките граници. Можете да сменяте Foreground и Background Colors от клавиша (X), ако се наложи да правите корекции.12. От файла "detail2.psd" вкарайте частта от орнамента, която се селектира с пътечката. Исползвайки произволна трансформация (Free Transform), изменете нейната форма и я сложете на бузата. Повтаряйки т.11, получаваме три слоя, които обединяваме в един. Добавяме маска на слоя и леко изтриваме границите, така че този детайл да легне в другия.13. Свържете двата слоя съдържащи детайлите и ги слейте. Прилагаме Filter -> Liquify. Активирайте опцията Show Backdrop и изберете слоя "Background Copy". Отначало използваме инструмента Warp Tool, с голям размер на четката (Brush Size) и неголяма стойност за натиска на четката (Brush Pressure), като гледаме да докараме формата на детайла по контура на лицето.14. По-нататък използваме инструмента Bloat Tool за да придадем изпъкналост на определени области и инструмента Pucker Tool за набръчкване в нужните области. Не бързайте, използвайте по-малки стойности за натиск на четките, за да се получи максимално релистично. Използвайте по-големи по диаметър четки, за да избегнете получаването на прекалено вълнисти и криви линии, правете по-малки щрихи.15. Когато сте готови натиснете ОК. Възможно е до прилагането на ефекта да минат една две минути, в зависимост от мощността на вашата система. Много е вероятно да не получите веднага същият ефект както на изображението. Liquify е ефект който много трудно се пресъздава. Необходимо е отново да прилагаме филтъра Liquify докато получим задоволителен резултат.Част 3 – направа на веждите

Добавяне на още архитектурни детайли – на веждата и на челото.

16. Във файла "detail3.psd" правим селекция на детайла от приложената пътечка. Отново преместваме областта от селекцията в нашия работен файл. Използваме транфомация (Free Transform), и изменяме формата, размера и положението на детайла, така че да пасне добре на веждата. По нататък продължаваме както с предния детайл – дублираме в режим Оverlay, маска с цвета на лицето в режим Сolor, съединяваме трите слоя, добавяме маска на слоя, използваме мека четка за обиране на резките граници.17. Използваме инструмента Radial Gradient Tool, предварително настройваме цвета Foreground Color (в панела с инструменти) черен и слагаме отметка на Transparent, внимателно правим преход между детайла и горната част на носа. Направете селекция в с инструмента Lasso Tool в областта над веждата в дясно и приложете в нея Radial Gradient Tool.18. Създаваме нов слой и го преместваме под слоя с детайла на веждата. С помощта на инструмента Clone Stamp Tool обираме в този слой видимата част от веждата централно и странично от детайла.Както и при прилагането на ефекта Liquify ще получите по-добри резултати работейки с големи меки четки, с ниска непрозрачност, отново и отново преработвайки на необходимите места. Нарисувайте в този слой и неголяма сянка под детайла с помощта на мека четка.19. Създаваме нов слой с режим на смесване Lighten и го наместваме над останалите. Сега трябва да се концентрираме върху прехода от връхните области на детайла към челото. С мека четка с ниска прозрачност внимателно закриваме върха на детайла, използвайки цвета на челото.20. Във файла "detail4.psd" правим селекция от детайла с наличната пътечка. Преместваме съдържанието на селекцията в нашия работен файл. Използваме транфомация (Free Transform), и изменяме формата, размера и положението на детайла, така че да пасне добре на челото. По нататък продължаваме както с предните детайли – дублираме в режим Оverlay, маска с цвета на лицето в режим Сolor, съединяваме трите слоя, добавяме маска на слоя, използваме мека четка за обиране на резките граници.21. Вкарваме орнамента от "detail5.psd" и правим с него същите операции. Разполагаме този слой под слоя с третия детайл и над слоя в който с инструманта Clone Stamp Tool заличихме видимите части от оригиналната вежда.Част 4 – завършване на работата

Дублиране на детайлите върху другата половина на лицето и довършителни работи.

22. Свържете всички слоеве с детайлите,включително слоя под веждата, където приложихме Clone Stamp Tool и слоя с режим смесване Lighten над тях. Слейте ги. Дублирайте получения слой и и го обърнете хоризонтално (Edit -> Transform -> Flip Horizontal). С инструмента Move Tool преместете слоя в дясната част на лицето симетрично на лявата.23. Кликнете в панела с инструменти на Set Foreground Color, за да се появи прозореца Color Picker. Правим следните настройки:

Cyan: 71
Magenta: 17
Yellow: 12
Black: 0

Създаваме нов слой с режим на смесване Color и непрозрачност 22%. Запълваме с получения цвят. Дублираме слоя и променяме режима на смесване на Soft Light.24. Селектирайте ирисите чрез пътечките които направихме по рано. Ако нямате пътечка за лявото внимателно я направете и селектирайте дватата ириса. При активна селекция създаваме нов слой Layer -> New Adjustment Layer -> Hue/Saturation и правим следната настройка Saturate на +35. Увеличение на наситеността на цвета на очите в контраст с ненаситения цвят на лицето помага за достигането на ефект на кристални очи.Последна крачка

Сега можете да си отдъхнете – завършихте урока! Ако искате да направите още нещо, то създайте нов слой и използвайки инструмента Clone Stamp Tool и четка с малък размер заличете някои петънца, просто малко ще подобрите лицето.Резултат :Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: nevelin
Източник: http://demiart.ru/

Коментари

magnavox69

Извинявай, обаче можеш ли да обясниш по-ясно стъпка 10 и 11, защото не ми се получава сливането на детаила с лицето.....мерси предварително!

maqpen4eva

Урока е за напреднали потребители (трудност 10 е най-високата), но въпреки това, стъпка 10 е много подробно обяснена - просто няма повече подробности по нея, прочети я много внимателно и ако не я разбираш, нататък урока ще ти се строи направо страшен:) Този урок изисква търпелива и много прецизна работа, може да отнеме 5-6 часа дори и на опитен

maqpen4eva

Отиваш в панела Pаth Ctrl+ клик по фигурката:

http://i113.photobucket.com/albums/n220/maq_bg/uroci%204/path.jpg

така ще направиш селекция на орнамента - връщаш се в панела със слоеве и ще видиш селекцията върху орнамента (пунктирана черта) копираш (Ctrl+A.Ctrl+C), правиш нов слой и поставяш орнамента в него(Ctrl+V)
В урока е указан друг начин - много практичен, след като си селектирал по горния начин орнамента,нагласяш си 2-та документа един до друг с Move tool , хващаш за някой край орнамента и го извлачваш до документа с лицето и си го наместваш където искаш с (Ctrl+T) го намаляш ако е необходимо

nevelin

Ами ... как да ти кажа. Тези стъпки са само част сливане на детайла с лицето. Това става чак в следващата стъпка. Тука само пренасяме детайлите, напасваме ги по размера към лицето, повдигаме (с нов overlay-слой) за да има с какво да работим, пасваме цвета в нов слой чрез маска от селекцията на детайла в режим на смесване Color. Махаме селецията с Ctrl+D, Маркираме слоевете (може и с Ctrl+ клик върху името на слоя, не върху иконата, че така правим селекция) и сливаме слоевете с Ctrl+E. След това слагаме маска и с мека четка минаваме внимателно по по границата на детайла. Това донякъде може да се нарече сливане, ако човешкото лице бе равно навсякъде. Точно на бузите обикновенно това не е така и затова оконателното сливане го правим с филтър който ни позволява така да деформираме детайла та да изглежда сякаш е част от нея (това почти го постигнахме по-рано) и освен това следва естествените и извивки. Тук вече в следващата стъпка прилагаме филтъра Liquify.
Айде , че се отнесох. Имах желание да обясня всяка стъпка, но преводача принципно няма право да се отклонява от думите на автора, колкото и да са постни. В противен случай 2/3 от материала който превеждам, би бил в така любимия ми за тая цел Italic.
Успех!!! :)

Operator

В урока е описан един начин в стъпка 10 и 11, а ако знаеш какво искаш, можеш да използваш и други начини които познаваш или са ти по-лесни. Идеята е да пренесеш детайла върху лицето в отделен слой, без да има значение по кой начин. Следва дублиране на слоя с детайла и прилагане на Оverlay смесване за горния слой. Така постигаш релеф. И третия слой със смесване Color е за да изравни цвета на новия детайл и лицето. Селектира се само детайла за да се промени цвета му. Следва обединяване на трите слоя за да продължиш манипулацията.

Novakbg

:) Здравейте! Напражих някои неща и понеже порчетох малко по- нагоре, че има предизивкателство реших и за да се пробвам...Направих някои неща, но резултата е малко по- различен и мога да кажа, че не чак до толкова изпипан, но сами можете да се убедите, стига да го кача. На мен ми харесва, аи на неколцината, които го видяха.Все пак ми беше първия ретуш в живота :D[/img]

Novakbg

Как взъщност да си кача картинката?!?!

maqpen4eva

Направи си регистрация тук: http://s113.photobucket.com
качи снимката и дай линка който започва с IMG, за да се вижда тук снимката.
Ножеш да използваш и http://www.imageshack.us/ ако не ти се занимава с регистрация, но след време снимките се изтриват ако и в него нямаш регистрация

Lar4eto

красота :)

CabraX1s

както казва Operator ако знаеш какво искаш, можеш да използваш и други начини, е аз използвах собствени и се получи почти същия резултат

vietnom

Май бая хляб трябва да изям, докато стигна нивото на урока!:)
[url]

http://img522.imageshack.us/img522/6591/hokeymaskcopy1dt4.th.jpg

ivka5809

Ето и моят резултат,но с друга снимка,не знам дали се получи добре

http://i205.photobucket.com/albums/bb58/ivka5809/.jpg

adesito

незнам но и на мен не ми се получава стъпка 10 и 11 не мога да слея орнамента с кожата

svetlinsi

има проблем с текстурите в архива,бне ги отваря :(

darka66

Архивът с изображенията не се отваря!Някой може ли да помогне?

maqpen4eva

Архива с работните файлове, можете да свалите от източника:

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=10757

Или от следващия линк, името на файла е arts82_pshop_tutorialfiles.zip:

http://www.mediafire.com/?sharekey=02cf89556a02f19bd2db6fb9a8902bda

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.